Rektöre haber verin Ege Üniversitesi yağmalanıyor!

A+A-
Murat AĞIREL

The Center for World University Rankings (CWUR) "2019-2020 Dünya Üniversiteleri Sıralaması" yayımlandı.

2 bin üniversite sıralandı. CWUR sıralamasında ilk 500'de ise tek bir Türk üniversitesi yok. Türk üniversiteleri arasında ilk sıralamaya giren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. ODTÜ, 582. sırada yer aldı. İlk binde sadece 10 üniversite var. Geçen yıl bu sayı 13 olmuştu.

Sıralamada eğitimin kalitesi, mezunların iş bulma oranı, makale sayısı ile atıflar gibi kriterler yer alıyor. CWUR sıralamasında Türkiye'den 10 üniversite bulunuyor.

Bu üniversiteler arasında Ege Üniversitesi de var.

Neden bu bilgileri veriyorum?

Sayıştay ile bağlantısı ne?

Anlatayım…

Sizlere aktaracağım bilgiler Sayıştay'ın Ege Üniversitesini denetlemesi ile ortaya çıkan bilgilerdir. Ortaya çıkan bulguların tamamı çok açık söylüyorum yağmadır. Yazı sonunda zaten siz de kanaat getireceksiniz.

Boşa harcanan paralar, zengin edilen bazı şirket sahipleri vb. bir sürü iş bu raporlar sayesinde ortaya çıkıyor.

Mesela Ege Üniversitesinin ilime, bilime harcasın diye verilen halkın vergileri  nasıl hiç ettiğini, birilerini nasıl zengin ettiğini okuyacaksınız…

Hiç zaman kaybetmeden anlatmaya başlayayım.

Ege Üniversitesi raporlarını okuduğumda üniversitenin ilgili birimlerinde bulunan ihale düzenleyen kişiler ya iş bilmiyorlar veyahut çok fazla iş (!) biliyorlar.

Başka bir ihtimal yok.

Mesela…

Ege Üniversitesinde ihale düzenleyenlerin ihale maliyet hesaplamalarını nasıl yaptıkları tespit edilemiyor. Aslında izlemesi gereken yöntemler kanunlar ile belirlenmiş durumda.

Ancak gelin görün ki işler öyle olmamış. Ege Üniversitesi ihale düzenleyen yetkilileri Merkez ameliyathane binası yapım işinde yaklaşık maliyetin olması gerekenden yüksek olarak tespit etmiş.

Sayıştay'ın yapmış olduğu incelemede; E.Ü Merkezi Ameliyathaneler Binası Yapım İşi kapsamında yapılan 2 ihalede de (ki bu ihaleleri unutmayın) yaklaşık maliyet hesaplamasında hesaplamaların nasıl ve neye göre yapıldığını tespit edememiş.

Hatta Sayıştay örnek vermiş, 1 adet Yangın Damperi ve 4 adet Kanal Tipi Susturucunun yaklaşık maliyet hesap cetvelinde adet olarak belirtilmesi gerektiği halde takım olarak belirtilmesi nedeniyle bu iş kalemlerinin tamamına tek fiyat verildiğinden birim fiyatları saptanamamış!

Bu durum uzman raporunda da; "İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet izlenebilir olmadığından, denetime açık değildir" denilerek ortaya konmuştur

Tabii ihale söz konusu kalemlerin miktar ve fiyat açısından ayrıntılı ve açık hazırlanmaması yaklaşık maliyetin gerçekten piyasa ile eşdeğer mi değil mi? Tespiti imkansız kılıyor.

Yani yaklaşık maliyet için karşılaştırma yapılamamış. Peki,bunu neden anlatıyorum? Az önce dedim ya Ege Üniversitesinde ihaleleri düzenleyen kişiler ya işi bilmiyor yada çok iyi biliyor. Maliyetin hesaplanmaması durumunu ben hiç iş bilmemezlikten dolayı olduğunu düşünmüyorum.

Kafanız karışmaması için kısa kısa madde madde örnekler göstermek istiyorum…

Ameliyathaneler Binası Yapım İşi.

Yapılan 2 ihalede uzman raporuyla da sabit olduğu üzere, yaklaşık maliyet cetvelindeki iş kalemlerinin çeşitli yöntemlerle miktarlarının/fiyatlarının olması gerekenden yüksek olarak belirlendiği tespit edilmiş.

- "Merkezi Ameliyathane Binası Yapım İşi" ile ilgili olarak yapılan 1. İhalede Metal Taşıyıcı Karkas Üzerine Alüminyum Kompozit Cephe Kaplaması artışı 1.708 m² olarak gösterilmiş, proje üzerinde yapılan ölçümlerde bu alanın 1.124 m² olduğu tespit edilmiş, 584 m² alan fazladan hesaplanmış,

- Çevre ve Şehircilik/Milli Savunma Bakanlığı Bakanlığı Birim Fiyat Cetvellerinde var olan iş kalemi/imalatlar için özel fiyat belirlenerek yaklaşık maliyet tutarları akıl almaz derecede arttırılmış!

- Örneğin; kurşun döşeme imalatı birim fiyatı 376,21 TL/m² iken, 16.09.2015 tarihinde hazırlanan Yaklaşık Maliyet Cetvelinde bu imalat için 550,00 TL/ m² özel fiyat belirlenmiş.

- Bu ihale 2015/126802 ihale kayıt numarası ve 30 milyon TL sözleşme bedeli ile Barslan Yapı San.Tic. Ltd. Şti tarafından alınmış.

- Diğer taraftan iki ihale kapsamında çok sayıda özel fiyat belirlendiği ve yaklaşık maliyetlerin buna göre tespit edildiği görülmüş; özel fiyatların nasıl belirlendiğine ilişkin analizler Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli altında imzası bulunan yetkililerden ve YİTDB'den talep edilmiş, ancak hiçbirisi ibraz edememiş.

- Barslan yap Ege Üniversitesi'nden 2012 ve 2016 yılları arasında toplam 5 ihale almış. Toplamı ise 101 milyon 500 bin TL.

Söz konusu fiyat analizleri Sayıştay'a ibraz edilmediğinden, yaklaşık maliyetlerin o dönemdeki piyasa rayiçlerine uygun belirlenip belirlenmediği hususu İzmir Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığına sorulmuş, gelen cevabi yazıdan;

2. İhale kapsamında bulunan 3x100 Kwa Kesintisiz güç kaynağının (UPS) rayiç bedeli 30 bin TL iken, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinde ise bu rakamın 235 bin TL olarak yer alıyor,

Dubleks kumandalı ambulans asansörün rayiç bedeli 102 bin TL iken, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinde ise bu rakamın 219 bin TL olarak yer alıyor,

Simpleks kumandalı ambulans asansörün rayiç bedeli 98 bin TL iken, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinde ise bu rakamın 212 bin TL olarak yer alıyor,

Yukarıda yer alan örnekler bile özel pozlara ilişkin fiyat analizlerinin defaatle istenmesine rağmen verilmeme nedenini açıkça ortaya koyuyor. Bu ihale (2012/23561 numarası ile) 65 milyon bedel ile Derya İnşaat şirketi tarafından alınmış. Bu ihalede ilginç bir durum var. EKAP ta yer alan bilgilere göre Doküman satan alan kişi sayısı 1 teklif veren kişi sayısı 6. İhale davet usulü yapılmış.

Yaklaşık maliyetin olması gerekenden yüksek olarak hazırlanması sadece söz konusu yapım işine özgü olmayıp, süreklilik arz eden bir hal almış.

Ege Üniversitesindeki usulsüzlükler bitecek gibi değil…

Üniversite bünyesindeki Merkezi Ameliyathaneler Binası ile Diş Hekimliği Fakültesi Ek Binasının inşaatı tamamlandığı halde işletmeye alınamamış.

Merkezi Ameliyathaneler Binası ile ilgili olarak (2012/23561 ihale kayıt numaralı) 65 milyon TL ve (2015/126802 ihale kayıt numaralı) 30 milyon TL bedelli iki yapım ihalesi ile üniversitenin diğer harcama birimleri bütçelerinden çok sayıda mal alımı ihalesi yapılıp toplamda 162 milyon TL kamu kaynağı kullanıldığı halde İşletmeye açılamamış.

Açılamama nedeni ise Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgelerine ve Yangın Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere aykırı imalatlar içermesi nedeniyle ruhsat alınamaması.

Bakın değerli dostlar buradaki kayıp sadece söz konusu yapım işleri için harcananlar değil, işletmeye alınamayan binalardan elde edilecek gelirden de mahrum kalıyor üniversite. 2 yılda binalar düzgün yapılmış olsa, binalar denetlenmiş olsa Sayıştay'ın tespitine göre 635 milyon 220 bin TL gibi bir gelir sağlanmış olacaktı.

Sayıştay konu ile ilgili şu görüşleri dile getiriyor:

"Gelinen noktada; her iki yapım işinde de, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması açısından ciddi sıkıntılar mevcut olup; uğranılan zarardan yukarıda belirtilen 5 ihalenin de yapıldığı dönemde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığını yürüten personel (harcama yetkilisi) ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Etüt Proje Şube Müdürü olan personelin sorumlu oldukları, haklarında gerekli idari soruşturmanın açılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir."

Sayıştay üniversiteye soruyor tabi. Ege Üniversitesi yönetimi de "uzmanlardan oluşturulan 13 kişilik bir komisyon kurulduğu ve bu komisyonun çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir" karşılığını veriyor.

Sonuç olarak bir binaya 162 milyon 812 bin TL harcanmış, diğerine de 14 Milyon 267 Bin TL. Her iki bina da Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgelerine ve Yangın Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere aykırı imalatlar içermesi nedeniyle ruhsat alamamış ve işletmeye açılamamış.

Dahası da var…

Üniversitede, "EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Tesisleri Tamamlama İşi" yapılıyor. İşin büyük bir iş olduğu ve yaklaşık maliyetinin 3,5 milyon TL civarında olması gerektiği uzman raporu ile tespit ediliyor.

Söz konusu işe ait İhale Onay Belgesinde işin yaklaşık maliyetinin 1.9 milyon TL olarak tespit edildiği anlaşılıyor. Fakat her ne hikmetse ihaleye giren tek firmayla tam da yaklaşık maliyeti kadar 2 milyon TL üzerinden sözleşme imzalanıyor. İhale Numarası 2017/166491 İhaleyi alan firma Kliterm Mühendislik Ltd. Şti.

Proje üzerinden hesaplandığında ise yaklaşık maliyetinin 3.5 milyon TL olması gerektiği belirleniyor. Sayıştay raporunda, "(…) Yapım işinin yaklaşık maliyetinin 1.931.366,26 TL olarak belirlenmesi anlaşılamamıştır. Tek isteklinin de yaklaşık maliyete çok yakın bir fiyat (2.050.000,00 TL) teklif etmesinin dikkat çekici olduğu değerlendirilmiştir" deniyor.

Ege Üniversitesi ise bu skandalı kabul ediyor ve konu ile ilgisi bulunan personel hakkında idari soruşturma açılacağı bildiriyor.

Sayıştay bu cevaba karşılık yaptığı incelemeyi şu sözlerle bitiriyor:

"Tek isteklinin yaklaşık maliyete çok yakın bir fiyat teklif ettiği hususu birlikte değerlendirildiğinde; ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edildiği ve bu şekilde İdarenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelerden saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği ve gizliliği ihlal ettiği sonucuna varılmıştır."

Bu üniversitede aksine daha ilginç şeyler de olmuş.

Mesela Ege MYO Kazan Dairesi Mekanik Tesisat Tadilat ve Onarımı İşi. Bu işin projesi ile Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli'nde yer alan imalat kalemlerinin birbiri ile uyumsuz olduğu tespit edilmiş.

İhale numarası 2017/18297 İhale bedeli 190 Bin TL İhaleyi alan firma yine Kliterm Mühendislik Ltd.Şti. İhale dosyası ekine sunulan proje incelediğinde işin yaklaşık maliyetinin 2 milyon TL olduğu olduğu görülüyor.

Araştırılıyor "nasıl olur" diye.

Çünkü nasıl olurda bir firma bu kadar yüksek maliyetli bir işi 190 bin TL gibi bir fiyata yapar. İhale ekinde bulunan proje evrakları 2011 yılında yapılan başka bir ihaleye ait!

Sayıştay raporunda bu fiyat aralığında fiyat teklif etmeleri tekliflerin/ihalenin gerçek olmadığını ispatlamıştır deniliyor.

Yani…

Söz konusu tadilat işi ile ilgili herhangi bir proje çizdirilmeden, daha önce başka bir ihale kapsamında çizdirilen ve teknik olarak yapılacak iş ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir projeyi EKAP'a yükleyerek ihale süreci başlatılmış, yapılmayan imalatların bedeli yükleniciye ödenmiş.

Üniversite yönetimi okula o kadar hakim ki (!) bu konuyla ilgili de Hukuk Müşavirliğinden konu ile ilgili olan personellerin tespit edilmesi için gerekli araştırma, inceleme yapılması ve soruşturma açılması talebinde bulunmuş.

Öyle ki "EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Tesisleri Tamamlama İşi" üzerinden tek bir firmanın zengin edildiğini Sayıştay da tespit etmiş.

Aynen şu ifadeleri kullanıyor:

"Hal böyle iken; EKAP'a yüklenen mekanik projelerde söz konusu imalatlar sanki daha önceden yaptırılmamış gibi gösterilmiş, dolayısıyla EKAP'tan doküman indiren isteklilerden biri hariç diğerlerinin hiçbiri kapsamlı bir yapım işi olan bu işi 40 günde yapamayacakları için teklif vermemiş, teklif veren tek firma da zaten ihale kapsamında yapılacak bir şey olmadığını bildiğinden 40 günlük süreyi dikkate almadan teklifini vermiş ve aslen çok cüz'i tamamlama imalatları dışında da herhangi bir şey yapmamış, bu şekilde süre kısa tutularak ihalede rekabetin engellendiği ve ihalenin istenen firma üzerinde bırakıldığı değerlendirilmişti."

Peki, Ali Büyükyıldızın sahibi olduğu Kliterm firması Ege Üniversitesinden başka işler almış mı?

Almaz olur mu? 2016-2018 tarihleri arasında 12 ihale almış. Toplam bedeli ise 15 milyon 412 bin TL.

Bakın hani Nasreddin Hoca'nın bir kazan hikayesi var ya... Tam da burada yaşanmış.

Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Kazan Daireleri Tadilat ve Onarımı İşi var. İhale yapılmış. İhaleye ait Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli'nde 2 adet kömürlü + 2 adet doğalgazlı kazan olmak üzere 4 adet kazanın yaklaşık maliyet hesabına dahil edildiği görülmüş. Ne var bunda diyebilirsiniz.

Şu var...

Ege Üniversitesi yerleşkesinde 15 yıldır doğalgaz kullanılmakta olup hali hazırda kullanılan kömür kazanı bulunmuyor.

Bir de üniversite bünyesinde bulunan Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu var.

Mevzuata uygun olarak çalıştırılamadığı tespit edilmiş. Okulun öğrencisi bile yok ama bütün cari giderleri karşılanmış.

İncelemeler sonucunda okulun 2016-2017 öğretim yılında 4, 2017-2018 öğretim yılında sadece 1 öğrencisinin bulunduğu, 2018-2019 öğretim yılında ise hiç öğrencisinin olmadığı anlaşılıyor.

Sayıştay da incelemelerini şu cümlelerle tamamlıyor:

"Sonuç olarak Raporumuzun yazıldığı Haziran 2019 tarihi itibariyle fiilen hiç öğrencisi bulunmayan Ödemiş Sağlık Yüksekokulunda 4 idari personelin yanı sıra 3 akademik personelin de 2018 yılından itibaren istihdam edilmeye başlandığı, 2018 yılı sonuna sonuna kadar personel giderleri ve binanın cari giderleri kapsamında bütçeden harcama yapıldığı tespit edilmiştir."

İşte değerli dostlarım.

Ege Üniversitesi ilim, bilim yuvası olması gerekirken yağma,talan merkezi olmuş durumda olduğundan dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alamamıştır.!

Ve bu buzdağının görünen yüzü.

Devamı gelecek...

 

  • Yorumlar 14
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır ©
Yeni Çağ Gazetesi

İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58