MHP teşkilatlarına ve de mensuplarına dilekçe örnekleri

A+A-
Ahmet TAKAN

MHP içinde 4 Kasım kongresi öncesinde başlayan,“fitne”, “fesat”, “onursuzluk”,“hainlik”, “cemaatçilik”, “şer odaklarıyla işbirliği içinde olma”  paranoyasına bağlı “tehlike” henüz bertaraf edilemediğinden Devlet Bahçeli gerçekten çok yerinde ve stratejik(!) bir karar aldı. “Lider dediğin böyle olur” cinsinden bir genelgeye imza atarak partiyi tüm “tehlikelere” karşı koruma altına aldı. Lider dediğin gerçekten de böyle olur!.. Bugüne kadar kimsenin aklına gelmeyeni ve gelemeyeceği aşikar olanı yaptı. Herkese konuşma ve kıpraşma yasağı koydu.
Hemen itiraz edecekseniz “bilge lider yasak -masak koymadı” diye. Tamam.. Haklısınız!.. Yasak koymadı.. Fakat her türlü kıpraşmayı izne bağladı. Eğer basına konuşmak istiyorsanız; veziriazam Semih Yalçın hazretlerinden, kıpraşmak istiyorsanız diğer veziriazam hazretleri Şefkat Çetin’den izin alacaksınız.
Nasıl izin alacaksınız?.. Öyle langur lungur iş yok!..
Edepli ve de saygılı bir dille dilekçe yazacaksınız. Dilekçeyi yazarken takım elbise giyeceksiniz. Ceketinizin önünü ilikleyeceksiniz. Temiz bir A-4 kağıt alacaksınız. Ellerinizi kolonya ile dezenfekte (çünkü dilekçe veziriazamlar tarafından evrak kayıttan geçirilip tarih-sayı numarası aldıktan sonra münasip görülürse arza çıkarılıyor) edeceksiniz. Kalemi elinize alacaksınız. Dilekçeyi ayakta saygılı bir biçimde yazarken kağıda karşı sertlikte bulunmayacaksınız. Kalemi kağıdın üstünde yumuşak yumuşak oynatacaksınız ki genel merkeze herhangi bir sertlik imajı vermeyesiniz. Sonra, maazallah dilekçeniz işleme konmayabilir ve hatta kendinizi kapının önünde bulabilirsiniz.
Bütün bu ön hazırlık safhasından sonra başlayacaksınız arzı endam eylemeye. Dilekçe yazmak biz Türkler için çok zor iştir, bilirim. Onun için sizlere bir kardeşlik yapayım diye matbu dilekçe örnekleri hazırladım. Bunları çoğaltıp içini dikkatlice doldurup MHP Genel Merkezine gönderdikten sonra konuşmak ya da kıpraşabilmek için izin bekleyip durasınız.

 

Örnek dilekçe 1 (Milletvekilleri için)
MHP GENEL BAŞKANLIĞINA
Balgat’taki en çok katlı bina/ANKARA..
Layığımız olmadan bize gösterdiğiniz büyük lütuf üzerine ..... senedir TBMM’de haddim olmadan ..... mebusluğu görevimi takdirlerinize mazhar olabilmek adına yürütmekteyim. Son yayınladığınız genelgede  muhteşem ve çok yerinde tespitlerinize, eğer lütuf gösterip kabul ederseniz harfiyen katılıyorum. İzniniz olursa belirtmek isterim ki; biz mebusları bazı fitne ve fesat odağı gazeteciler sağda-solda en olmadık yerlerde sorularıyla rahatsız edebiliyorlar. Hatta daha da ileri gidip güncel konularda parti görüşlerini açıklamak için bizi TV programlarına davet ediyorlar, basın toplantısı yapmaya zorluyorlar. Bu gibi bölücü hareketlere maruz kaldığımızda hangi TV ve gazetelere ne tavır takınacağımızı tarafıma bildirmenizi zat-ı şahanelerinden en derin saygılarımla gereğini arz ederim..

 

Örnek dilekçe 2 (Milletvekilleri için)
MHP GENEL BAŞKANLIĞINA
Balgat’taki en çok katlı bina/ANKARA..
Layığımız olmadan bize gösterdiğiniz büyük lütuf üzerine ..... senedir TBMM’de yine haddim olmadan ..... mebusluğu görevimi takdirlerinize mazhar olabilmek adına yürütmekteyim. Son yayınladığınız genelgede  muhteşem ve çok yerinde tespitlerinize, eğer lütuf gösterip  kabul ederseniz harfiyen katılıyorum. Partimizin ............ teşkilatı ........ ilçesinde ......... tarihinde düzenlenecek olan kanarya sevenler derneğinin her yıl düzenlediği geleneksel kermese katılmam konusunda çok ısrarcılar. Kanarya çeşitlerinin partimize verebileceği zararları da göz önünde tutarak söz konusu parti faaliyetine katılıp katılmamam konusunda emirlerinize acil ihtiyaç duymaktayım. Kanarya sevenler derneğinin söz konusu faaliyetine katılıp katılmamam konusunda gereğini zatı-ı şahanelerinden en derin saygılarımla arz ederim.

 

Örnek dilekçe 3 (teşkilat mensupları için)
MHP GENEL BAŞKANLIĞINA
Balgat’taki en çok katlı bina/ANKARA..
Muhterem efendim.
Son kurultayımızda işaret buyurduğunuz üzere partimiz içeriden kuşatıldığı gibi dışarıdan da hain saldırılara maruz kalmaktadır. Bazı kendini bilmez ve onursuzlar, pazara, berbere gittiğimizde, kahvede otururken “iktidarın ............... politikası hakkında parti görüşünüz nedir”  şeklinde  “fitne” ,  “fesat” içerikli soruları tarafımıza yöneltiyorlar.Bu gibi durumlarda cevap hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı, eğer kullanacaksak sesimizin tonunun ölçüsünü kaç saniye/dakikalık bir konuşma olacağı konusunda emirlerinize muhtaç durumdayız. Ayrıca partimizin teşkilat binasına bazı meraklılar  “bunlar yaşıyor mu”  içerikli ziyaretler yapıyorlar. Eğer uygun görülüp takdir buyrulursa ....... teşkilat binamızı saat 14.00-14.10 arasında çok çeşitli faaliyetlerimizi icra edebilmek adına açık tutmak istiyorum. Gereğini zat-ı şahanelerinden en derin bağlılık ve saygılarımla arz ederim.
Büyük bir gazetecilik çalışması yaptım. Son genelgeye uymayanlara nasıl ceza verileceği konusunda MHP disiplin kurulunun hazırladığı ceza taslağına da ulaştım. Katıksız oda hapsinden, tek ayak üzerinde saatlerce beklemeye hatta defterinize bin defa  “Devlet Bahçeli’ye  kayıtsız-şartsız, sorgusuz-sualsiz biat edeceğime yemin ederim” yazmaya kadar varan cezalar var. Haberiniz olsun.  “Demedi” demeyin!..

Yazarın Diğer Yazıları