Damat Ferit’in matbuatını da sollayan yandaş medya..

A+A-
Ahmet TAKAN

Tarihin tozlu sayfalarından çekip aktardığım dünkü notlara gönderdiğiniz “devam et” elektronik postaları üzerine bugün de Damat Ferit’in hey’et-i nasihası ile Tayyip Erdoğan’ın akbilleri karşılaştırmasına devam edeceğim. Bu sefer, o günkü yandaş ile bugünkü yandaş medya üzerinden...
“Muhteşem”in akbillerine taraftarların başlıkları ve de haberleri malumunuz. Şimdi , Damat Ferit’inkilere göz atalım;
SABAH gazetesi 14 Nisan tarihli başyazısından;
“Damat Ferit hükümeti, bir yandan yabancı ülkelere karşı durumumuzu düzeltmeye çalışırken, diğer yandan içişlerimizi normal durumuna geri çevirmek ve İttihatçıların yanlışlıklarını ortadan kaldırmak için uğraşıyor. Damat Ferit kabinesi... ahaliyi irşad ve tenvir, hükümet-i hâzırın bilâ-tefrik cins ve mezhep bütün unsurlara karşı beslediği hissiyat-ı hayrhahaneyi ve zât-ı hazret-i padişahının selâm-ı hümayunlarını ahaliye tebliğ için uğraşıyor... Heyet-i Nasiha, Anadolu’yu adım adım dolaşarak halkın, haklı ve yasal isteklerini dinleyerek herkesi irşad ve tenvir ederek, muhtelif unsurlar arasındaki eski sevgi ve muhabbeti ihyaya çalışacaktır”
Dahiliye Nazırı M. Ali Bey, İKDAM gazetesine 15 Nisan 1919’da verdiği demeçte heyetin görevi hakkında şunları söylemiş;
“Heyetler, unsurlar arasında ortaya çıkan karışıklık ve yanlış anlamaları gidermek ve bütün unsurların birbirlerine karşı vatandaşlık hissiyle davranmalarını temin edecektir...”
M. Ali Beyin, MONİTÖR gazetesine verdiği demeç;
“Bu heyetlerin gönderilmesinin bir amacı vardır. Türkiye’deki anasır-ı muhtelife arasında var olması gereken ahenk ve barışı temin etmek. Padişah, görüşümüzü tamamıyla tasvip etmektedir. Bu heyetlerin gönderilmesine, padişah ile sadrazam arasındaki görüş alış verişinden sonra karar verilmiştir. Padişah, ahengin sağlanmasını ve savaştan etkilenen imparatorluk içindeki değişik milletlerin ittihat içinde olmalarını istiyor.”
Gazetecinin, “başarı ümit ediyor musunuz?” sorusuna M. Ali Bey, “şüphesiz, heyette Ermeni ve Rumların da bulunması muvafakiyet için bir zandır” cevabını vermiş.
M. Ali Bey, heyetin kuruluş amacını MEMLEKET gazetesine de şöyle anlatmış;
“Anasır arasında beş senelik hadisat ile kötü idareden doğan yanlış anlamaları ortadan kaldırmak.”
Hey’et-i Nasiha hakkında  gazete başlıkları;
İKDAM: “Anasır-ı muhtelife arasında ortaya çıkan nifakın izalesi.”
ALEMDAR: “Teftişat icrasıyla beynelanasır muhâdenet (dostluk) ve meveddetin (sevgi) iade ve temini.”
SABAH: “Ahaliyi irşad ve tenvir, hükümet-i haziranın bilâ-tefrik cins ve mezhep bütün unsurlara karşı beslediği hissiyat-ı hayrhahaneyi ve zât-ı hazret-i padişahının selâm-ı hümayunlarını ahaliye tebliğ...”
VAKİT: “Memalik-i Osmaniye’de yaşayan muhtelif anasır arasında vifak (uyum) ve meveddetin iade ve temin-i idamesi... ve selâm-ı mahsusu tebaya tebliğ etmek”
TAKVİM-İ VAKAYI: “Savaşın felâketlerinden müteessir olan tebaaya padişahın selâmını iletmek.”
Türk milletini yok etmek için  uygulanan psikolojik savaşın çok benzerlikleri var. Bugünkülerin teknolojik imkanları daha üstün. Kafa aynı kafa!..
Ancaak!..
O günlerdeki düşman işbirlikçilerinin bugünküler kadar ileri gidemediklerini  belirtsem; acaba yanılır mıyım?

 

Akbillerden belediye başkanı çıkar mı?

 

Siyasi kulislerde, akbillerin bir amacının da “2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için AKP  seçim çalışması”  olduğu  yorumları yapılıyor. Hatta akbiller heyetindeki bazı isimlerin “Muhteşem”e belediye başkan adayı olmak için arzularını dile getirdikleri öne sürülüyor. Bunlardan bazılarına da “Muhteşem”in yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Bölge bölge listelere bakalım . “Acaba kimler olabilir” deyip kendi önerilerimizi sunalım;
Rifat Hisarcıklıoğlu: Mersin
Lale Mansur: Adana
Can Paker: Hakkari
Abdurrahman Dilipak: Malatya
Fehmi Koru: İzmir
Tarhan Erdem: Uşak
Avni Özgürel: Aydın
Yılmaz Erdoğan: Diyarbakır
Kezban Hatemi: Mardin
Doğu Ergil: Yozgat
Ahmet Taşgetiren: Konya
Deniz Ülke Arıboğan: İstanbul
Hülya Koçyiğit: Yalova
Ali Bayramoğlu: Bursa
Y. Şevki Hakyemez: Trabzon
Orhan Gencebay: Samsun

Yazarın Diğer Yazıları