Mersin Üniversitesi personel alacak

Mersin Üniversitesi, öğretim üyesi olarak 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Mersin Üniversitesi personel alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

- Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

- Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği''nin ilgili maddeleri ile Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2018) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2018-akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2021) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2021-ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)''ne göre değerlendirilecektir.

- Profesör kadrosu daimi statüdedir.

- Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- Yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Ölçütleri''nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ilana başvuru yapıldığı tarihte ÖSYM tarafından en son yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul''un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

- İlan başvuru evraklarına http://pdb.mersin.edu.tr/birim/205/akademik-personel-sube-mudurlugu web sayfasında bulunan İlan Başvuruları menüsünden ulaşılabilmektedir.

- Başvuru yapacak adayların İlan Başvuruları menüsündeki "MEÜ. Akademik Ölçüt Tercih Beyan Belgesi"ni mutlaka doldurmaları gerekmektedir.

- İlan başvuru formu ve başvuru formunda belirtilen belgeleri de içeren yayın dosyası Profesörlük için 6 takım [Flash Bellek] olarak hazırlanması gerekmektedir.

- Ayrıca ilan başvuru formu ve ilan başvuru formunda istenen belgeler (yayınlar hariç) fiziksel olarak da teslim edilmelidir.

- İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

- Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.

(Süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete''de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.

Öne Çıkanlar