Çaresi vardır...

A+A-
Alptekin CEBE

Ülkem, yani Türkiyem çok sağlam temelli, kökünü tarihin derinliklerinden almış büyük ve köklü bir ülke ve devlet’tir...
Umarım, yüreğiyle yazılan bu mütevazı satırlar, hepimizin bildiği gerçeklerin özetin de özetiyle kaleme alınırken, hiçbir kimseyi yanılgı veya şüpheye düşürmem!.. Sanırım bu konuda, tartışma dahi yapılamaz...
Çünkü, ben hemen hemen tüm ailesi asker kökenden gelen bir bireyim... Rahmetli annemin babası, Yemen çöllerinde gencecik bir yüzbaşı olarak şehit olurken, babam rahmetli Nazif Kemal Cebe ve kardeşi yani amcam em. Alb. merhum Muzaffer Cebe, gencecik birer teğmen ve üstteğmen olarak, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yaptığı Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadelenin tüm safhalarında kahramanca savaşmışlardır. Bir diğer merhum Top. General amcam Cemil Cebe de, Kore savaşlarında al bayrağımızın rehberliğinde kahramanca savaşmışlardır...
Elbette, nice kahraman yüce Türk evlatlarıyla birlikte...

***


Çok mutluyuz ki, çevremizdeki İslam coğrafyasında, ülkem, yani Türkiye’m, medeniyet yolunda sönmez bir ışığa koşarken, medeniyetin gerektirdiği, demokrasi ve hukuk düzeni içinde, medeni hukuk başta, çağdaş hukuk düzeninin tüm gerekleriyle aydın yoluna yılmadan devam etmekte, dünya var olduğu sürece de bu aydınlıkta yürüyecektir...
Ülkem bir hukuk ve adalet ülkesi yolunda olup, var sanılan tüm engelleri de aşacak, kabiliyet ve deneyim potasında arzu edilen seviyelerin yarışını yapmakta olduğundan asla şüphe de edilmemelidir...

***


Ancak;
Hepimizin bildiği Silivri mahkemeleri ve diğer ağır cezalarda  malum duruşma ve yargılar devam etmektedir...
Türk adaletine, elbette hepimiz güveniyor ve bu garanti gölgesinde ülkemizde huzur içinde yaşamlarımızı sürdürmekteyiz...

***


Yakın bir tarihte Genelkurmay Başkanlığı gibi ulvi bir makamı işgal etmiş Orgeneralimiz gibi, rakamı bir hayli kabarık Orgenerallerimiz ve üst düzey Kumandanlarımız yanında, her rütbeden bir hayli de subayımız maalesef tutuklu olarak yargılanmaktadırlar... Bu güne kadar bu tür genel bir duruma tanık olunmadı!..
Bunun yanında, bin günü aşkın bir süredir tutukluluğu devam eden gazeteci arkadaşlar yanında, üst düzey Prof. ve diğer kesimden oldukça kabarık insanımızın tutukluluk halleri devam etmektedir...
Ayrıca, yurt dışına gitme zorunda kalmış birçok insanımızın hüzün veren görüntüsüne dalıp giderken, rahmetli Nazım Hikmet gibi milli bir şairimizin, yıllar sonra baş tacı edilmesi nasıl göz ardı edilir!..

***


Efendim arzım şu,
Elbette yasalara aykırı durumlar varsa, ki olmasa bunca yargı yorgunluğu niçin çekilsin, üzüntü ve kahırlar neden hepimizi yıpratsın!..
Hep düşünüyorum, düşünüyoruz, umarım sizler de aynı duyguları paylaşır olmalısınız...
Belki de uzun yargılamalar sonunda, çoğulu beraat edebilecek bu vefakar ve saygın insanlarımız, haysiyetli onurlu insanlarımızdır... Yarın, ülkemin başı bir dertte kalsa, inanıyorum ki ilk göreve talip olacak bu günün tutuklu mağduru olan bu vefakar insanlarımızın olacağından hiç birimizin asla şüphesi de olamaz...

***


Elbette yargıya, yön ve yöntemine, kurallarına saygılıyız...  Ancak, unutmayalım ki bu manzaraya el ovuşturan ve yüreği yağ bağlayan, hep ve daima bizi sabote eden dış alemin, çirkin ve vahşi çehreleridir, bunları da üzüntüyle izlemekteyiz...

***


Tüm yetki ve demokratik kurallar içinde hiç vakit kaybetmeden kararlılıkla son çareyi bulacak, TBMM’dir...
Tutuklu bulunan tüm insanlarımız, yurt dışındakilerle birlikte elbette, onurlu ve haysiyetli insanlarımızdır...
Dikkat buyrulursa, asla bir aftan bahsetmiyorum... Bu sonraki takdirlerdir... Ancak, çok ivedi bulunacak formülle, tutukluluk halleri kalkarak, davaların seyri ne ise o, kanun ve yasaların belirlediği gerekler doğrultusunda, tarihi bir işleve adım atılabilinir.
Bu medeniyet yolunda atılacak ivedi adım, her şeyden önce demokrasi kurallarına gönül vermiş halkımızın bir inancı oduğuna da, inanmaktayız.
Birey olarak halktan yansıdığına inandığım bu art niyetsiz mütevazı önerim, elbette takdirlerinize sunulur... Elbette göz ardı edilemez ki, bunun tüm artıları, bugünkü siyasal kadrolarımızın, bir demokrasi zaferi de olacaktır...

Yazarın Diğer Yazıları