Olmuyor, bağımsızlık olmadan olmuyor

A+A-
Afet ILGAZ

Kılıçdaroğlu MHP’yi Meclis’e çağırmak için bu Meclis’ten başka çözüm yeri var mı, burası TBMM çatısı değil midir gibilerden bir şeyler söyledi.
Onu dinlerken aklımdan 10 yıllık bir Meclis çalışması geçti. Ne kanunlar geçti o Meclisten, ne kanunlar! Çocukken 1 yıl kadar Ankara’da kalmışız. O yaşlarda bile Meclis’in önünden geçerken, korkuyla karışık bir saygı duyardım. Keşke Kılıçdaroğlu’nun umduğu, zannettiği veya söylemek zorunda kaldığı gibi, Meclis’ten çok isabetli kararlar çıkmış olsaydı! “Gazi Meclis” adına yakışır kararlar! Polatlı’da düşman toplarının sesi duyulurken, Meclis, heyecanlı çalışmalar yapıyordu. Atatürk’ü cepheye yolluyordu, zaferin kazanılması için son hamle  yapıldı. Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile Yunan çapulcuları İzmir’e, Türk süvarileri tarafından sürülüp denize döküldü.

***


Şimdi en sonuncudan başlayalım: İşçiler neden ayakta? 16 Haziran 1970’te neden ayaktalarsa gene ondan. Grev yasak, eylem yasak.
Üstelik referandum öncesi sendikalar yasasında değişiklikler yaparak, iki sendikaya birden girmeye hak tanıyan ve böylece işçi dünyasında karışıklığa sebep olacak yasalar çıkaran bu Meclis değil mi?
Binlerce işçinin iş kazasında öldüğü yetmiyormuş gibi, şimdi de taşeronluğa daha fazla imkanlar tanınacak yasalar çıkarılıyor. 2B arazileri, mera ve orman kanunları, vakıflar yasası, maden yasasındaki değişiklikler; özelleştirmeler, sağlıkta ve eğitimde yapılan değişiklikler... Bunları saymıyorum artık. Yerinden yönetimlerle ilgili çarpık uygulamaları da saymıyorum.
Siz ne diyorsunuz?! Bu sene, kanun hükmünde kararnamelerle idare edilmedi mi bu Meclis? Bizzat kendisi baypas edilmedi mi?
Türk Ordusu’nu kafese koyduğunu söyleyen Amerikalıya bir cevap verildi mi?
Bu Meclis’le mi terör sorunu, Güneydoğu’daki kargaşa halledilebilecek?..

Yazarın Diğer Yazıları