Oslo'da çevrilen "taslaklar"...

A+A-
Ahmet TAKAN

Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun..

Israrla aynı konuya devam ediyorum; 2016'da aynı tarihte bayram tebrikleşmesi yapabilmek için!..

CHP sözcüsü Haluk Koç'un kamuoyuna belgesiyle açıkladığı 9 maddelik Oslo mutabakatını hep beraber hatırlayalım. O maddelerle birlikte yayınlanmayan Oslo belgelerine göz atmaya devam edelim...

12-13 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 10. Oslo görüşmesinde heyet ve KCK terör örgütü yürütme konseyinin, üzerinde mutabakata vardığı metnin 3. maddesinde yer alan, "protokoller üzerinde görüş ve önerilerin en geç Haziran'ın ilk haftasına kadar verilmesi" şeklindeki şart doğrultusunda,  terör örgütünce hazırlanan 24 Mayıs 2011 tarihli, 2 sayfadan ibaret "TASLAKLARA.23" isimli belge:

"Taslaklara ilişkin görüş ve önerilerimiz;

Yönetimimizin önemli bir kısmıyla birlikte önderliğimizin gönderdiği çözüm tasarılarına ilişkin yürüttüğümüz tartışmada ulaştığımız sonuçlar şunlardır;  Esas olarak çözüm taslakları belli bir yoğunlaşmanın sonucu olarak yeterli, çözümleyici ve yol gösterici niteliktedir. Bu açıdan biz sunduğunuz temel çözüm perspektifine tümüyle katılıyoruz. Herhangi bir değişiklik önerimiz yoktur. Konulan hususların tümü doğru ve yerindedir. Her iki taraf açısından da ciddi, doyurucu, makul bir çözüm perspektifini sunmaktadır. Ancak, bazı hususların daha açık ve somut konulmasının gerekli ve daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda bazı maddelere uygun gördüğümüz eklemeler şöyledir:

Buna göre;

-Türkiye'de temel toplumsal sorunların demokratik çözüm ilkeleri taslağında

2. madde: "Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı vatan, ulus ve erk gerçekliğini demokratik siyaset, ortak vatan ve demokratik uluslaşma anlayış ve uygulamalarına da açık tutmak" biçimindedir.

Bu maddeye 'demokratik uluslaşma'dan sonra öz yönetim kavramının eklenmesi uygun görülmüştür. Burada demokratik ulus anlayışı öz yönetimi içermekle birlikte, Kürtler açısında statü konusunu açık vurgulamak açısından, öz yönetim veya demokratik özerkliği net ifade etmeyi daha uygun gördük.

Aynı taslağın 8. maddesi şöyledir: Anayasa konseyinin ve TBMM'nin karar kabul sayısını toplam sayının beşte üç veya dört gibi belirli bir sayıya bağlamak. Hazırlanan taslağı TBMM'nin onayından sonra referanduma sunmak.

Yaptığımız ekler: Bir partinin Meclis sandalye sayısının tek başına beşte üç kabul sayısına yeterli olma ihtimali göz önüne alınarak, çoğunluğun onayını almak açısından kabul sayısının beşte dört olarak geçmesi daha uygun görülmüştür.

Bu maddenin bitimine şöyle bir cümlenin de eklenmesi güvence açısından önemli görülmüştür: 'Genel referandumla birlikte Kürtleri doğrudan ilgilendiren konularda Kürt toplumunun çoğunluğunun onayının alınması ve bunun geçerli kabul edilmesi.'

-Türkiye'de devlet ve toplum ilişkilerinde adil barış ilkeleri taslağında

1. Madde: "Toplumsal sorunların çözümünde fiziki (kaba iktidar güçleri, devletin cebir erki) güçleri bir çözüm aracı olarak görmemek, çözüm aracı olmaktan çıkarmak. Bu gücün yerine anlam ve demokratik siyaset güçlerini (yumuşak güç ilişkilerini) ikame etmek. Fiziki güç araçlarını esas olarak dış savunma temelinde değerlendirmek, organize etmek" biçimindedir.

Bu maddeye ilişkin önerimiz şöyle bir tamamlayıcı ekin yapılmasıdır. Maddenin bitimine 'Halkın iç güvenlik ihtiyaçlarını demokratik yapılarla öz savunma temelinde yerine getirmek.'

2. Madde: "Kapitalist modernitenin temel bir ayağı olan katı, aşırı merkeziyetçi devlet ulusçuluğu hemen aşılmazsa bile onunla yan yana iç içe barış içinde gelişecek demokratik toplum ve ulus eğilimine de anayasal açıklık getirmek. Farklı modernitelerin: laik-ulusalcı yönü ağır basan modernite kadar dini-İslami unsura yasaklayıcı olmayan İslami modernite ile laik demokratik modernitelerin birlikte barış içinde yaşanabilirliğine dair anayasal açıklık, çözüm getirmek."

Bu maddenin ilk cümlesindeki demokratik toplum ve ulus eğiliminden sonra 'ademi merkeziyetçi anlayışla' kavramının eklenmesi uygun görülmüştür.

-Kürt sorununun demokratik çözümü ve adil barış için eylem planı taslağında c  maddesinin 3. şıkkı şöyledir:

"Eğer bu üçüncü şık altında çözüm ve barış umudu kamuoyu da dahil kabul görürse özellikle KCK'nin silahlı güçlerinin (irtibat birimleri dışında) uygun görülen bir alana denetimli (ulusal ve uluslararası) olarak çekilmesi için fiilen özgür çalışmamın önündeki yasal, siyasal engellerin kaldırılması."

Bu maddeye ek olarak; Geçmişte yaşanan tecrübelerden dolayı güçlerimizin bu konuda son derece hassas olduğu bir gerçektir. Güçlerimizin tekrar geri çekilmesi konusunda bizzat siz özgürleşmeden ve devreye girmeden yönetim olarak bizim gerçekleştirmemiz mümkün değildir. Bu nedenle bu maddenin bitimine, 'bizzat KCK silahlı güçleriyle görüşme ortamının yaratılması' eklenmesi gerekmektedir.

5. Madde: "Demokratik anayasal sürecin tamamlanması ve kapsamlı bir yakın tarih yüzleşmesiyle karşılıklı afla kalıcı çözüm ve barış ortamına geçilmesi."

Bu maddenin sonuna şöyle bir ek cümle önermekteyiz; 'Barış sürecinin, devletle yasal problemi olan (vatandaşlıktan atılmış, yasaklar nedeniyle yurt dışında yaşayan ve tüm siyasi tutsaklar dahil) kesimleri kapsaması. Bu tasarıya yeni bir madde olarak şunu önermekteyiz: "Her iki konsey ve komisyonun çalışmalarını tamamlama süresinin bir takvimle netleştirilmesi."

Bu maddenin eklenmesi, zamana yaymadan sürecin sağlıklı işlemesini ve zamanın verimli değerlendirilmesini getireceği düşüncesindeyiz."

Gördünüz mü?.. Ne fırıldaklar(taslaklar) çevrilmiş Oslo'da...

"Sanki ben bu yazılanları  daha önce aynen yaşamış gibiyim mi" dediniz!...

"Daha neler var neler..." Allah izin verirse yarın da devam edecek...

 

Yazarın Diğer Yazıları