İLAN T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2020/183 Esas
DAVALI : YILDIZ KIR PINAR-Tcno: 25453025714

Davacı Cafer Ercüment Pınar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında, adres imkansızlığı nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden; Mahkememiz dosyasının duruşma tarihi olan;12/09/2023 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılama yapılacağı ve hüküm kurulacağı hususu ilanen ihtar olunur. 08/06/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01856934