Nüfus planlaması ve yoksulluk - Esfender KORKMAZ
8 Aralık 2021 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
Esfender KORKMAZ
Esfender KORKMAZ

Nüfus planlaması ve yoksulluk

esfender@esfenderkorkmaz.com
+
Aa
-
1 Temmuz 2020 Çarşamba

Bir ülkede gelir artışını fert başına GSYH gösterir. Söz gelimi Türkiye de 2019 yılında GSYH da büyüme pozitif, yüzde 0.9 oldu. 2029 yılı nüfus artış hızı ise yüzde 1.39 oldu. Bu ÅŸartlarda Türkiye de 2019 yılında fert başına GSYH büyüme oranı,  bir önceki yıla göre küçülerek negatif, eksi 0,48 oldu.

Türkiye gibi geliÅŸmekte olan ülkelerde, tasarruf yaratmak-yatırım yapmak, dış borçları ödemek,  kalkınmada  sosyal geliÅŸmeyi saÄŸlamak, beÅŸeri yatırımları artırmak için önce gelir artışı yaratmak gerekiyor. Ãœlkelere göre deÄŸiÅŸmekle beraber genel olarak geliÅŸmekte olan ülkelerde fert başına GSYH'nın en az yüzde 5 oranında büyümesi gerekir.

Nüfus artışı, hem eÄŸitim, saÄŸlık gibi altyapı harcamalarının artmasını  gerektirir; Hem de aynı zamanda iÅŸgücü arzını artırır. Artan iÅŸgücü arzını istihdam edebilecek yeni iÅŸ imkânları yaratmak gerekir.

GeliÅŸmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir; GeliÅŸmiÅŸ ülkelerde ise göç sorunu vardır. Bu nedenle geliÅŸmekte olan ülkelerin nüfus politikası olmalıdır. Kalkınmak için "Optimum Nüfus" planlaması yapmalıdırlar. 

Nüfus politikası, nüfusun büyüklüğünü, yerleşim alanlarını, çalışma alanlarını ve çalışma süresini, nüfus yapısını (kompozisyon) belirleyen politikadır.

Optimum nüfus geliÅŸme seviyesine ve  ülkelere göre farklılık arz eder. Ayrıca zaman içinde deÄŸiÅŸebilir. Jeopolitik sorunlara göre de deÄŸiÅŸebilir. Ekonomik bakış açısından optimum nüfus planlaması için; "Ãœlke nüfusunun nicelik ve nitelik olarak fert başına GSYH artışını ve ülke kalkınmasını maksimum kılacak ÅŸekilde planlanmasıdır." diyebiliriz.

Nüfus yapısı ülke kalkınmasında bir fırsat penceresi de yaratabilir;

* İşgücü açığı olan ülkelerde nüfus artışı bu açığı kapayacağı için GSYH'de nüfus artış hızından daha yüksek büyüme sağlanabilir.

* Çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfustaki payının, yani aktif nüfusun artması, potansiyel büyümeyi pozitif etkiler. Zira aktif nüfus üreten nüfustur. Ancak aynı zamanda istihdam edilmezse, gençler arasındaki iÅŸsizlik gibi daha büyük sorun olabilir. Ä°ÅŸsiz gençlerin, ideolojik guruplar ve terör tarafından istismar edilmeleri daha kolaydır. 

Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması, Avrupa Birliği için ve Türkiye için bir fırsat oluşturuyordu. Ne var ki; her iki tarafta da dar görüşlü ve ideolojik saplantılı politikacılar bu potansiyeli değerlendiremedi.

Halihazırda gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı yüzde 4.5 ile yüzde 1.5 arasında değişiyor ve bu oranlar yüksek oranlardır. Gelişmekte olan ülkelerde ise ortalama nüfus artışı yüzde birin altındadır. Birçok gelişmekte olan ülke, nüfus artış hızı yüksek olduğu için ve hatta nüfus artış hızı GSYH'da büyüme oranından daha yüksek olduğu için yoksulluk kısır döngüsünü kıramıyor.

Literatüre yerleşmiş iki yoksulluk tarifi vardır. Birisi mutlak yoksulluk; özetle açlık sınırının altında yaşayanları ifade eder. Uygulamada bir kişinin veya hane halkının yaşamını sürdürebilmesi için önce gerekli olan asgari temel ihtiyaçları tespit edilir. Ardından, bu temel ihtiyaçları karşılamak için gerekli gelir belirlenir. Bu gelirin altında geliri olanlar mutlak yoksuldur.

Göreli yoksulluk;  aynı toplumda, beslenme, yaÅŸam standartları, toplumda yaygın olan aktivitelere eriÅŸme durumuna göre belirlenir. Uygulamada Dünya Bankası tarifine göre; "Yoksul hane halkı veya birey ile o toplumda yaÅŸayan ve mevcut koÅŸullara göre ortalama bir gelire sahip olan hane halkı veya birey arasındaki gelir kaynaklarına sahip olma kabiliyeti arasındaki fark ifade edilmektedir"

Yoksulluk kısır döngüsüne giren ülkeler, bu döngüden ancak sürüne sürüne çıkabilirler. Önce bir nüfus politikaları olmalıdır. Sonra mevcut kaynaklar etkin kullanılmalı ve dış kaynak ihtiyacını azaltarak kalıcı büyüme saÄŸlamaları gerekir. 

Bu sene pandemi tüm dünyada yoksullaşma oranını artıracaktır. Dünya ekonomik konjonktüründe iyileşme, uygulanan politikalar, yeni bir adım (söz gelimi bilgi teknolojisinde uzmanlaşma) ve organik tarım gibi adımlar gelişmekte olan ülkelerin yoksulluktan çıkış çabalarına destek olacaktır.

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
Büyük yanılgı
Büyük yanılgı
Ahmet GÜRSOY
Büyük yanılgı
20. Millî Eğitim Şûrâsı'nın ardından
20. Millî Eğitim Şûrâsı'nın ardından
Ahmet SEVGİ
20. Millî Eğitim Şûrâsı'nın ardından
Kriz mi, AKP eliyle Türkiye'ye darbe mi?
Kriz mi, AKP eliyle Türkiye'ye darbe mi?
Arslan BULUT
Kriz mi, AKP eliyle Türkiye'ye darbe mi?
Amirallere dava... Bindik bir alâmete!
Amirallere dava... Bindik bir alâmete!
Arslan TEKİN
Amirallere dava... Bindik bir alâmete!
Ekonomik gidişat korkutuyor
Ekonomik gidişat korkutuyor
Esfender KORKMAZ
Ekonomik gidişat korkutuyor
Belediyede çarçur edilen paralar
Belediyede çarçur edilen paralar
Murat AĞIREL
Belediyede çarçur edilen paralar
Gençlerin bütün hayalleri çalındı
Gençlerin bütün hayalleri çalındı
Orhan UĞUROĞLU
Gençlerin bütün hayalleri çalındı
''Müttefik Barzani''nin son ihanet ittifakı!
''Müttefik Barzani''nin son ihanet ittifakı!
Selcan TAŞÇI
''Müttefik Barzani''nin son ihanet ittifakı!
Yanlış düşünen kaptanlar
Yanlış düşünen kaptanlar
Ertuğrul DİLEK
Yanlış düşünen kaptanlar
AKP Lira'yı 1980-1990'lı yıllardan beter etti!
AKP Lira'yı 1980-1990'lı yıllardan beter etti!
Evren Devrim ZELYUT
AKP Lira'yı 1980-1990'lı yıllardan beter etti!