T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/104 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü
MEVKİİ : KAŞIN BAŞI
PAFTA NO :
ADA NO : 104
PARSEL NO : 226
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.046,48 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDUL GÜLER, ASUMAN İNAN, AYŞE MAZAK, BELGÜZAR ATA, CİHAN GÜLER, FATMA GÜLER, FİKRİYE AĞAOĞLU, GÜLSÜN ATA, GÜLZAHİDE GÜLER, HASRET KALEM, İBRAHİM ATA, İSHAK ATA, İSMAİL GÜLER, İSMAİL HAKKI ATA, MEHMET GÜLER, ŞEHRİ ERTAŞ, ZÜBEYDE KAYACI, MÜTEVEFFA İSMAİL GÜLER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/104 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01913311