T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/124 Esas
Davacılar Halil Kula, Osman Kula tarafından davalılar Türk Telekom AŞ, Manavgat Bel. Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maliye Hazinesi aleyhine açılan tapu iptal ve tescil davası nedeniyle TMK 713/4-5 maddesi gereğince ilan yapılmasına dair verilen ara karar uyarınca ;
Dava konusu Antalya İli Manavgat İlçesi Ulukapı Mahallesi 205 ada 17 parselin doğusunda, 205 ada 27 parselin batısında kalan yaklaşık 5086 m2 büyüklüğündeki taşınmazın TMK 713. Madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya mahkememiz dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01855182