T.C. BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLAN

DOSYA ESAS NUMARALARI : 2022/335-337-341-347-351-361
KAMULAŞTIRMAYIYAPAN İDARENİN ADI : BALIKESİR OSB, BALIKESİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davalı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaların ara kararları uyarınca;
Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada Balıkesir Osb, Balıkesir Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı'nın hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan Balıkesir Osb, Balıkesir Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi'nde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 09/06/2023

Dosya NoKöy/MahParselCinsiMalikBaba AdıTapu AlanıKamulaştırılacak AlanKamulaştırma Bedeli
2022/335Kesirven119 ada 203 parselTarlaErhan DemirYusuf3,706,42 m²3.706,42m²129.724,70 TL
2022/337Kesirven119 ada 228parselTarlaErhan Yılmaz AğılönüMehmet Necip7.121,10 m²7.121,10m²249.238,50 TL
2022/341Kesirven168 ada 4 parselTarlaBanu AltıkardeşlerMustafa3.691,50m²3.691,50m²129.202,50 TL
2022/347Kesirven164 ada127 parselTarlaHavva ÇakırKadir666,54 m²666,54m²23.328,90 TL
2022/351Kesirven119 ada 591 parselTarlaAbdülkadir Dinçİsmail11.470,19 m²11.470,19m²406.821,65TL
2022/361Kesirven169 ada 58 parselTarlaUluova İnşaat ve Makine Sanayi Ltd. Şti.-7.120,72m²7.120,72m²249.225,20TL
2022/361Kesirven169ada 59 parselTarlaUluova İnşaat ve Makine Sanayi Ltd. Şti.-6.888,12m²6.888,12m²241.084,20TL
#ilangovtr BASIN NO: ILN01854944