T.C. SİİRT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLÂN

ESAS NO:2023/216 MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE ŞEHİRCLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Siirt İli, Merkez İlçesi, Evren Mahallesinde bulunan 247 ada 26 parsel,874 ada 4 parsel,884 ada 1 parsel, 875 ada 1 parsel, 885 ada 1 ve 2 parsel,900 ada 7 ve 8 parsel, 907 ada 6 parsel,911 ada 8,11,12,13 ve 14 parsel, 912 ada 2,3,4,6 ve 7 parsel ile 913 ada 5 ve 8 parsel nolu taşınmazların hissedarı Hüseyin oğlu Hamza hakkında Siirt Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/551 Esas, 2011/835 Karar sayılı ilamı ile kayyımlık kararı verilmesine rağmen ilgililerin ortaya çıkmadığı, haber de alınamadığı ve mirasçıların da bugüne kadar ortaya çıkmadığı anlaşılmakla, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 588.maddesinde "sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da mal varlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazine'nin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir" hükmü gereğince Siirt İli, Merkez İlçesi, Evren Mahallesinde bulunan 247 ada 26 parsel,874 ada 4 parsel,884 ada 1 parsel, 875 ada 1 parsel, 885 ada 1 ve 2 parsel,900 ada 7 ve 8 parsel, 907 ada 6 parsel,911 ada 8,11,12,13 ve 14 parsel, 912 ada 2,3,4,6 ve 7 parsel ile 913 ada 5 ve 8 parsel nolu taşınmazların hissedarı Hüseyin oğlu Hamza'nın kendisi ya da mirasçılarının ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı mahkememiz dosyasına başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01912521