30 Temmuz 2021 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 32°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
Arslan TEKİN
Arslan TEKİN

'Cahiliye'den nasıl çıkacağız?!

[email protected]
+
Aa
-
4 Haziran 2021 Cuma

Yazılarımda Cahiliye Dönemi üzerinde sık dururum. "İslâmcı" tabir edilenlerin öyle icraatı var ki, neredeyse Cahiliye dönemini aratıyor.

Geçen Yıl Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden genç akademisyenler "Cahiliye Dönemi"ne dair bir sempozyum düzenlemek istemişler, ancak salgın yüzünden bunu yapamayınca, tebliğler içinden 35'ini seçip bir kitapta toplamışlar. Genç neslimiz politikanın günlük çıkarlarına âlet edilmesinler. Çok iyi yetişiyorlar.

Şu değerlendirmeyi aldıktan sonra sözü nereye getireceğimi söyleyeceğim:

"Eskiden beri kabul edilen anlayışa göre Cahiliye çağı 'bilgisizlik çağı' olarak anlaşılmıştır. Fakat Goldziher gibi modern araştırmacıların çoğu yeni bir yorum getirerek Cahiliye'yi, 'barbarlık dönemi' olarak anlayıp tercüme etmişlerdir. Goldziher, Hz. Peygamber'in İslâm'ı barbarlığın karşıtı olarak açıklamış olduğunu hatırlatır ve bu anlamdaki Cahiliyenin asıl karşıtının 'hilm' olduğunu belirtir. Hilm kelimesi 'metanet, güç, fizikî bütünlük ve sağlık, teennî, sükûnet, bağışlama, yumuşak huyluluk, ahlâk ve karakter sağlamlığı, fazla duygusal olmama, ihtiyat ve ılımlılık' gibi mânalara gelir. Buna göre 'halîm', günümüzde 'medenî insan' diye adlandırılan kişidir. Bunun zıddı olan cahil ise 'azgın, arzularının esiri, hayvanî içgüdülerini takip eden, vahşi, şiddet taraftarı ve aceleci bir karaktere sahip' yani 'barbar kimse'dir. Bu anlamdaki Cahiliye, barbarlık ve vahşetin hüküm sürdüğü dönemdir." (Ayşe İnan, "Hadislerde Cahiliye Kavramı", II. Genç Akademisyenler Sempozyumu Cahiliye Dönemi (Editör: Feyza Betül Köse, Samer Yayınları, 2020, s. 91)

Yaşadığımız dönem hangi dönem? Metinde izah edildiği gibi "hilm" mi, yoksa -"barbar" aşırıya kaçıyor-, hadi kullanmayayım, "Cahiliye" mi?

Cemil Kılıç'ı bilirsiniz, ilâhiyatçıdır. Bu köşede de adı arada geçer. Ekranlarda da sık karşımıza çıkar. Lisede din dersleri verir. Araştırma alanı ağırlıklı olarak Alevîlik. Kendisi Sünnî. İki tivit atıyor, 7 ay hapis cezası alıyor. Ya cezası ertelenecek ya da mahpushaneye girecek.

Bir ilâhiyatçı neyin ne olduğunu bilir. Okuyan, araştıran, yazan isim Cemil Kılıç. Katılmadığım görüşleri de vardır. Tivitlerinde, "siyasî İslâmcı" zihniyeti tenkit ediyor:

Birinci tiviti: "Bir ilâhiyatçı olarak yazıyorum ki tarih Türkiye'deki İslamcılar kadar hırsız, düzenbaz, yalancı ve cahil bir topluluk görmüş değildir. İslamcılar Hz. Muhammed öncesi cahiliye devrinin temsilcileri gibiler. İslamcı sapkınlığa karşı çare devrimci Muhammedî Müslümanlıktır!"

İkincisi tiviti: "Din, güzel ahlaktır, diyor sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed! Lakin gel gör ki dincilerin çoğu ahlaksız!"

Millî Eğitim Bakanlığı ve halktan biri şikâyetçi olmuş. MEB Cemil Kılıç'ı harcamak için bahane arıyor. Daha önce açığa da alınmıştı.

"İslâmcılık", sınırları belli bir kavram. Dindar Müslümanların çoğu bu kavramı kabullenmez. İtiraz edenlerden biri de rahmetli Mehmet Şevket Eygi'dir.

Cezanın dayanağı TCK'nın 216/2 maddesi. Bakalım ne diyor:

"Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Tivitleri bu maddeyle örtüştürebilir misiniz?

Adım adım "Cahiliye"ye gidiyoruz.

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
Eli silah tutan bütün Türklerin aşılanması ve aşısız Afgan savaşçılar!
Eli silah tutan bütün Türklerin aşılanması ve aşısız Afgan savaşçılar!
Arslan BULUT
Eli silah tutan bütün Türklerin aşılanması ve aşısız Afgan savaşçılar!
Kıbrıs kilidi açılabilir mi?
Kıbrıs kilidi açılabilir mi?
Arslan TEKİN
Kıbrıs kilidi açılabilir mi?
Dinî taassup kalkınmaya engeldir
Dinî taassup kalkınmaya engeldir
Esfender KORKMAZ
Dinî taassup kalkınmaya engeldir
Maraş açılımı Güney Kıbrıs'ı karıştırdı...
Maraş açılımı Güney Kıbrıs'ı karıştırdı...
Hüseyin Macit YUSUF
Maraş açılımı Güney Kıbrıs'ı karıştırdı...
Sığınmacılar giderse AKP ağlak ağlak olur
Sığınmacılar giderse AKP ağlak ağlak olur
Orhan UĞUROĞLU
Sığınmacılar giderse AKP ağlak ağlak olur
Taliban öldürür ileri demokrasi süründürür
Taliban öldürür ileri demokrasi süründürür
Selcan T. HAMŞİOĞLU
Taliban öldürür ileri demokrasi süründürür
Ahmet Yesevi hikmetlerinin Anadolu Âşıkları üzerindeki etkileri -1-
Ahmet Yesevi hikmetlerinin Anadolu Âşıkları üzerindeki etkileri -1-
Mehmet YARDIMCI
Ahmet Yesevi hikmetlerinin Anadolu Âşıkları üzerindeki etkileri -1-
En sağlam ortaklık...
En sağlam ortaklık...
Yavuz Selim DEMİRAĞ
En sağlam ortaklık...