Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Azerbaycan-Ermenistan gerçeğini açıkladı. İran bile neden Ermenistan’ı destekliyor?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy,  Azerbaycan-Ermenistan gerçeğini açıkladı. İran bile neden Ermenistan’ı destekliyor?
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Azerbaycan-Ermenistan hattının stratejik önemini tek tek anlattı. Prof. Dr. Üşümezsoy, Ermenistan’ın Türk dünyasıyla koridoru kesmek için yapılmış bir harita olduğunu belirterek, “Azerbaycan Türklerine geçecek kanalı Ermenistan ve İran tümüyle kapatmıştır" dedi.

ADEM DEĞİRMENCİ / YENİÇAĞ - ÖZEL HABER

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Bölgeden son dakika bilgileri sürekli olarak gelirken, Jeoploji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Azerbaycan ve Ermenistan gerçeğini tek tek anlattı.

İran’a kadar uzanan ve Laçin ile Azerbaycan arasında koridor açan Ermenistan sınırları başka boyutlarıyla ele alan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Ermenistan haritası Nahçıvan’dan Laçin’e, Laçin’den Bakü’ye, Bakü’den kuzeye Derbent Körfezi’ne oradan da kuzeydeki Altınordu Devleti topraklarına yani bugünkü Rusya’ya onun kuzeyinden Kazakistan, Türkmenistan’dan Orta Asya’ya giden yolun kesilmesi gibidir. Yani Türkiye ve Türk dünyası arasındaki koridorun kesilmesi için ince mimarlıkla yapılmış bir haritadır” dedi.

Yaşanan süreçte Nahçıvan’ın Ermenileştirmek gibi bir politika olduğunun altını çizen Üşümezsoy, “Türkiye’nin Azerbaycan’la olan ilişkisini kesmek, Nahçıvan’la olan hududumuzu kesmek, Nahçıvan’ı da Ermenileştirmek gibi bir politika vardır. Kuzeyde ise Ermenistan’a doğru gitmektedir. Güneyde İranlıların bu konuda Ermenilere karşı tepkisizliği kendi Azerbaycan içerisindeki Türk tarihidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Azerbaycan Türklerine gidecek olan kanalın Ermenistan ve İran tarafından tümüyle kapatıldığını belirten Üşümezsoy, “Türkiye’den çıkarak İran Türklerine ve Azerbaycan Türklerine geçecek kanalı tümüyle Ermenistan ve İran kapatmıştır. Bu siyasi olduğu gibi ticari olarak da Türkmenistan ve Azerbaycan’a gidecek TIR’larımızın yolunu İran kapattığı zaman Türkiye buralara gidememektedir. Ermenistan ile sınırımızda kapalı olduğu için Türkiye’den Azerbaycan’a gidilememektedir” dedi.

Üşümezsoy, ayrıca Türk dünyasıyla hem kuzeyde Ermenistan’la hem de İran’la engellenen bir izole Türkiye söz konusudu olduğunu ifade etti.

Üşümezsoy’un Yeniçağ’a özel açıklamaları şu şekilde:

Haritalara baktığımızda karşımızda gördüğümüz koyu renkli Ermenistan haritası yukarıda Gürcistan’a doğru uzanan aşağıda ise Azerbaycan’ı ikiye bölen yani Laçin ile Azerbaycan arasında koridor açan bir harita şeklindedir ve İran’a kadar uzanmaktadır. Bu yapay harita ve devlet sınırlarını bir başka açıdan değerlendirmek gerekir.

maxresdefault-030.jpg

“TÜRK DÜNYASI KORİDORUNUN KESİLMESİ İÇİN YAPILMIŞ BİR HARİTADIR”

Bu açıdan Türkiye’den çıktığımızda Nahçıvan’dan Laçin’e, Laçin’den Bakü’ye, Bakü’den kuzeye Derbent Körfezi’ne oradan da kuzeydeki Altınordu Devleti topraklarına yani bugünkü Rusya’ya onun kuzeyinden Kazakistan, Türkmenistan’dan Orta Asya’ya giden yolun kesilmesi gibidir. Yani Türkiye ve Türk dünyası arasındaki koridorun kesilmesi için ince mimarlıkla yapılmış bir haritadır.

Bu haritaya başka açıdan baktığımız da Azerbaycan diye bir ulus söz konusu olmayıp; Türkmen kabilelerini oluşturduğu Şahsevenler ismiyle Şah İsmail ismiyle birikmiş Alevi Türkmen kabilelerinin İran devletidir. Bu kabileler nereden çıkmış dersek ise, İlhanlılarla beraber Anadolu’ya ve İran’a gelen Akkoyunlu-Karakoyunlu Türkmenleri’nin Anadolu-Irak- ve İran’daki süren iktarlarıdır. Anadolu’da Selçuklu sonrası gelen İlhanlılarla beraber gelen Türkmen kabileleri burada İlhanlıların dağılmasıyla varlıklarına devam etmiştir. Çünkü bu Akkoyunlu Karakoyunlu Devleti ve Şah İsmail Devleti olarak bugün İran Devleti’nin kurucu denilen Şah İsmail Devleti’dir.

“ŞEYHNAME YAZARI BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞTIR”

Bu kabileler Anadolu’dan giden Şah’a gidelim diye Anadolu’dan Halepli, Rumlu, Tekeli gibi Anadolu’ya gelen Bektaşi ve Alevi Türkmenleri’nin İran’a doğru gitmesi burada Şahsevenler olarak son İran’daki bu devleti kurmalıdır. Bu devletin iki Azerbaycan olarak parçalamasının sebebi, kuzeyde Bakü petrollerinin Rusya’ya kalan bir Azerbaycan; güneyde ise Basra Körfezi alanına kalan bir İran biçiminde İran Devleti’nin bölünmesi olayıdır. Ama Bu İran Devleti sanıldığı gibi İngilizlerin söylediği gibi Fars Devleti değil. Selçuklular, Harzemşahlar, İlhanlılar, Akkoyunlar, Karakoyunlar’a devam eden Türkmen Devleti’dir. Bu anlamıyla, İran’da İngilizler bu Türkmen Devleti’nin devamını ortadan kaldırmak için Pers iktidarını ortaya çıkararak, “Siz Farssınız” demiştir. Oysa Şeyhname’yi okuduğumuz zaman Gazneli Mahmut demiştir ki, “Benim ordumdaki herkes Şeyhname’nin kahramanından çok daha kahramandır” demiş ve gereken büyük mükâfat bekleyen Şeyhname yazarı büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır.

Bunları niye anlattım dersek ise, bugünkü Azerbaycan ve hemen onun güneyindeki İran Azerbaycan’ı dediğimiz bölgede daha sonra Irak Azerbaycan’ı diyeceğimiz bölge Şah İsmail Türkmenlerinin bölgesidir. Bunlar hatta Anadolu’dan Suriye’ye kadar giden Türkmen dediğimiz gruplar Şah İsmaili ulusal bir kimlik bulmuş Kızılbaş Türkmen kabileleridir.

azerbaycan-haritasi.jpg

Geçmişte Süleyman Demirel zamanında Nahçıvan’daki bağımsızlık hareketini boğmak için Elçibey’e saldırıldığı zaman Demirel, “Karşımızda Kızıl Ordu var. Bir şey yapamayız” demiştir. Turgut Özal ise,

“TATAR DENİLEN KABİLELERİN DEVAMIDIR”

1990’lardaki Azeri topraklarına karşı Ermenilerin saldırısına demiştir ki, “Onlar Şiya, biz Sünni’yiz” demiştir. Daha güneye gidersek Mehmet Emin Resulzade, “Azerice diye bir dil yoktur. Biz Türküz” demiştir.

Bu bölgeye Rus kaynaklarında Kafkasya Tatarları denmiştir. Kırım Tatarları’nın devamı olarak denmektedir. Tarihsel olarak İlhanlıların devamı olarak, Çobanoğulları bu bölgede Tatar denilen kabilelerin devamıdır.

“TÜRKİYE’NİN AZERBAYCAN’LA OLAN İLİŞKİSİNİ KESMEK GİBİ BİR POLİTA VARDIR”

Şimdi ise 1992’de Azerbaycan’a saldırılıp da Hocalı’daki tüm halkın katledildiği nüfus yapısının tümüyle değiştirildiği bölge Hankendi-Laçin gibi bu alanlar Ermeniler tarafından işgal ettirilerek Türkiye’nin Azerbaycan’la olan ilişkisini kesmek, Nahçıvan’la olan hududumuzu kesmek, Nahçıvan’ı da Ermenileştirmek gibi bir politika vardır. Kuzeyde ise Ermenistan’a doğru gitmektedir. Güneyde İranlıların bu konuda Ermenilere karşı tepkisizliği kendi Azerbaycan içerisindeki Türk tarihidir.

sinir-bolgeleri.jpg

“BUGÜNKÜ AZERBAYCAN’IN TEMELLERİ SULTAN GALİYEV’İN ULUSAL POLİTİKASIYLA ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

Ne yazık ki Türkiye’de AKP iktidarının Azerbaycan’daki bu Milli Kurtuluş Savaşı’na verdiği destek AKP karşıtlığı nedeniyle Türkiye’de milli bir destek gibi algılanmamaktadır. Hatta Azerilerde bu olayı yanlış yorumlamaktadır. Şuandaki Savaşı bir Çanakkale Savaşı mücadelesi ‘İki Devlet Bir Millet’ diye vermektedir. Oysa şuandaki savaş Mustafa Kemal’in Anadolu’yu işgal eden Yunan ve İngiliz güçlerini güneyde Fransızları Anadolu işgalini kurtaran ulusal Kurtuluş Savaşı’nın bir segmenti olarak Türk toprağının Ermeniler tarafından işgal edilmesi kurtarılması yani Azerbaycan’ın Türklerin Kurtuluş Savaşı’dır. Bir Çanakkale Savaşı değildir, tam tersi Çanakkale Savaşı’nın sonrası bir Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş bir Azerbaycan Devleti kurulmuştur.

Bölgede bugünkü Azerbaycan’ın temelleri Sultan Galiyev gibi bir ulusal politikayla başlayan hareketlerle bugünkü Azerbaycan’ın kimliği ortaya çıkmıştır. Azerbaycan, Güney Kafkasya Dede Korkut’tan beri tarihsel Türk yurdudur. Dede Korkut, kuzeyden gelerek Derbent’ten Kafkasya’ya geçerek güneye Suriye ve Mısır’a kadar inmiştir.

“ERMENİSTAN YAPAY OLARAK TÜRKİYE İLE KAFKASYA VE AZERBAYCAN TÜRKLERİNE ARASINA KORİDOR OLARAK YERLEŞTİRİLMİŞTİR”

Ermenistan yapay olarak Türkiye ile Kafkasya ve Azerbaycan Türkleri arasına bir koridor olarak yerleştirilmiştir. Aynı şekilde Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki bu koridor ince olduğundan dolayı bunu genişletmek için Karabağ ve Azerbaycan’ın batı kesimi Ermenistan tarafından gasp edildi. Ama İran’a doğru gelen Ermeniler Gürcistan’a doğru aynı şekilde kuzeye doğru ilerleyerek Gürcistan’daki Ahıska Türklerinin bölgesine doğru uzanmışlardır.

s-fc5cec533948f5f41a951aef2e13f8839503b07d.jpg

“AZERBAYCAN TÜRKLERİNE GEÇECEK KANALI ERMENİSTAN VE İRAN TÜMÜYLE KAPATMIŞTIR”

Bugünkü Rus-Azeri etkisinde kalan Azeri Milliyetçiliği kendi kökenlerini tarihlerini Rusların yarattığı perdeyle örtmektedir ve Azeri Milleti kavramını getirmektedir.

f79c1bd9-d5e8-49da-8b1c-c558c0143ee3-801836-1.jpg

Aslında Nahçıvan ve Ermenistan dediğimiz kısım Türklerin olduğu Azerbaycan Türkleri dediğimiz kesimdir ama ilginç olanı Türkiye’nin hemen doğusunda olan Iğdır ve onun doğu komşusunda ise Nahçıvan değil İran olmuştur. Türkiye’den çıkarak İran Türklerine ve Azerbaycan Türklerine geçecek kanalı tümüyle Ermenistan ve İran kapatmıştır. Bu siyasi olduğu gibi ticari olarak da Türkmenistan ve Azerbaycan’a gidecek TIR’larımızın yolunu İran kapattığı zaman Türkiye buralara gidememektedir. Ermenistan ile sınırımızda kapalı olduğu için Türkiye’den Azerbaycan’a gidilememektedir. Türk dünyasıyla hem kuzeyde Ermenistan’la hem de İran’la engellenen bir izole Türkiye söz konusudur.

 

  • Yorumlar 4
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
Tüm Hakları Saklıdır ©
Yeni Çağ Gazetesi

İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58