Neden ısrarla imam hatip?

A+A-
Arslan TEKİN

R.T. Erdoğan, "İmam hatip neslinin yetişmesine özel önem gösterdik." diyor.

Kendileri imam hatipler derneği başkanı veya bir imam hatip mektebi müdürü değil; Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve bir partinin başkanı.

İmam hatipler bir ihtiyaçtan dolayı açılmıştır. İmam ve dinî bilgileri verecek hatip yetiştirecektir.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, "Laiklik din özgürlüğünün teminatıdır. Dinî hayatı garanti altına alan geniş bir hürriyet zemini verebilir de diyebilirsiniz. Tersi düşünürseniz dinin önündeki engel de diyebilirsiniz. Mesele bizim kavramlara yüklediğimiz anlamdır." der. Laiklik üzerine daha fazla sözleri de var; geçmiş icraatı telafi etmek ister. İnsanlarımız çok incinmişlerdi.

Bunlar kabul ama bir reisicumhur, bütün kesime hitap etmesi, bütün kesimin derdini dert edinmesi, çağın bütün gereklerini ülkesi için düşünmesi gerekirken, Malatya'da öyle bir konuşma yaptı ki, kelimenin tam anlamıyla irkildim.

Onun nazarında varsa imam hatip yoksa imam hatip. Öyle ki; bütün okullar kapatılsın, bir imam hatip kalsın!

R. T. Erdoğan'ın konuşma metnini hazırlayanlar sözlerin nereye gideceğini bilmiyorlar, kendilerinden başkasını tanımıyorlar herhâlde! Hazırladıkları metin hakkında önceden Zat-ı Muhterem'e bilgi veriyorlar; "Konuşmanızın özü şu olacaktır. Mutabık mıyız muhterem Reisimiz?" diye soruyorlardır. 

Dikkat ettim, imam hatip dedikçe R. T. Erdoğan'ı bir heyecan basıyor.

Bu neyi gösteriyor? Bir hesaplaşmayı, bir gururu... "Siz imam hatipleri açmak istemediniz, hadi halk açtırdı, alanı daralttınız, yetmedi orta kısımlarını kapattınız. Ama ne oldu? Bir imam hatipli geldi, sizin canınıza okudu. Bütün liseler kapanacak, sadece imam hatipler kalacak. Geçmişte oran yüzde dörttü, ben yüzde 14'e çıkardım. Var mı diyeceğiz, daha ileri götüreceğim. Bütün Türkiye imam hatipleşecek." demeye getiriyor.

İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER), Malatya'da İmam Hatipliler Kurultayı toplamış. Bu 16'cısı imiş. Yani bu derneğe hadi yürü diyen 17 yıldır iktidarda olan parti. Zat-ı Muhterem atın dizginlerini bırakmış koşturdukça koşturuyor:

"Üstlendiğimiz tüm görevlerde imam hatip neslinin yetişmesine özel önem verdik. Çünkü biz harcı 'Bismillah' denilerek karılan, her tuğlası yine 'Bismillah' denilerek konulan o güzel çatı altında önce vefayı öğrendik. Bu çatı bize dürüstlüğü, samimiyeti, hasbîliği diğergamlığı, ülkesine, milletine, bayrağına yürekten bağlı olmayı öğretti. Biz bu okullarda mücadeleyi, sabrı, dirayeti, cesareti öğrendik. Biz imam hatiplerde ahlâkı, dayanışmayı, sadece varlıkta değil, yoklukta bile ekmeğimizi muhtaçlarla paylaşmayı öğrendik... Biz bu okullarda kardeşliğin, muhabbetin, birbirini sadece Allah için sevmenin eşsiz lezzetini tattık. Allah'ın izniyle son nefesimi verinceye kadar da imam hatipli olmanın onurunu bir şeref payesi olarak üzerimde taşımaya devam edeceğim."

Bir başkasının imam hatipler dışındaki mektepler için aynı şeyleri söylememesi için bir sebep var mı?

İktidar olmanın maksadı belli. Yeni bir cemaate yol açmak. Mesele bu! Geçmişte en yakınımdaki hanım, bir imam hatip lisesinde edebiyat öğretmeniydi. Her şeyi pirüpak göstermesin; o mekteplerin ciğerini biliriz.

Diğer okullar üvey evlât; itilip kakılıyor. Yakında toptan kapatırlarsa şaşırmayalım!

 

Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır ©
Yeni Çağ Gazetesi

İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58