20 Eylül 2021 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 27°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
Durmuş HOCAOĞLU
Durmuş HOCAOĞLU

Eylem hâlindeki tetikçilik

[email protected]
+
Aa
-
26 Ağustos 2007 Pazar

Halaçoğlu’na yönelik linç kampanyası:
Eylem hâlindeki tetikçilik

Eskiden matbuat, kalpgâhının Bâb-ı Âlî olması hasebiyle bu semtin adıyla özdeşleşmişti; bu sebebe binâen, “Bâb-ı Âlî” ıstılahı, ayrıca tavzîh edilmediği takdirde, “matbuat” mânâsına gelirdi - tıpkı İmparatorluk döneminde de “Merkez-i Hükûmet” mânâsına geldiği gibi. Ancak, bunun yanında bir de  “Bâb-ı Âdî” ıstılahı vardı ki en az onun kadar şöhret-şîar olmuştu ve delâlet ettiği mânânın sarihliği yanında sıhhati de bir o kadar gayri kaabil-i münâkaşa sayılırdı. Şimdilerde artık “matbuat” yok, “medya” var; ancak ismin değişmesi evsafın değişmesini bizzarûre intac etmiyor demek ki; çünkü aynı âdîlik berdevam, hattâ belki daha bile katmerli. Zîra, evvelce hiç olmazsa “matbuat”, meslekten matbuatçıların idâresinde idi, şimdi ise, hemen-hemen bütün gazete ve televizyonlar - bilhassa “büyük” namı ile mâruf olanları - bu meslekle hiçbir alâkası olmayan patronların elinde bir kitlevî silah olarak kullanılıyor ve böylelikle de ortaya bir “kartel medya terörü” çıkıyor ki, para ve iktidardan başka hiçbir kutsalı - “mukaddesat” demiyorum - olmayan bu gücün elindeki medya, terörde handiyse sınır tanımıyor.

İmdi, bu medya terörünün son saldırganlığını, Sayın Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’na karşı yürütülen linç kampanyasında da görmüş bulunuyoruz. Mevzû bilindiğine göre tafsîle hâcet yok: Sayın Halaçoğlu, 18 Ağustos Cumartesi günü, Kayseri’de, “Türk Tarihinde ve Kültüründe Avşarlar Sempozyumu” başlıklı bilimsel toplantıda yaptığı açış konuşmasında, arşiv belgelerine dayalı olarak yapmış olduğu çalışmalar sonunda, bugün Türkiye’deki Kürt nüfûsun yüzde otuzunun Türkmen kökenli olduğu ve Alevî Kürtlerin ise ekseriyet îtibâriyle, Tehcir sırasında din değiştiren Ermenilerden oluştuğu netîcesine vâsıl olduğunu ileri sürmüş ve ayrıca, bunların içinde bir kısmının gizli din taşıdığını ve PKK ve TİKKO saflarında yer aldığını, söylemiş bulunmaktadır.

Ermenilerin saçma-sapan, abuk-subuk tez müsveddelerine “bilimsel” diye dört elle sarılarak Ermeni tetikçiliği yapmaktan hazer etmeyen medya teröristleri, dört bir koldan, Sayın Halaçoğlu’nun üstüne yürüyorlar. Önüne bir arşiv belgesi konacak olsa tersini düzünü bile ayırdetmesi mümkün olmayan bu cühelâ zevâtın hiçbirisi, bir ilim adamının ilmî bir tezine ilmî bir respons veremeyecekleri için, işi gerçekten de tam bir sokak külhanbeyi “raconu”na dökmüş bulunuyorlar. Tabiatiyle, Necip Fazıl’ın “aslını gördüğü hiçbir şey, posasını görmediği hiçbir şey yoktur”  diyerek tam da şâir-mütefekkîr kimliğine yaraşır bir dirâyetle evsâfını beyân ettiği bu makulenin en büyük karın ağrılarından birisi de, hiç şüphesiz, Sayın Halaçoğlu’nun Ermenilerin Türkiye’ye karşı kurduğu tuzaklar karşısındaki vakur duruşu olmuştur. Bunun için her yolu deneyip, tam da ‘açığını yakalayarak köşeye sıkıştırdıkları’ kanâatine vardıkları müşârünileyhin Türk Tarih Kurumu başkanlığından istifa etmesi, o olmadığı takdirde, bu vazîfeden re’sen azledilmesi için bir kampanya açmış bulunuyorlar. Tam bir linç teşebbüsü!

Sayın Halaçoğlu birçok gazetede sürmanşet. Ortaya atılan iddialara ve sorulan sorulara bakınca, 1984’ün kahramanının şu sloganının, bu memlekette, daha birçok alanda olduğu gibi, ‘sözde’ aydınlarımızın dünyasında da aynıyla cârî olan bir prensip hükümünde olduğunu düşlünmemek elde değil: “Cehâlet bir erdemdir.”    

Aslında yerine göre, doğru sayılır; câhil, câhilliğini bilirse, bu bir erdemdir şüphesiz. Ne var ki, öyle yapmayıp da eyleme geçerse; işte buna tahammül edilemez. Goethe’nin buyurduğu gibi: “Dünyada en tahammül edilemez şey, eylem hâlindeki cehâlettir.”

Ancak bence Goethe bile bunlar gibisini görmemiş besbelli; bu milletin başının belâsı kesilen “kanâat teröristleri”nin ef’âl ve a’mâli, eylem hâlindeki cehâletten daha fazlası: Eylem hâlindeki gözü dönmüş tetikçilik!

Bu noktada, Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Sayın M. Hanefi Bostan’ın, bu konuda geçtiğimiz Perşembe günü neşrettiği “Sayın Halaçoğlu’na Karşı Yürütülen Linç Kampanyalarına Sessiz Kalmayacağız” başlıklı bildirisinin sonunda vurguladığı gibi, Sayın Halaçoğlu’na yönelik, bilim düşmanı, utanç verici, kirli linç kampanyalarına karşı durmak her dürüst yurttaşın aslî görevi olmaktadır.

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
Türk subayları önünde saygı duruşu
Türk subayları önünde saygı duruşu
Ahmet B. ERCİLASUN
Türk subayları önünde saygı duruşu
24 saat yalan söylüyorlar ki...
24 saat yalan söylüyorlar ki...
Arslan BULUT
24 saat yalan söylüyorlar ki...
Diyanet'in ne olacak bu hâlleri...
Diyanet'in ne olacak bu hâlleri...
Arslan TEKİN
Diyanet'in ne olacak bu hâlleri...
Bu kadar Kur'ân kursu isabet mi?!
Bu kadar Kur'ân kursu isabet mi?!
Arslan TEKİN
Bu kadar Kur'ân kursu isabet mi?!
Rezervlerde akla zarar işler!..
Rezervlerde akla zarar işler!..
Esfender KORKMAZ
Rezervlerde akla zarar işler!..
Adil değil, güvenilir hiç değil!
Adil değil, güvenilir hiç değil!
Fatma ÇELİK
Adil değil, güvenilir hiç değil!
Yumurta zam şampiyonu
Yumurta zam şampiyonu
Gülay TUNÇEL
Yumurta zam şampiyonu
Adana'nın Altın Kozası...
Adana'nın Altın Kozası...
Mehmet FARAÇ
Adana'nın Altın Kozası...
İki Bakan'ın taziye yayınladığı sır cinayet
İki Bakan'ın taziye yayınladığı sır cinayet
Murat AĞIREL
İki Bakan'ın taziye yayınladığı sır cinayet
''Esnaf sebep, enflasyon sonuç!''
''Esnaf sebep, enflasyon sonuç!''
Murat İDE
''Esnaf sebep, enflasyon sonuç!''
Zamlar sebep etiketler sonuç
Zamlar sebep etiketler sonuç
Orhan UĞUROĞLU
Zamlar sebep etiketler sonuç
Geçmiş olsun Erdoğan…
Geçmiş olsun Erdoğan…
Orhan UĞUROĞLU
Geçmiş olsun Erdoğan…
Fakire Altın Vuruş
Fakire Altın Vuruş
Remzi ÖZDEMİR
Fakire Altın Vuruş
Yahudi tarlasındaki laiklik karşıtı!
Yahudi tarlasındaki laiklik karşıtı!
Kemal VANLI
Yahudi tarlasındaki laiklik karşıtı!
"Her millet lâyık olduğu gibi yönetilir"

Servet AVCI
"Her millet lâyık olduğu gibi yönetilir"
AKP'nin enflasyon ve dolara karşı iki silahı!
AKP'nin enflasyon ve dolara karşı iki silahı!
Evren Devrim ZELYUT
AKP'nin enflasyon ve dolara karşı iki silahı!