Erzurumluya yobaz diyen Y-CHP’li Binnaz Hanım

A+A-
Behiç KILIÇ

“Benim adım Kemal” Bey’in müthiş kadrosunu tanımayı sürdürelim.. Gürsel Tekin’i geçip sola dönünce karşınıza Sorozzade Binnaz Hanım çıkıveriyor..!
Profesör Doktor Binnaz Toprak!..
Binnaz Hanımefendi’yi sosyete mosyete ile cumhuriyetle problemi olan aydın takımı pek iyi bilirler de kendilerinin kamu tarafından algılanması, yazdığı bir raporla olmuştur..
Hanımefendi, Soros cemaati siparişi ile bir Türkiye değerlendirmesi yapmıştı..
Özellikle Erzurum’u tepeden tırnağa “yobaz” kılmış, bu nedenle Dadaşlar kendisinin kulağını pek çınlatmışlardı..
Yani “Benim adım Kemal” , Y-CHP’nin “halka döndüğünden” bahsediyor ya.. Parti, Binnaz Toprak gibi halkla bütünleşmiş değerlerden geçilmez haldedir!..
Şimdi bu Binnaz Hanımefendi’ye daha yakın duralım ve hakkında yazılanlardan ilham alalım!..
Antalya ADD, kendisi hakkında bir çalışma yaptı ve şunları sundu;
“Prof. Dr. Binnaz Toprak; Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde görevlidir.
Binnaz Toprak’ın TESEV adına yurtdışı toplantılara katıldığı, Alman Sosyal Demokrat Partisi örgütü olan Friedrich Ebert Stiftung desteği ile “Siyasi İslam Saha Araştırması” adı verilen projeyi yönettiği bilinmektedir.”
Binnaz Toprak, “Sivil Örümceğin Ağında” kitabında 218 (IRI, ARI, Soros gençliği örgütlüyor bölümünde) ve 321’nci (Amerika’da CFR, Türkiye’de TESEV bölümünde) sayfalarında iki ayrı yerde geçmektedir.
Sayfa 218’de; 16-18 Nisan 1999’da ARI temsilcilerinin İsrail ve Ürdün’e gittiklerinden söz ediliyor. İsrail’de “Begin-Sedat Stratejik İncelemeler Merkezi” ile “Türkiye-İsrail İlişkileri ve Dış Politikaları, Orta Doğu Barış Süreci, Güvenlik, Bölge Ülkeleri Arasındaki İlişkiler” konusunda bir yuvarlak masa toplantısı düzenledikleri belirtiliyor. Bu arada İsrail Demokrasi Enstitüsü ve Moshe Dayan Orta Asya ve Afrika Araştırma Merkezi ile görüşmeler yapılarak burada onlarca akademisyen ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi ve TESEV adına katılan Prof. Dr. Binnaz Toprak’ın “Siyasi İslamla Uzlaşma Gerekliliği” konulu bir tebliğ sunduğu anlatılıyor.
Sayfa 321’de; Stiftung desteği ile “de-santralizasyon” başlıklı bölümde; politik ve ticari üst örgütlenmelerin araştırılmasını, toplumsal taban araştırması izler. “Siyasi İslam Saha Araştırması” adı verilen projeyi Boğaziçi Üniversitesi’nden Binnaz Toprak ve Ali Çarkoğlu yönetir ve Friedrich Ebert Stiftung katkı koyar. Araştırmanın ilginç bir özelliği vardır: Araştırma örneklemeleri sınıfsal kategorilerden seçilir, ama değerlendirmeler etnik özelliklere göre yapılır.
“İSLAM” başlıklı projeleri Alman SDP’nin Friedrich Ebert Stiftung adlı örgütünün desteklediği ancak desteğin niteliğinin ve içeriğinin TESEV tarafından gizlendiği belirtiliyor.
Açık Toplum Enstitüsü adına yapıldığı belirtilen 130 sayfalık çalışmadan (son)önce Friedrich Ebert Stiftung desteği ile TESEV adına Binnaz Toprak ile Sabancı Üniversitesinden Ali Çarkoğlu ortaklığı ile yapılan ‘Değişen Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset’anketini incelemekte yarar vardır. Anketin en ilginç yanı “Türkiye’de irtica tehdidi yok ama irtica algılaması var” sonucuna ulaşılmasıdır.
Tam bir “açıl susam açıl” işi bu “Açık Toplum” raporu!.
Sadece şunu söylüyorum.. (Asıl-asil) CHP’nin saygın, vatansever, Atatürk’e yürekli gönüldaşları...
Y-CHP adı altında sürüklenmek istediğiniz mecrayı iyi tahlil ediniz...

Yazarın Diğer Yazıları