T.C. ANKARA64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/2

KARAR NO : 2023/255
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/04/2023 tarihli ilamı ile alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçundan 5271 Sayılı CMK' nun 223/8 bendi gereğince hakkında düşme kararı verilen sanık;
Roin ve Giul oğlu, 1991 Gürcistan doğumlu LEVAN GOGLISHVILI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01913049