BOP, Ortadoğu’ya barış getirdi mi?

A+A-
Afet ILGAZ

Tayyip Bey nağmeli bir sesle “Biz Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıyız” dedikten sonra, “Bu ne demektir” diye sorup, kendisi cevabını veriyor: “Bu, Ortadoğu’ya barış getirmektir.”
Ortadoğu’ya gelen barışı görüyoruz. En son haber Maliki’nin resti, “Sınırlarımızı ihlal edemezsiniz.” Peki, bu ne demek, “Kandil’i vuramazsınız.” Şu hale bakın! Çepeçevre bütün komşularımızı kendimize düşman ettik. Çünkü onların barışını ihlal ettik. Suriye’de işbirlikçilerin saldırıları durmuyor. En son Esat’ın yakınlarını ve önemli siyasileri öldürdüler. Hem de Başbakan Rusya’da Putin’le görüşürken. Ne amansız bir mücadele içindeler! Başbakan’a nasıl da gözdağı veriyorlar!

***


Yunanistan’da işgal edilen üç adamız için çıt yok. Çiller’in gösterdiği şecaati bile gösteremediler. Bayrağımızı Kardak adasına çekmiş ve, “Bu bayrak inmez” demişti. Ortadoğu’ya Başbakanımızın beklediği barış gelmediği gibi, gelen, iç ve dış savaş oldu. Dış savaş örtülü devam ediyor.
Türkiye bu durumdayken içerdekilerin koltuk sevdasına bakın! O parti bu parti ile birleşiyormuş, falanca Çankaya’ya çıkacakmış, filanca Çankaya’dan inecekmiş, şu partiye de teklif götürülebilirmiş...
Bütün bu cambazlıkların Türk siyasetine hiçbir faydası olmayacağı gibi dünya siyasetini emperyalistler lehine değiştirmekten başka bir sonucu yok. Ama tarih bu işin böyle devam etmeyeceğini söylüyor.


Erzurum’a davet edildim

21 Temmuz’da Erzurum Kongresi’nin 93. yıldönümünü anmak için TPK’nın davetlisi olarak Erzurum’a gitmem istendi ama uzakta oluşum ve bu arada yaşadığım şiddetli bir düşme ile bozulan sağlığım, bu davete icabet etmemi engelledi. Programları çok cazip! Hele Sarıkamış ve Iğdır’a gidecek olmaları aklımı başımdan aldı. Çünkü Iğdır, çocukluğumun iki yılının geçtiği, okula başladığım ve özlediğim bir yerdir. Lüks lambasıyla oturduğumuz parkının taşlardan süzerek içtiğimiz ark sularını hatırladıkça orayı yeniden görme isteğim artıyor. Iğdır ve Kars rüyalarıma giriyor. Babam Iğdır’dan sonra Kars’a tayin olmuştu. İnşallah başka uygun bir vesileyle yeniden görmek kısmet olur.

***


Erzurum Kongresi’ne işgal altındaki beş Doğu Anadolu şehrinden 62 delege katılmıştı. Mustafa Kemal Paşa kongre Başkanı seçildi. Açılışı Erzurum delegelerinden Hoca Raif Bey yaptı. Şimdi sıkı durun, Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar:
1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
2. Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.
3. İstanbul Hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet milli kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamış ise, bu seçimi Temsilciler Kurulu yapacaktır.
4. Kuva-yi Milliye’yi etkili, milli iradeyi hâkim kılmak esastır.
5. Azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ancak bu vatandaşların canları, malları ve ırzları her türlü saldırıdan korunacaktır.
6. Manda ve himaye kabul olunamaz.
7. Milli irade ve toplanan ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır.
8. Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanmasına ve hükümetin yaptığı işlerin milletçe kontrolüne çalışılacaktır.
9. Sömürgecilik amacı taşımayan devletlerden teknik, sanayi ve ekonomik yardım kabul edilebilir.
İşgal altındaki Doğu illerimizden gelen delegelerin aldığı kararlara bir bakın. Bir de şimdi o illerimizden başlatılmak istenen gizli işgal hareketini düşünün.
Gönlüm orada. Beni Erzurum’a davet eden Doç. Dr. Cüneyt Akalın Bey’e teşekkürlerimi sunarım.

Yazarın Diğer Yazıları