Bush'un dedesi ABD'de darbe yapacaktı!

A+A-
İrfan ÜLKÜ

ABD’de  “Bush dönemi” nin sona ermesine daha bir yıla yakın bir zaman var. Belki de Bush ve dönemi, Bush yönetiminin ideolojik ortakları Neo-Con’lar, Evanjelik kilise inananlarıyla ilgili sayısız kitap ve araştırma, önümüzdeki yıllarda yazılmayı bekliyor. Daha şimdiden piyasaya çıkanlar arasında ABD’li araştırmacı Naomi Wolf’un “Faşizme on Adım” adlı yazısında ABD’nin en gizemli ailelerinden Bush Ailesi’nin sırları açıklanıyor.
Wolf’un tezi, Amerika Birleşik Devletleri’nin şimdiki başkan torun Bush döneminde on aşamada (adım adım) faşist bir sisteme doğru planlı biçimde götürüldüğü. Wolf, girişimin köklerinin Başkan Bush’un dedesi Prescott Bush’un 1930’lu yılların başında Birleşik Devletler’de Hitler’in desteği ve ideolojik etkisiyle faşist bir darbe planlamasında yattığını yazıyor. Wolf’a göre, dede Bush Almanya’da 1933’te iktidara gelen Hitler ve Nazi ideolojisinin ateşli yandaşlarındandı.
“Endüstriyel hakim sınıf ve büyük sanayicilerin önemli bölümünün desteğini alan senatör ve işadamı dede Bush, tıpkı İtalya, ve Almanya gibi Nazizmin de ABD’deki büyük ekonomik krizi ve işsizlik problemini çözerek, ülkedeki komünist tehdidi ortadan kaldıracağını düşünüyordu.”
Prescott Bush’a bu darbe planı için destek verenlerin başında Nazi komplo içinde yer alan deniz korgenarali Smedley Butler, bir grup güçlü banker ve sanayici vardı. Dede Bush generalle yaptığı gizli görüşmelerde, 500 bin kişilik ABD’li emekli subay ve Birinci Dünya Savaşı gazilerinden bir darbe ordusu kurmak için çalışmaları gerektiğini söylemişti. “Yahudi başkan” Frankhin Roosevelt devrilecek, Beyaz Saray ve ülke yönetimi ABD Nazilerinin yönetimine geçecekti. ABD’nin ulusal arşivlerinde bulunan bazı belgeler, Bush’un dedelerinin darbenin finansmanını yapmakla görevli olduğunu gösteriyor. Ayrıca Hitler’in iktidara gelmesi yolunda milyonlarca mark harcayan Almanya’nın o dönemdeki kimya ve çelik tröstü Fritz Thyssen ile senatör Bush arasında bu konuda gizli görüşmeler yapıldığı, konunun Hitler’e iletildiği de arşivlerdeki bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca Thyssen’in ABD’deki bazı yatırımları da dede Bush’un yardımıyla gerçekleşmiş.
Naomi Wolf, “On Aşamada Faşist Amerika” yazısında, Bush yönetiminin, ülkede on aşamada faşist sistemi yerleştirme yolundaki uygulamasının sistemli olduğunu; CIA ve Pentagon’un bazı birimlerince ülkede küresel bir Gulag kampları uygulandığını; elektronik büyük birader’in bütün ABD vatandaşlarını gözetlediğini, FBI’ın ülkede terör estirdiğini; Ortadoğu, Merkezi Avrasya gibi ülkelerde “savaş tutsağı” teröristlerin ve Müslümanların küresel Gulag’larda tutulduğunu; yeni bir program dahilinde ABD’de önüne gelenin telefonunun güvenlik nedeniyle dinlendiğini anlatıyor. Ayrıca sivil haklar giderek askıya alınıyor. Savaş karşıtları ve muhalifler potansiyel terörist muamelesi görüyorlar. Medya ve basın, Ulusal Güvenlik Bakanlığınca sıkı biçimde denetleniyor.
Dede Bush’dan baba ve torun Bush’a ABD’nin Bush hanedanının “faşist sicili”ni sorgulayan araştırmacılar ve yazarların uyarıları giderek güçleniyor:
ABD’de sistem giderek adım adım Faşizme gidiyor. ABD’nin önümüzdeki yıllarda totaliterizmle demokrasi arasında seçimi gündeme gelebilir.

Yazarın Diğer Yazıları