Kredi kartı yangını!

A+A-
Behiç KILIÇ

CHP Milletvekili Profesör Dr. Esfender Korkmaz siyasetin yanı sıra ekonomi biliminin de önde gelen uzman kişilerindendir. Esfender Hoca, TBMM kürsüsünden iktidara acil çağrı yaparak “Kredi kartları konusunda” hiç gecikmeden tedbirler almasını istedi.
Bu bilge kişiyi telaşlandıran rakamlar var elinin altında ve bu durumu kürsüden aktardı. Hoca şöyle diyor; “Ekonomik kriz birçok işçinin işsiz kalmasına neden oldu, birçok esnaf dükkân kapattı, yüksek faiz, yüzde 54 gibi, dünyada olmayan bir faizi ödeyen insanlar zora girdi.
Dolayısıyla bu sonuçlar itibarıyla hâlen 1 milyon insan var icrada. Asgari ödeme yapan 9 milyon insan var. Bu insanlar hayat boyu bu ödemeden kurtulamayacaklar.”
Sözünü ettiği “faiz, asgari ödeme, kişi sayısı” hep kredi kartı  işleridir.


Acil yapılması gereken...
Pof. Dr. Esfender Kokmaz, ödeme zorluğuna düşen insanların borçlarını yeniden yapılandırmayı öngörü-yor. Bu teklife göre bu borçlar iki yıl vadeye yayılacak, eşit taksitte ödenecek ve normal faiz işleyecek...
Birçok borçlu, gelirleriyle yalnız faizlerini ödüyorlar. BDDK Başkanı, 4,5 ayda 6 milyon kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin oranının yüzde 6,52’den 8,75’e çıktığını söylüyor. Merkez Bankası Başkanı da kredi kartı faizleri nedeniyle halkın zor durumda olduğunu söylüyor.
Eğer Esfender Hoca’nın teklifi kabul görürse bankalar da kazanacak, devlet de. İzahı da şöyle: Bankalar alacağını tahsil edecek, icrayla uğraşmayacak. İkincisi, devlet kazanacak. Bankalar tahsil edemediği kredileri çürük alacak olarak vergi matrahından düşüyor. Yani, neden bankalar, böyle yüzde 10’ları ödenmediği halde çok fazla önem vermiyorlar? Çünkü vergiden düşüyorlar, vergi matrahından. Eğer borçlar yeniden yapılandırılırsa devlet de vergisini alacak.
Tabii vatandaş ve piyasa da kazanacak.
Vatandaş, tefeci, faiz yükünden kurtulacak ve ekonomi kazanacak. Çünkü kredi kartı borçları yapılandırıldığı zaman  insanlar harcamaya başlayacak, talep artacak, ekonomi canlanacak...

 

Vampir kartlar!..
Hoca, TBMM kürsüsünden vekillere hatırlatıyor...
“Anayasa’nın 167’nci maddesi şöyle diyor: “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır, tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.”
Şu hesaba, bankaların yaptığına bakın...
“Şimdi, değerli arkadaşlar, bir banka yüzde 11 faizle mevduat topluyor. Yıllık bileşiği yüzde 13 eder. Bunu sanayiye yüzde 30’la satıyor, kredi kartına yüzde 56’yla satıyor.
Peki, bu, piyasa düzeni mi, sorarım size. Böyle piyasa düzeni olur mu arkadaşlar?
Peki, bankaların, kredi kartı veren 21 bankanın 19’u en yüksek faizden alıyor. Peki, bu, kartelleşme değil mi arkadaşlar? Yani bu kartelleşme olmasa 9 milyon insan sıkıntıya düşer mi?”
Vampirlik dediğimiz bu. İntiharları hatırlayınız!..
Esfender Hoca iktidar partisine şöyle sesleniyor.
“Değerli arkadaşlar, bu makul bir tekliftir. Geçenlerde sizin grup başkan vekili de ‘Makul teklif getirin, birlikte karar verelim’ dediler. Bu, 9 mil-yon insanı ilgilendiriyor. Aksi takdirde, bu 9 milyonun, tüm milletvekilleri olarak tepkisini çekeriz. İlk defa önümüze bir fırsat çıkıyor, değerlendirmenizi rica ediyorum ve hep birlikte ‘evet’ diyelim bu teklife, hem 9 milyon insan sorunundan kurtulsun, hem bankalar kurtulsun, hem devlet alacağını alsın, vergisini alsın, hem de vatandaş bu sıkıntıdan kurtulsun... 
TBMM, kredi kartları konusunda hassas mıdır acaba?..
Esfender Hoca, önergesinin kabul görmesini isterken şunu da belirtiyor:  “Biz burada hiç halkın sorununu çözüyor muyuz? Bakın, görüştüğümüz ve aylardır, haftalardır süren bu yasa teklifi, Hükûmetin yasa tasarısı tamamıyla halktan kopuk ve dolayısıyla halkı ilgilendirmeyen, yalnızca ihale konusu olan bir tasarı. (Mayın işini kast ediyor) Oysa ki burada halk yararlanacak ve devlet, görevini yapacak arkadaşlar.”
Bu önerge kabul görmedi, görüşme teklifi geri çevrildi. Ama konu TBMM’ye taşındı, Hoca önerisinde ısrarlı olacak.

Yazarın Diğer Yazıları