T.C. DÜZCE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

DOSYA NO : 2022/182 Esas
KARAR NO : 2023/572
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/09/2023 tarihli ilamı ile sanık Suphi Şimşek hakkında mağdur Melaine Jane Şimşek'e yönelik hakaret (TCK'nın 125/1-4 maddesi) suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği husususun sabit olmaması nedeniyle sanığın 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, Sanık Suphi Şimşek hakkında her ne kadar müşteki Melanie Şimşek'e yönelik silahla tehdit (TCK'nın 106/2-a maddesi) suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği husususun sabit olmaması nedeniyle sanığın 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, karar verilmiştir.
Müşteki Melaine Jane Şimşek tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzerindeki gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisindeMahkememiz kararına karşı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasa yoluna başvurabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine,karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.10.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01914004