Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı ne zaman? İŞKUR OGM personel alımı detayları..

Orman Genel Müdürlüğü OGM taşra teşkilatında üzere personel alacağını duyurdu. Orman Genel Müdürlüğü OGM 224 işçi alımına ilişkin başvuru detayları merak ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımına ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı ne zaman? İŞKUR OGM personel alımı detayları..

Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı ne zaman? İŞKUR OGM personel alımı detayları..

Orman Genel Müdürlüğü OGM taşra teşkilatında üzere personel alacağını duyurmasının ardından OGM işçi alımına ilişkin başvuru detayları arama motorlarında araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımına ilişkin detaylar belli oldu mu merak ediliyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı ne zaman? İŞKUR OGM personel alımı detayları..

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü olmak üzere 224 daimi işçi alımı yapacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, OGM personel alımı için başvuru yapabilecekler. Peki, İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı hakkında,

‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 06.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.’’

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Orman Genel Müdürlüğü, personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden belirtilen tarihlerde alınacak. Başvuru süreci önümüzdeki hafta başlayacak. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımında adayların şartları taşıması gerekiyor. İşte Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları;

ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye''de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,

8.Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,

9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Öne Çıkanlar