T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2022/111 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü
MEVKİİ : KAŞIN BAŞI
PAFTA NO :
ADA NO : 104
PARSEL NO : 224
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.435,37 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : EMRULLAH AĞAOĞLU, ERAY KÜÇÜK, ERCAN KÜÇÜK, EREN CAN KÜÇÜK, HALİME KÖRİSMAİLOĞLU, NURULLAH AĞAOĞLU, SEDEF HANIM AĞAOĞLU, YUSUF AĞAOĞLU, MÜTEVEFFA GÖNÜL KÜÇÜK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/111 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01913316