T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/1239 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle
ADA NO : 1196
PARSEL NO : 20
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin UYGUN, Recep PALA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahale 1196 ada 20 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1239 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01934753