Onlar hep vardı!..

A+A-
Behiç KILIÇ

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının önünde de onlar vardı.
Devrildiler...
Onları hep hatırlamak lazım!..
Hatırlayınca, 1919’ların önemi daha çok anlaşılacaktır...
İşte “onlar”
Milli Mücadele yılları işbirlikçileri...

VAHDETTİN
* “İngiliz ulusuna karşı beslediğim sevgi ve hayranlık duygularımı babam
* Sultan Abdülmecit’ten miras aldım. Ümidimi Allah’tan sonra İngiltere’ye bağladım”

 Sadrazam Tevfik  Paşa: 
* “Tevfik Paşa İngiltere ile gizli bir anlaşmaya varılarak Osmanlı Devleti’nin kalan ülkesinin birliğinin ve İngiltere’ye bağlılığının sağlanmasını istedi.”  Yüksek Komiser Amiral Calt Horpe’un raporundan. 06.06.1919
* “Ankara, Sevr Antlaşmasını kabul etmelidir.”  04.11.1920, A. İzzet Paşa kuruluna verdiği talimattan.
*  “Anadolu’yu boşaltmaları karşılığında, Trakya Yunanlılara bırakılabilir.”
19.09.1921 Bakanlar Kurulu.

Sadrazam Salih Paşa:

* “İngiltere’ye direnip durmak gereksiz ve tehlikelidir.”  20.08.1921

Hariciye Nazırı  Mustafa Şerif Paşa: 
* “Kendim, kabinedeki arkadaşlarım, Sultan ve geniş bir halk kitlesi adına katiyet ve ciddiyetle temin ederim ki umumun arzusu İngiltere tarafından idare edilmeliğimizdir.”
16.12.1918, İngiltere Ordu Komutanı General Milne’e..


Hariciye Nazırı Sefa Bey: 
*  “Hükümet Ermenilere toprak verilmesini kabul ediyor.”  29.01.1921, İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold’a..

Adliye Nazırı Ali Rüştü:
* “General Paraskevopulos’un ordusu, şimdi sürat ve şiddetle harekâta devam eyleyecek olursa, birkaç haftada Ankara Surları önünde bulunacaktır. Yunan ordusunun başarısı için dua ediniz! Bu ordu bizim ordumuzdur!”  12.07.1920

NazIr RIza Tevfİk: 
*  “Anadolu direnişi bir blöftür. Avrupa medeniyeti Anadolu’yu bu zararlı haşereden temizleyecektir. Hüküm galibindir. Medeniyeti temsil eden İngiltere gibi bir devlete itiraz etmek küstahlıktır.”  1920
* İngiliz Muhipler Derneği Başkanı, Adliye Nezareti Müsteşarı ve yazar Sait Molla:
*  “İngiltere Osmanlı Devleti’nin yönetimine el koyarsa, saltanat ve hilafetin İngilizler elinde bulunduğunu gören Mısır ve Hindistan Müslümanlarının da İngiltere’ye dost olmanın gereğine inanacakları...”


Yazar ve NazIr Ali Kemal:
* “Avrupa ile başa çıkmayı asırlardan beri Asya’nın hangi kavmi başardı ki biz başarabilelim.”
06.02.1921
* “Düşmanlar, Teşkilat-i Milliye’den bin kere daha iyidir.” 23.04.1920
* “Kars alındı. Demek ki işlemediğimiz bir hata kalmıştı. Ermenistan’a taarruz ile onu da tamamladık... Ankara yâranı nihayet meramlarına erdiler.
*  Ermenistan’a yürüdüler. Kars’ı işgal ettiler.”
11.11.1920
* “Ankara’dakilerin Yunanlılara hâlâ meydan okumalarına çılgınlıktan başka bir sıfat verilemez. Yunanlılarla aramızda akılca da, ilimce de, kuvvet bakımından ve her açıdan bu kadar fark varken onlarla muhabereye girişilemez.”  07.08.1920

Yazar Refİİ Cevat Ulunay:
*  “Türkler kendi güçleri ile adam olamaz. İngilizler elimizden tutup bizi kurtaracak.”  21.05.1919
*  “İstiklâl diye bağıranlar kötü niyetlidir.”
31.08.1919
* “Tek çarenin galiplerle uyuşmak ve anlaşmak olacağı bu kafasızlarca ne zaman anlaşılacak?”
23.03.1920
* “Milliyetçi hareketi yok etmek, millet için var olma meselesidir... O alçaklara karşı çıkanlar, dine, halifeye, milliyete unutulmaz hizmette bulunmuş olacaklardır.” 
04.04.1920
* “Yunanistan kısa zamanda Mustafa Kemal kuvvetleri denen çapulcuları tamamen tepeleyecektir.” 08.09.1920
* “Anadolu ile değil, Yunanistan ile anlaşmalıyız.” 15.10.1920

Jandarma Genel KomutanI Kemal Paşa:
*  “Yunanla çarpışmaktan vazgeçiniz. Zira bu teşebbüsünüz beyhudedir.”
3.08.1919

DİNCİ ÇEVRELERDEN:
*  Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi(Mason) 
* “Benim elimden gelse Türkleri Arap yaparım, diğer Müslümanları da. Bunların vaktiyle Araplaşmadığına da çok eseflenirim. Arap dili, ne Türk diliyle ne de Çerkez diliyle kıyas kabul etmeyecek derecede üstünlüğe sahip olduğundan, insanın, milliyetin küçüğüne sahip olup da onunla iftihar edeceğine büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi daha kârlı ve makul olur.” (Yarın Dergisi, 14 Nisan 1930)

DİVİTLİ EŞREF Hoca:
*  “İngilizlere meydan okuyoruz. Bu en büyük küfürdür.” 1920
*  Kim milliyecilerle birlikte Yunana karşı giderse şeran kâfirdir”. 1920
 
İslam yüceltme derneğinin bildirisi : 
“Yunan ordusu halifenin ordusu sayılır. Hiç de zararlı bir topluluk değildir. Asıl kafası koparılacak mahlûkat Ankara’dadır.” 1920
Nasıl, ilginç mi?!..

Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır ©
Yeni Çağ Gazetesi

İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58