İLAN T.C. TUFANBEYLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ


ESAS NO : 2023/160 Esas

Davacı Güvence Hesabı ve Davalılar Ünver Kaya Ümit KAYA, Muzaffer KAYA ile Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle; Davalı Muzaffer KAYA, Efendive Senem oğlu, 01/05/1964 d.lu, Davalı Ünver KAYA, Cafer ve İsaf oğlu, 07/08/1981 d.lu, Davalı Ümit KAYA, Cafer ve İsaf oğlu, 01/01/1976 d.lu, bilinen adreslerine Dava dilekçesi tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, Tensip Zaptı ve Duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 05/12/2023 günü saat: 14:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01912807