Akbilleri “Muhteşem”e yakışır şekilde karşılayın!..

A+A-
Ahmet TAKAN

Benim başım kel mi?..
Alın size, bir “akil adamlar”,  “hey’et-i nasiha”  karşılaştırması da benden.
“Muhteşem”in tüm teşkilatlarına gönderdiği  “Akil adamları en iyi şekilde karşılayın. Kendilerine elinizden gelen kolaylıkları gösterin ve iyi ağırlayın” talimatını duyunca ben de tarihin tozlu sayfalarına daldım.
Karşıma Damat Ferit döneminin İzmir gazetelerinde yayınlanan He’yet-i Nasiha’nın İzmir’de karşılanmasında uygulanacak program çıktı;
 “1. Hey’et-i Celile’ye resmî “hoş geldiniz” ifası için İzmir’den Manisa’ya 20, Karşıyaka’ya 30 kişiden oluşan heyetler gönderilecektir.
2. İzmir istasyonundaki karşılama tertibatı şöyledir: İstasyon içerisinde bulunacak muhtelif askerî birlikler ile mülkî memurların bulunacağı yeri gösteren kroki ekdedir.
3. İstasyon içerisinde muhtelif birlikler ile memur ve diğerlerine yerlerini göstermek üzere kolordu birinci şubesinden Yüzbaşı Halid ve topçu komutanlığı yaveri Mülazim Mustafa Efendiler memur seçilmişlerdir.
4. İstasyon dışında bulunacak okullar ile resmî arabaların ve diğerlerinin bulunacağı yerleri göstermek üzere ikinci komiser İhsan Efendi görevlendirilmiştir... İstasyon haricinde yer alacak okullar şunlardır: Birinci Sultanî, İkinci Sultanî, Dâr-ül Muallimin ve Dar-ül Muallimât. Mekâtib-i gayr-ı müslimeden bir veya ikisi.
5. Heyetin izleyeceği yol altı mıntıkaya taksim edilmiştir: Birinci mıntıka, Basmahane-Polis karakolundan Tilkilik Camiî Şerifi. İkinci mıntıka, Camiî Şerifden Keçeciler Karakoluna kadar. Üçüncü mıntıka, Keçeciler Karakolundan çarşı girişine kadar. Dördüncü mıntıka, çarşı girişinden çarşı haricine kadar. Beşinci mıntıka, çarşı haricinden Kemer Karakoluna kadar ve altıncı mıntıka Kemer Karakolundan hükümet konağına kadar.
Her mıntıkaya birer polis komiseri görevlendirilerek, gidiş-geliş tanzim edilecektir.
6. Hükümet dairesi önünde şu okullar bulunacaktır: Musiki Sanayi Mektebi, zükûr ve inâs, bütün ilkokullar ve gayr-ı müslimeden birkaç mektep.
7. Tilkilik Camiî Şerifi hizasında leyl-i inâs idadisi (Yatılı kız lisesi) ile Namazgah İnâs ibtidaiyesi, Keçeciler karşısında pazar yerlerinde bir ve iki numaralı zükûr idadileri, erkek liseleri bulunacaktır.
8. Yol üzerine rastlayan her sokağın girişine zabıta tarafından, bir polis ve emrinde silâhlı bir asker yerleştirilecektir. Trenin gelişinden yarım saat önce hususî her türlü araba ve yük hayvanlarının hareketleri durdurulacaktır.
9. Kolordudan 100, jandarma alayından 40 ve polis müdüriyetinden 30 kişilik birlikler istasyondaki töreni ifa edeceklerdir.
10. Karşılama töreni ve ziyafet esnasında mülkî görevliler redingot, ordu mensupları çizme ve ceket giyeceklerdir.
11. Ziyafette bulunacak kişilere ayrıca davetiyeler gönderilecektir.
12. Alay-ı vâlanın önünde sekiz mızraklı süvari, yanlarında birer, arkasında keza mızraklı süvari takip edecektir.
PROGRAM
1. Şehzade-i civanbaht devletlü, necabetlü Abdürrahim Efendi Hazretlerinin başkanlığındaki heyet-i muhtereme, ekte gösterilen liste gereğince arabalara binerek ve Basmahane-Hükümet caddesini izleyerek hükümet konağına gelecektir.
2. Şehzadenin mihmandarlığına Seyfullah Bey ve 56. Fırka Kumandanı Kaymakam Hürrem Bey tayin edilmişlerdir.
3. Heyetin diğer üyelerinin mihmandarlıklarına tayin edilenlerin isimleri ek listede yazılıdır.
4. Heyet, hükümet konağındaki büyük salonda ağırlanacak ve burada vilâyet tarafından takdim merasimi yapılacaktır. Bir müddet dinlenildikten sonra kışla ziyaret edilecek ve ikametgâhlara dönülecektir.
5. Heyetin geldiği günün akşamı hükümet dairesinde şehzade şerefine bir ziyafet verilecektir. Ertesi gün hava müsait olduğu takdirde, İzmir Belediyesi tarafından bir kır ziyafeti tertip olunacaktır. Üçüncü gün askerî mahfilde, şehzade şerefine saat 16.00’da çay ziyafeti verilecektir.
6. Ziyafetler esnasında mızıkalar müzik çalacaklardır.
7. Ziyafetlere davet edilenlerin isimleri ek listede yazılıdır.
8. Programın diğer günlere ait kısmı şehzadenin emirleri üzerine tespit edilecektir.”
 “Muhteşem”in Akbillerinin hey’et-i nasihadan neleri eksik?..
Programı iyi takip edin!..

 

Sıkıntılı adamlar

 

Akbillerin  magazin dünyasına dalıverip de gitmeyin!..
“Muhteşem” in gösterdiği pembe diziler arasında bir de AKP’nin  “sıkıntılı adamları” var. “Muhteşem” yine göz boyamak ve de kamuoyunu yeni palavralarla oyalamak için, Batı illerinden 45 milletvekilini ikna için Diyarbakır’a gönderdi. Heyet içinde daha önceden bölgeye giden, oradaki yetkililerle görüşen ve nabız tutan milletvekilleri var. Bunlardan bazılarının istemeye istemeye Diyarbakır’a gitmeden önce anlattıklarından kısa bir not; “Valilerle, Emniyet Müdürleriyle, askeri yetkililerle görüştük. Hepsinde tedirginlik var. ‘Ortada yazılı bir emir ya da hükümet direktifi yok. Teröristler ellerini kollarını sallaya sallaya sınırı terk ederlerse seyredecek miyiz? Görevimiz terörle mücadele etmek. Yasa bunu emrediyor. Eğer teröristlere müdahale etmezsek suç işleriz. Ayrıca teröristler, bizi tahrik etmek için Öcalan’ın posterlerini açıp, marş söyleyip bayrak sallayarak toplu halde giderlerse buna seyirci mi kalacağız’ diyorlar.”

Yazarın Diğer Yazıları