'Yemen ah Yemen!'

Arslan TEKİN

Yemenli çocuklar katlediliyor... Suudîler ve müttefikleri katlediyorlar.

Yemen deyince içim sızlar. Orada çok şehidimiz yatıyor. Çok insan da dönmedi/dönemedi, kaldı. Ve o dönmeyenlerden biriyle San'a'da konuştum. Neler anlattı neler.

Mehmet Niyazi Ağabey rahmet istedi. "Yemen Ah Yemen!"i yazdı o. (Ötüken Neşriyat).

Kendisiyle Yemen'i konuşmuştuk. O da iç sızını satırlara döküyor:

"Ey göz alabildiğine uzanan Büyük Türk Mezarlığı! Nasıl bir ölü uykusundasın ki bunca şehidin kanı seni yeşertemedi. Hâlâ derin bir sükût içindesin; bir dile gelsen, neler anlatırsın, neler..."

Yemen, Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra başa geçenlerin hiçbiri eceliyle ölmedi; hepsi suikasta uğradı. En son Ali Abdullah Salih öldürüldü. Ali Abdullah Salih zamanında gitmiştim ve hakikaten merak ediyordum; sonu nasıl olacak?

Bir taraf Şiî, bir taraf Sünnî. (Aslında "Vehhabî" demek uygun.) Şiî dediysem, Zeydî kolu. Daha ılımlı. "Şiî" denilerek kategorize edilmiş oluyor. Ve geniş bir cephe içinde itiliyor. Şiîlerin başını İran çekiyor.  Tahran yönetimi nerede Şiî görse oraya koşuyor. Irak'ta onlar, Suriye'de onlar. Başka ülkelerde bir Şiî takibata uğrasa sahipleniyorlar.

Zeydîlik pek bilinmiyor. Bilgiler şöyle:

"Zeydîlik/Zeydiye, adını  Zeyd bin Ali Zeyn el-Âbıdîn'den alır.  Bir grup Şia mensubu ile birlikte Hz. Hüseyin'in torunlarından Zeyd bin Ali'nin Emevî halifesi Hişam'a karşı ayaklanması sonucu ortaya çıktı.

Zeydî fıkhının takipçileri diğer Şiî mezheplerinde olduğu gibi ilk dört imamı kabul ederler; ancak, beşinci imam olarak Muhammed el-Bakır yerine kardeşi Zeyd bin Ali'yi sayarlar.

Zeydîler fıkıh açısından Sünni mezhepleri olan Hânefîlik ve Şafiîlik ile Şiîliğin Caferî fıkhına, itikat veya kelâm açısından diğer Şiî mezheplerinde olduğu gibi Mutezile'ye  yakındırlar. Zeydiye Mezhebi, Kur'ân, Sünnet, icma, istihsan, kıyas, maslahat-ı mürsele ve akıl delillerini kabul eder. Bu mezhebe göre; içtihat kapısı kapanmamıştır. İçtihatta Sünnî mezheplerden de istifade ederler."

Yemen'de "Husîler" denilen bir grup türemiş. Bu grup Zeydiye'den çıkma, ama On iki İmam Şiiliği'ne meyyal. İran neden Husîlere destek veriyor? İşte bunun için.

Yemen'de vuruşanlar İran rejimi ve Suudîler. Olan Yemen halkına oluyor. 

Nihayet Birleşmiş Milletler harekete geçti. BM raporunda, Suudîlerin müttefiklerinin hiçbir ayırımın yapmadan sivil halkın üzerine bomba yağdırdığı yazılı.

Üzülüyor insan.

Neye yarar? ABD, dolayısıyla İsrail Suudîlerin arkasında. Kışkırttıkça kışkırtıyor: "Vur, öldür! Çocuk, kadın deme! Bizi örnek al. Filistin'de ne yaptığımızı görüyorsunuz. Katlettiklerimizin üçte biri çocuk. Kim ne diyebilir. Siz devam edin!"

Husîler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başşehri San'a ve bazı bölgeleri kontrol ediyorlar.

Mesele mezhep kavgası olunca araya da girilemez. Biri diğerini yok edecek. Mezhep kavgası böyle bir şey! Bir hamileyi yakalasalar karnını deşerler, doğacak çocuk ileri de bize karşı savaşacaktır, diye!

Allah insanları taassuptan korusun!