37 milyon dolarlık "Kürt kapanı"

A+A-
Behiç KILIÇ

Kitabın hikayesi şu..
“AKP hükümeti, Birleşmiş Milletler’den Diyarbakır Siirt Batman illerinde kırsal kalkınma projesi için 37 milyon dolar borç alır. 37 milyon dolarlık fon önce AKP’li Tarım Bakanı Mehdi Eker ve ardından Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ekibini harekete geçirir. Diyarbakır’da dağıtılacak karşılıksız 10 milyon dolarlık hibe ve çeşitli ihaleleri kapsayan 37 milyon dolarlık projenin kullanımı için bürokratlara baskılar artar; onlar direnir. Bunun üzerine çeşitli senaryolar, yıldırma ve bertaraf etme politikaları ortaya konur. Paranın amaç dışı kullanımı için ortaya konacak senaryoların kılıfını “demokrasi”, “insan hakları”, “eşitlik” gibi evrensel değerler oluşturur. Başta Birleşmiş Milletler yetkilisi olmak üzere kimi bürokratlar bu tertiplere direndikçe olaylar tırmanır ve tertibin içine AKP’li Tarım Bakanı Mehdi Eker ve Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ekibinin ardından, Taraf Gazetesi, Kemal Derviş, Etyen Mahçupyan, George Soros ve sözde demokrasi kahramanı çeşitli sivil toplum örgütleri eklenir. Bu örgütlerin içinde TESEV Yönetimi, Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanlığı, SOROS Vakfı, Batman İnsan Hakları Derneği Başkanlığı, Diyarbakır Barosu Başkanlığı, Uluslararası Af Örgütü gibi insan hakları ve demokrasi savunucusu olduğu iddiasındaki kuruluşlar vardır...”
Bu özet “Türk malı” hadisenin kitabı yazıldı.. Yazarın adı Bartu Soral.
Bartu Soral kim?.. Kendi tanımı ile, olayın içindeki, “Bertaraf edilme tertipleri ile karşı karşıya kalan dönemin Birleşmiş Milletler Yetkilisi.” Türkiye’nin çok iyi yetişmiş aydınlarından.. Sicili şöyle.. “Kalkınma ekonomisi alanında uzman.. Yolsuzluk ekonomisi, “Türkiye’de Bitmeyen Ekonomik Kriz” üzerine kitapları var..
İş yaşamına özel sektörde başlamış, Polat Holding’de, Koç Holding’de görev almış ve burada Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki yatırım olanakları ve iş geliştirme konularında uzmanlaşmış. 2003 senesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP) katılmış.. 2004 senesinde Birleşmiş Milletler İstanbul Ofisi’nin direktörlüğüne getirilmiş. 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Program Müdürlüğü görevine getirilmiş.
Birleşmiş Milletler’deki görevleri sırasında Türk ekonomisinin kalkınması yönünde çalışmalarda bulunmuştur. 2008 yılında Güney Doğu Anadolu Bölgesinde uygulanacak bir kırsal kalkınma projesinin amaç dışı kullanım girişimlerine tepki göstermiş ve görevinden ayrılarak serbest danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.
Anladığımız, söz konusu projede tespit ettiği yamukluklar yüzünden işinden ayrılmış..
Soral’ın kitaplaştırdığı konu hafızası diri olan okuyucunun bilgisi dahilindedir.. Olay, alevli döneminde bazı yazarlarca ele alınmıştı.. Mesela Melih Aşık, konuyla ilgili şöyle yazmıştı..
“...37 milyon doların kullanımında Diyarbakır’da görev yapacak Proje Müdürlüğü için BM ve Tarım Bakanlığı işbirliğiyle bir işe alım süreci gerçekleştiriliyor. Baskılar Nurcan Baysal adlı hanımın projenin başına getirilmesi yolunda. Ne var ki, Bartu Soral’ın da ağırlığını koymasıyla baskılar sonuç vermiyor... Daha uygun bir kişi o göreve getiriliyor. Şikâyetler durmuyor... Güneydoğu’da İHD başta olmak üzere Kürt örgütleri Nurcan Hanım tarafına ağırlık koyuyor. İşe alım süreci tekrarlanıyor. Ancak yine ilk aday işe alınıyor. Tartışma Birleşmiş Milletler merkezine yansıyor. Oradan soruşturma ekibi geliyor. Bartu Soral’ın Nurcan Hanımı  “Kürt kökenli”  diye işe almadığı söyleniyor. Oysa işe alınan aday da Kürt kökenlidir...”
Nasıl hikaye?!

Yazarın Diğer Yazıları