Erdoğan'a tavsiyem!

A+A-
Arslan BULUT

Prof. Ergun Özbudun ve ekibi tarafından hazırlanan Anayasa taslağı, bazı televizyon programlarında ve gazetelerde masum bir çalışma gibi gösteriliyor.
Bize göre durum hiç de öyle değildir.
Mevcut Anayasanın dördüncü maddesi şöyledir:
"MADDE 4: Anayasanın birinci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, ikinci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez"
Peki, ikinci maddedeki temel nitelikler nasıl tanımlanıyor?
"MADDE 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir."
Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri, sadece maddede sayılan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti nitelikleri değildir? Bunlardan daha önce ve daha önemli olmak üzere başlangıçta belirtilen temel ilkeler esastır!
Başlangıç ilkelerinde "Türk vatanı" denilir; "Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı" ifadesi kullanılır.
Peki taslakta durum nedir?
Bir defa, başlangıçta belirtilen temel ilkeler ortadan kaldırılıyor? Yeni, kısa ve kuru bir başlangıç metni yazılmış!
Bunun demokrasi ile ilgisi yoktur. Türkiye'nin anayasasının ruhunu ortadan kaldırmak, üstelik değiştirilmesi teklif dahi olunamayacak ilkeleri yok etmek, başlıbaşına bir Anayasa suçudur.

* * *

Şu saçmalığa bakın; Anayasa, "Başlangıçta ve ilk üç maddedeki temel ilkeler değiştirilemez" diyor, Özbudun ve arkadaşları, Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hazırladıkları taslakta başlangıcın tümünü ortadan kaldırdıkları gibi maddelerle de oynuyorlar; son hükümlerde de dördüncü maddedeki değiştirilemezlik ilkesine yer veriyorlar.
İyi de, sen değiştirilemez denilen ilkeleri değiştiriyorsun, suç işliyorsun!
Benim Tayyip Erdoğan'a tavsiyem; grubuna veya MHP'nin desteğine güvenerek temel ilkelerle hiç oynamasın! Taslak bütün milletvekillerinin oyu ile geçse bile bir kâğıt parçasından ibaret kalır!
Türk Milleti, Türkiye topraklarını kanıyla vatan yaptı, oylama ile demokrasi ile değil! Dolayısıyla bu tehlikeli oyuna bir an önce son verilmesi, herkes için iyi olur. Anayasayı, cumhuriyeti, Türk vatanını, Türk Devletini, Türk Milleti'nin hukukunu korumak her Türk'ün görevidir. TBMM korumazsa, hükümet korumazsa, TSK korumazsa, tek tek her vatandaşa koruma hakkı doğar!

RTÜK, TAYYİP ERDOĞAN'I  KORUMA KURULU MUDUR?

Guya demokratik bir Anayasa hazırlatan Tayyip Erdoğan'ın RTÜK'ü, Kanaltürk Ana Haber bültenini 6 gün süreyle kapattı.
Kapatma kararında "Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili haberler ve hükümetin uygulamalarının Başbakan Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki konuşmalarına da vurgu yapılarak kamuoyunu yönlendirebilecek yorumlarla aktarıldığı, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapıldığı anlaşılmaktadır" gerekçesi var!
İşte bu Tayyip Erdoğan ve ekibinin ne kadar demokratik olduğunu gösteren bir utanç belgesidir.
Gazeteci, televizyoncu elbette bir siyasinin son konuşmalarını eski konuşmaları ile karşılaştıracaktır. Bu, onun görevinin bir parçasıdır. Bu tür bir haberciliğin televizyon kapatmaya sebep olması Tayyip Erdoğan'ın ayıbıdır. RTÜK, Tayyip Erdoğan'ı koruma kurulu haline getirilmiştir!

Yazarın Diğer Yazıları