Yeminden dönmek kolay mı?..

A+A-
Ahmet TAKAN

Ant içmenin, yemin etmenin Türk’ün töresindeki yerini, kutsiyetini ve bağlayıcılığını  anlatmam için sayfalar dolusu yazı yazmama gerek yok.
Hafta sonu farklı bir yerden bakmak istedim olup bitenlere. Siyaset gündeminin rutininden, o ne dedi, bu ne konuştusundan sıyrılıp değişik bir değerlendirme aktarmak geçti gönlümden.
Her zamanki gibi yazıya geçmeden önce bizim vefakar ve de cefakar Serpil hanımdan su bardağına doldurduğu demli çayımı rica  ettim. Ankara büromuzun cevval kızı Bilun’a telefonlara ve dış dünyaya kapılarımı kapattığımı ilan ettim. Yoğun duman ortamına daldım. Kısacası, yazı yazma moduna girdim.
Sabahtan akşama kadar yatıp kalktığımız gündemin maddeleri malumunuz. Vatanın maruz kaldığı açık ihanet ortada. Bir şeyler beni dürttü. İçimden bir ses “oraya bir daha bak” dedi.
Her duyduğumda gözlerimden yaş boşalan asker yemini aklıma geldi. Açtım Türk Silahlı Kuvvetler Kanununu. Okudum asker yeminini bir daha;
“Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle, hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu Türk Sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyliyeceğime namusum üzerine and içerim.”
Sonra..
Her  yasama döneminin başında milletvekillerinin Meclis kürsüsünden ettiği yemini hatırladım:
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.”
“Yemin edip de onu unutmak bu kadar kolay olabilir mi?” dedim kendi kendime.
Neyse!..
Bugün Pazar. Keyfinizi daha fazla kaçırmayayım.
Siz zaten benim ne demek istediğimi anladınız!..

Yazarın Diğer Yazıları