Gölgeler Bakanlığı

A+A-
İrfan ÜLKÜ

Amerikan medyası, Bush ile Neo - con takımının gizli işlerini birbiri ardısıra ortaya çıkarmaya başladı. 11 Eylül saldırısının şokuyla hala kendine gelemeyen Amerikan toplumu, karmaşık tepkiler veriyor. Başkan Bush’un emriyle dinlenen telefonlar, istihbarat örgütlerinin toplandığı tek havuz sistemi ve insanların özel yaşamlarını adeta genel bir ekrana yansıtan Almanlar’ın Gestaposu’nun ABD’de ki yeni karşılığı: Ulusal Güvenlik Bakanlığı.
Bütün bu olaylar, ünlü İngiliz yazarı George Orwell’in 1984 adlı romanının çağdaş bir versiyonunu hatırlatıyor insanlara.

Bugünkü Neo - con düşüncenin öncüleri arasında sayılan İngiliz yazarıyla ilgili bazı önemli sırlar ise Sovyetler Birliği’nin dağılması ve soğuk savaşın tarihe karışmasıyla ortaya çıktı. İspanya iç savaşında Troçkistlerin safında savaşan Orwell, yeni varlığı yeni ortaya çıkarılan İngiltere’nin Gölgeler Bakanlığıyla işbirliği yaparak, Sovyetler Birliği hesabına çalışan arkadaşlarının listesini gizli servise vermiş. Uzun süre bu konuda çalışan İngiliz araştırmacılar, Orwell’in 138 kişilik, aralarında aydınlar, yazarlar, gazeteciler bulunan KGB ile işbirliği yapanların listesini ölümünden kısa süre önce verem hastalığının pençesinde kıvranırken hazırladığını ortaya çıkardılar.

Orwell’in danışmanlığını yaptığı bakanlığın İngiliz dışişleri bakanlığı bünyesindeki kod adı ise Gölgeler Bakanlığıydı. Yazarın sevgilisi de bu bakanlıkta görevliydi. Kurumun asıl adı “Bilgi Araştırma servisiydi. Bu büronun görevi, Sovyet psikolojik ve kültürel savaş saldırılarına karşılık vermek eski solcu aydın ve yazarları soğuk savaşın en kritik yıllarında komünizm ve SSCB’ye karşı örgütlemek ve Moskova ile iş yapan karşı cephedeki insanların bağlantılarını ortaya çıkarmaktı.
İngiliz Gölgeler Bakanlığıyla ilgili bilgiler bugün hala devlet sırları yasasının koruması altında bulunuyor. Ancak bilinen İngiltere’nin bütün bu operasyonlarda CIA ile sıkı bir işbirliği yaptığı.
Bugüne gelirsek, ABD ile İngiltere yine böylesi bir cephede El Kaide ve Radikal İslam cephesine karşı müttefik olarak hem soğuk hem de sıcak savaşlar sürdürüyorlar. Kapitalizm ile komünizm arasındaki savaş 1991 yılında sona erdi ama komünizmin yerini Batı’nın gözünde İslam(cılık)la savaş almış durumda.

Hem İngiltere’de hem de ABD’de varlığı hakkında çok az şey bilinen, söylentiler düzeyini aşmayan eski gölgeler bakanlıklarının yeniden kurulduğu biliniyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un görünmeyen yüzüyle göle işler yürüten, ABD’nin terörizme karşısavaşını yönlendirerek yandaş gazetecilerle yazarları çalıştırıp muhalifleri ise fişleyecek bir gizli birim kurduğu geçen yıl ortaya çıkmış bu konuda bazı haberler medyada yer almıştı. Amerikan gölgeler bakanlığının adı ise Haber Merkezi. Bu merkezde bir zamanlar George Orwell gibi elliye yakın yazar ve gazetecinin çalıştığı öne sürülüyor. Ayrıca Pentagon bu birim için üçyüz milyon dolarlık fon ayırmış.

Böylece Gölgeler Bakanlığı gölgelerini bütün dünyaya yaymak istiyor. Tıpkı Orwell’in tasvir ettiği ve bizzat çalıştığı tipten bir bakanlık. İşte yirminci yüzyıldan yaşadığımız yüzyıla uzanan o değişmez gerçek. Hepimiz gölgelerin takibindeyiz. Bunlar çoğu kez elektronik işlemlerin karmaşık uzayında üretilen elektronik gölgeler ama hedefleri insan.
Totaliterizm de, demokrasi de işbaşında olsa gölgelerin görevleri pek değişmiyor.

Yazarın Diğer Yazıları