T.C.MERSİN8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2023/268 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili Mezitli İlçesi Takanlı Mahallesi 135 Ada 15 parsel
MEVKİİ : Mersin ili Mezitli İlçesi Takanlı Mah
PAFTA NO :
ADA NO : 135
PARSEL NO : 15
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.707,37
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar , AHMET DORAK, AHMET GÖRKEM DORAK, ALİ DORAK, ELMAS YEŞİM DORAK, FATMA TEKELİ, FİKRİ DORAK, GİZEM DORAK, GÜLÜMSER HÖBEZ, HASAN KILINÇ, HÜRÜ KILINÇ, MEHMET DORAK, MEHMET FARUK DORAK, MUSTAFA DORAK, NÜLÜFER BENZET, ÜMMÜHANİ BABAOĞLU, YALÇIN KILINÇ, YÜKSEL CESUR
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Mezitli İlçesi Takanlı Mahallesi 135 Ada 15 parselsayılıtaşınmazın 1.707,37 m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/268 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.28/07/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01933587