Astsubaylar ne istiyor

A+A-
Behiç KILIÇ

“Biz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm yükünü omuzlarında taşıyan onurlu emekçileri, biz Astsubaylarız. Biz hiyerarşiye saygılıyız, ne daha fazlasını ne de imtiyaz istiyoruz. Bizler sadece adalet, eşitlik ve insan onuruna saygı istiyoruz.” diyorlardı mektuplarında..
Astsubaylardan gelen satırları aktarmıştım dün..
Devam ediyoruz ve “ne istediklerini” yansıtıyoruz..
“1. Üniversite bitirdiği halde 1’nci derecenin dördüncü kademesine düşemeyen tek kamu görevlisiyiz. Görev koşulları ve sorumlulukları astsubaylarla kıyaslanamayacak birçok devlet memurundan daha alt derece ve kademeden göreve başlatılıyoruz. Adalet ve eşitlik gereği  MYO mezunu astsubaylar 9/2, Lisans mezunları 8’nci dereceden göreve başlatılarak adalet ve eşitlik sağlanmalıdır.
2. Aynı süre görev yapan, aynı tahsil süresine tabi bir emekli subayla bir emekli astsubay kıyaslandığında aradaki maaş farkı % 300’dür.
3. Silahlı Kuvvetler’de sayısal oran’bc civarındadır. Yani bir subaya karşı  dört astsubay mevcudu vardır. Daha açık bir deyimle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 100 subay varsa 400 astsubay vardır. Ancak sosyal tesisler söz konusu olunca bunun tam tersi vardır. Ordu evlerinden askeri kamplara kadar tüm sosyal tesislerde hem nitelik yönünden hem sayısal olarak astsubaylara sağlanan imkanlar subaylara tanınan imkanların üçte biri bile değildir.
4. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde lise mezunu olup, emekli olan albaylar mevcuttur. Daha sonra harp okulları iki, üç ve son olarak dört yıla çıkartılmıştır. Emekli olanların intibakları da yeni duruma göre düzeltilmiştir. Astsubay okulları da Yüksek Okul seviyesine çıkartılmış olmasına rağmen, tüm kapılar çalınmış ancak sonuç alınamamıştır.
5. Hastanın emeklinin rütbesi olur mu? Ancak birçok askeri hastanede A-B-C poliklinik hizmetleri ile subaylar lehine ayrımcılık yapılmaktadır.
6. Lojman konusu daha da iç karartıcıdır. Burada bir oran neredeyse söz konusu değildir. Lojmanların % 40’ı astsubaylara, %55’i subaylara, % 5’i (Jandarmada % 15’i) uzman çavuş ve sivillere tahsis edilir. Ancak bu sayısal oranla terstir. Kısaca subaylardan arta kalan lojmanlar astsubaylara verilir.
7. Emekli Sandığı Kanununun EK-70 Maddesi 1’nci fıkra (b) bendinde yer alan gruplardaki oranlar belli bir seviyede azalmasına rağmen 3’ncü ve 2’nci derecedeki personelin oranları orantısız bir şekilde azaldığı için bu dereceden maaş alan personel 1-3 yıllık eksik hizmet için ömür boyu % 30-40 oranında eksik maaş almaktadır. Bu konu müteaddit defalar Genelkurmay ve MSB tarafından söz verilmesine rağmen düzeltilmemiştir.
8. Yürürlükteki iç hizmet kanunu ve askeri ceza 1930’lu yıllardan kalma ve çağın çok gerisindedir. Personel kanunundaki hükümler subaylara imtiyaz ve ayrıcalık tanımaktadır.”
Satırlar giderek ilginçleşiyor ama yerimiz bitti, devamı yarın..

Yazarın Diğer Yazıları