PKK demek Kürt demek değildir

A+A-
Behiç KILIÇ

Bu köşede sık sık belirttiğimiz gibi, PKK çetesi Kürt kökenli vatandaşlarımızın temsilcisi falan değil... Batılı medyanın pek sevdiği şekilde nitelediği  “Gerilla-savaşçı-silahlı isyancı” falan diye tanımlamalara uyması da söz konusu olamaz...
Halk için silahlanmış kurtuluş savaşçıları şeklinde tanımlamak, bu dünyanın en önemli yeraltı suç örgütünün, uluslararası işbirlikçilerinin bir yutturmacasıdır...
Uluslararası şekilde uyuşturucu, insan, silah kaçakçılığı, Türkiye içerisinde de her türlü yasa dışı rezillik... Kapkaç çetelerinden, pazaryeri gasplarına, arazi yağmalarından, tüm Ege ve Akdeniz kıyılarında, gece kulüplerinden inşaat arazi işlerine kadar hakimiyet... Akaryakıt kaçakçılığı, finans şirketleri, devlet ihaleleri, akla gelecek her alanda mafyavari üstünlük...
PKK budur!..
Aldatarak, zorlayarak, mecbur ederek dağa götürdüğü, şehir varoşlarına yerleştirdiği, silahlandırdığı o zavallılar, hem kendi canlarını verirken, hem de en vahşi biçimde can alırken hizmet ettikleri dava budur!..


Kökü kazınmalı...
PKK’nın karanlık mafya gücüne asker olmak, yasa dışı imparatorluğa neferlik yapmak!.. PKK’nın tepe kadroları, zengin derebeyleri olarak tahtlarını koruyabilmek için ihtiyaç duydukları gücü, işte bu silahlı çeteleri tehdit unsuru olarak kullanarak sağlıyor.
Tekrar edelim, bu derebeylerinin bağlı oldukları kralları, kralların da imparatoru var, suç piramiti bu şekilde... Bu suç çetesinin kökünün kurutulması, derebeylerinin ortadan kaldırılması ile mümkündür. Derebeyleri, Türkiye’deki bazı işbirlikçi aşiret ağalarından, eskimiş çete şeflerinden meydana geliyor... Bu derebeyleri, çetenin uyuşturucu başta olmak üzere karanlık ticaretinde rol oynayıp servet kazanıyorlar...
PKK’nın en önemli hedefi ülkemizde kanlı bir iç savaşı çıkarabilmek... Bir kardeş kapışması sonucu ham hayallerine ulaşabilmeyi hesaplıyor... PKK adına ortalıkta dolaşan alçakların dillerinin kemiklerinin olmaması ve alabildiğine tahrikle ortamı germelerinin altında da bu yatıyor...
Ama yapamıyor, yapamayacak...
Çünkü Türk-Kürt gerçekten kardeştir...


Türk Kürt evlilikleri...
Bazı rakamlar ve  araştırma sonuçlarını hatırlatacağım...
Türkiye’de Türkler’le Kürtler arası evlilik oranı 1976 öncesi yüzde 3.8 iken, bu oran 1979-2006 yılları arasında yüzde 9’a çıktı. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verileri, Türkiye’de Türkler’le Kürtler arasında yapılan karma evliliklerin arttığını belgeledi. Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla öncelikle 80 ilde 20 bin hanede 15-49 yaşları arasında evlenmiş kadınlara, kendilerinin ve eşlerinin ana dilleri sorularak, etnik yapıları ortaya çıkarıldı. Buna göre, Türkiye’de Türkçe konuşan kadınların yüzde 88’i yine Türkçe konuşan erkeklerle evliyken, anadili Kürtçe olan kadınların yüzde 10’u   anadili farklı olan erkekler   ile evlenmiş.
Araştırmaya göre; Türkiye’de yaşayan vatandaşların yüzde 87’sinin anadili Türkçe, yüzde    11’nin Kürtçe, geri kalan yüzde 2’sinin ise diğer etnik kökenlere mensup oldukları belirlendi. Yine araştırma sonuçlarına göre, anadili Kürtçe olan kadınların   yüzde 51’inin evde kocalarıyla Türkçe konuştukları kaydedildi.
Araştırmanın en ilginç verilerinden biri ise, Kürtler arasında eğitim seviyesi yükseldikçe Türkler’le karma evlilik oranı yükseliyor.
Mayıs 2007’de yapılan araştırmada 50 bin vatandaşla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen anket sonuçlarında dikkatleri çeken bir yön ise kamuoyu, sorunun çözülmesi için terörün mutlaka yok edilmesi gerektiğini düşünüyor.
Yine, anket sonuçları irdelendiğinde, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nın sonuçlarıyla aynı şekilde, ana dili Kürtçe olanların oranı yüzde 11, “Ben Kürdüm diyenler”  ise yüzde 9’dur. Dahası var: Türkiye’de yaşayan Kürtler’in yarısı, ülkenin Batı illerinde yaşıyor. Türk-Kürt evlenmesinden doğan 3 milyon insan
var. Ekonomik gelişme doğudan Batı’ya iş gücü göçünü, Batı’dan Doğu’ya da sermaye ve organizasyon göçünü gerektiriyor...
Bu özet bilgiler; Türkiye’nin çimentosuna işaret ediyor... Sevr çetesinin gayretleri bu yüzden can yakıyor ama beyhude çaba olduğunu gösteriyor...

Yazarın Diğer Yazıları