İHANET RANTI TÜRKİYE’Yİ PAYLAŞIYOR 7

İHANET RANTI TÜRKİYE’Yİ PAYLAŞIYOR 7
İHANET RANTI TÜRKİYE’Yİ PAYLAŞIYOR 7

ARAŞTIRMA
Macit SOYDAN
Fatih ERBOZ
Önsel ÜNAL
Sümeyra YILMAZ

BTP Genel Başkanı Prof. Doktor Haydar Baş da milli servetimizin yabancılara teslim edildiğini belirterek; “Bir mantar tabancası bile patlamadan madenlerimiz elimizden çıkar hale geldi” dedi.
Karadeniz Bölgesi’nin maden yatakları açısından zengin illerinden bir tanesi de Gümüşhane. Gümüşhane tarihe madenleriyle konu olmuş, madencilikte önemli bir yer tutmuş. Türkiye’de bugünlerde de maden yatakları en çok dikkat çeken ve yabancıların ilgisinin bulunduğu illerden bir tanesi. İlin sınırları içerisinde kalan maden havzası, mevcut madenlerinin yanında, potansiyel rezervleriyle de önem taşıyor. Altın rezervleri ise en çok dikkat çeken potansiyel. Öte yandan Artvin’de ise üç kuşaktır madencilik sektöründe çalışan halk çevre için son derece duyarlı. Artvinlilerin çevre tepkisi şirketlerin ruhsatlarını bile iptal ettirebiliyor.

Madenler teslim alındı
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Türkiye’nin maden politikaları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Haydar Baş, Karadeniz maden zenginliklerinin Türkiye’nin maden zenginlikleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu ve bir bütün içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Dünyanın en zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan Türkiye’nin bu servetini yabancılara teslim ettiğini vurgulayan Baş, “Ülkenin bütün madenleri teslim alındı” dedi.  Dünyanın en zengin yeraltı kaynaklarından birine sahip olan Türkiye’nin bu milli servetini yabancılara teslim ettiğini belirten Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, şöyle devam etti: “Kan döküldü, can verildi, bağımsızlık kazanıldı, ortada fol yok, yumurta yok, bir tane mantar tabancası bile patlamadı, ülkenin bütün madenleri teslim alındı. Nedir bu?” 

Hangi şirketlere ruhsat verildi?
Prof. Dr. Baş, bir milleti zengin yapan unsurun onun kaynakları olduğuna işaret etti. BTP Genel Başkanı, hangi yabancı şirkete ne kadar ruhsat verildiğini de tek tek açıklayarak, şöyle konuştu: “Bir yıl içinde 16 bin ruhsat verdiler. Lozan Murahhas Azalarının vermediği o madenleri bugün Türkiye kime verdi? Rio Tinto: 30 tane maden arama ruhsatı bulunuyor. Cominco: 190 tane. Yani 190 ayrı yerde maden arıyor. TUPRAG: 63 tane maden arama ruhsatı var. Deumar’ın ise 3 tane ruhsatı var. Normandi: 149 adet maden arama ruhsatına sahip. Bu verdiğim rakamlar 2004 yılına ait. Ondan sonraki gelişmeleri elime geçtikçe sizinle paylaşacağım. Bu kadar zengin madenlerimiz var. Ondan sonra geliyor, ’Hocam, kaynak nerede?’diye soruyor.”

Türkiye’ye dilencilik yaptırıyorlar
Kendi servetini yabancılara teslim eden Türkiye’nin yıllardır IMF kapılarında adeta dilencilik yaptığını anlatan Prof. Dr. Baş, “Türkiye’de olan madenler dünyada yok. Yeminle konuşuyorum bu kaynaklarla bir elimiz yağda, bir elimiz balda, kıyamet sabahına kadar rahat rahat yaşayacak bir milletiz. Nedir bu yaptığımız ki, elimizdeki serveti kuş gibi uçuruyoruz. Ondan sonra da IMF’nin, Avrupa Birliği’nin ve ABD’nin kapısına gidip para dileniyoruz. Bize bu yakışır mı?” şeklinde konuştu.

Madenleri devlet milletiyle işletecek
Prof. Dr. Haydar Baş, bu değerlendirmelerin ardından Milli Ekonomi Modeli’ndeki maden politikasını anlatarak, şunları söyledi: “Madenler millete aittir. Çıkardıkları kanunlarda 60 santimetreye kadar maden arama yetkisi alınıyor. Ondan sonra devletin Hazinesine devretmek zorundasın. Hepsini kamu adına mal ediyorlar, ortaya çıkan kaynakları da akrabalarına, dostlarına, yandaşlarına ve yoldaşlarına peşkeş çekiyorlar. Ülke bu kadar parsellenmişken, Hoca sen ne yapacaksın? Haydar Hoca’nın yapacağını size söyleyeyim: Çağıracağım onları. Sen nerelisin? Kanadalı, ABD’li... Burada epey para kazandınız, bu size yeter. Ne kadar vermiştin? 3 TL... Al sana 9 TL, geriye dön marş marş! Ondan sonra da devletle millet bu madenleri ortak olarak işleteceklerdir.”

Artvin halkı çevreye çok duyarlı
Artvin’de maden sahalarında üretim devam ederken, potansiyel alanlarda da arama çalışmaları sürüyor. Maden Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilcisi Ali Gümüş, Artvin’de madencilik açısından en dikkat çekici unsurun halkın çevreye olan duyarlılığı olduğunu söyledi. Bir maden şirketinin çevreye olan duyarlılık nedeniyle runsatının düştüğünün altını çizen Gümüş, “Artvinliler madencilik alanında son derece bilinçli bir halktır. Bunun nedeni üç kuşaktır madencilik faaliyetleri içerisinde olmaları. Eğer Artvin’de madencilik faaliyetlerinden bahsetmek gerekiyorsa öncelikle bunun altını çizmek gereklidir. Bunun dışında Artvin’de arama çalışmaları ve işletmeler de devam ediyor. Bir çok maden şirketi yerli-yabancı ortaklık burada maden alanlarına yönelik ruhsat almış durumda” şeklinde konuştu.

‘İnsanlar baskı yüzünden susturuluyor’
CHP Gümüşhane İl Başkanı Erkan Pelit de, Gümüşhane’nin istihdam sorunu olduğu için insanların madenlerde çok az ücretler karşılığı çalıştırıldıklarını belirterek, orada maden işletmeleri tarafından verilen zararlar ve talanlara karşı ise tepki gösterecek kimsenin bulunmadığını ve bu konuda bir bilinçlendirmenin olmadığını söyledi. Pelit, uzmanların yıllarca haykırdığı en önemli sorunlardan biri olan “örgütsüzleştirme-sendikasızlık” problemini yaşayarak görmüş. Pelit yaşanan olayları şöyle anlattı : “Bir dönem bu madenlerde çalışan işçilerin sendikalaşma talebi oldu. Bazı çalışmalar yapıldı biz de destek verdik. Fakat şirket bunu kabul etmedi ve birer birer onlarca kişiyi bu nedenle işten çıkardı. Gümüşhane ekonomik açıdan oldukça sıkıntılı bir bölge başka iş sahası da olmadığından insanlar çalışmak zorundalar. Bu tür baskılar da işe yarıyor. Biz buradaki talana karşı çıktık ama nereye kadar? Herkes susuyor çünkü mecbur bırakılıyor” Pelit, buradaki maden şirketlerinin işçileri sigortasız şekilde saatlerce çalıştırıldıklarını da üzülerek belirtti.

Madenler yerli sermayede
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Gümüşhane İl Temsilcisi Cemil Köksal da, Gümüşhane kentinin metalik madenler açısından zengin olduğunu kaydederek şunları söyledi: “ Gümüşhane maden havzası metalik madenler açısından zengin durumda. Kurşun, çinko, gümüş, altın madenleri önem taşıyor. Bunların işletmeleri de yapılıyor. Gümüşhane maden havzasında maden alanlarının ruhsatlarının alındığı duyumları elbette var. Fiiliyatta maden işletmeciliğine bakılırsa bunların yüzde 99’u yerli semayenin yeni yerli firmaların elinde. Bu firmalar Türkiye’nin önde gelen madencilik firmaları. Gümüşhane havzasında yapılan üretim sadece hammade üretimi değil. Aynı zamanda zenginleştirmede yapılıyor. ”

Gümüşhane’deki maden ve enerji kaynakları
ALTIN ( Au )

Mescitli-Mastra Yatağı
Tenör: 12 gr/ton Au
Rezerv: 1 000 000 ton toplam rezerv.

Olucak Au Sahası
Tenör: 1.43 gr/ton Au
Rezerv: 14 425 ton görünür

Kale-Kaletaş Au Sahası
Tenör: 3.3 gr/ton Au
Rezerv: 750 000 ton görünür

Kırkpavli Au Sahası
Tenör: 1.36 gr/ton Au
Rezerv: 934 000 ton toplam rezerv.
BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ( Cu-Pb-Zn )

Torul-Köstere, Kalkanlı, Taşlıca, Kürtün Köyü Yatakları
Tenör: % 2.27-15.42 Cu, % 1.38-15.23 Pb, % 4.98-18.75 Zn
Rezerv:198 000 ton muhtemel 2 750 000 ton mümkün rezerv

Merkez-Süleymanlı Mahallesi Sahası
Tenör: % 0.8 Cu, % 3.04 Pb,
% 2.8 Zn
Rezerv: 200 000 ton mümkün rezervli piritli cevher, 6 750 ton düşük tenörlü polimetalik cevher.

Merkez-Hazinemağara Sahası
Tenör: % 5 Pb (eskiden işletilmiş kurşun yatağıdır. Altın-Gümüş içerdiği bilinmektedir).
Rezerv: 6 750 ton rezerv.

Kırkpavli Sahası: Eskiden işletilmiş Pb-Zn-Au-Ag cevherleşmesidir.
BARİT ( Ba )

GümüŞhane ili: 13 adet barit mostrası vardır.
Tenör: % 85.44 - 97.68 BaSO4
Rezerv: 175 000 ton görünür
ÇİMENTO HAMMADDELERİ ( Çmh )

Gümüşhane Merkez
Tenör:  -
Rezerv: 46 659 623 ton kireçtaşı,
33 586 550 ton kil
DEMİR ( Fe )

Torul (Kopuz- Eğrikar Yaylası) Sahası
Tenör: % 28-60 Fe
Rezerv: 100 000 ton rezerv.
FELDSPAT ( Fld )

Merkez-Gökçedere, Karamustafa ve Çamlı Köyleri
Tenör: Toplam alkali değeri  % 7.8, demir oranı % 1.35 olan feldspatların zenginleştirilmeden sonraki toplam alkali değerleri % 12 ye ulaşmaktadır.
Rezerv: Sahada büyük feldispat potansiyeli vardır.
KAOLEN ( Kao )

Mescitli-Mastra Sahası
Tenör: % 17-22 Al2O3, % 1.8-3.3 Fe2O3
Rezerv: 310 880 ton görünür, 218 400 ton muhtemel rezerv.
KİL ( Kil )

Kelkit Sahası
Tenör: % 28-29 Al2O3, % 4
Fe2O3 Refrakter kil
Rezerv: 584 500 ton mümkün
rezerv.

Edire-Yayla Mevkii
Tenör: % 22-29 Al2O3
Rezerv: 93 600 ton rezerv görünür+muhtemel rezerv.
KİREÇTAŞI ( Kçt )

Kale Bucağı (Çukut Mev.) Sahası
Tenör: % 54 CaO, % 1 SiO2, % 0.05 MgO
Rezerv: 65 520 000 ton mümkün rezerv

 Yarın: CUMHURİYET DÖNEMİNİN EN BÜYÜK VURGUN DÖNEMİ

---------------------------------------------------------------------------------------
Yasal Uyarı:
Yayınlanan araştırma yazısı/haberin tüm hakları Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'ye aittir. Kaynak gösterilse dahi araştırma yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan araştırma yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş