TBMM'yi seyredin çok eğlenceli!

A+A-
Behiç KILIÇ

Bir beyana göre yüce TBMM’nin her bir oturumu, eski para ile üç trilyona mal oluyormuş!.. Yeni para ile ne eder; 3 milyon TL yani yaklaşık 2 milyon dolar mı?.. İyi para...
TV’si var biliyorsunuz, naklen yayınlarla muhterem vekillerimiz karşımızda.. Nasıl olsa iş güç hak getire boş verin, bence geçin ekran karşısına vükelayı seyredin!..
Biraz mazohist bir durumdur ama olsun!.. Buna coğrafyada(!) “öpülmenin tadını çıkarmak”  da deniyor!..
Hele şimdi  “mayın” işi var ortalık oldukça ateşli!.
Konuya tam dalmadan şu yazının başındaki  “hesaba” dönelim.. Bu rakamı Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan vermişti.. Bir keresinde Deniz Baykal’a  “mısır soruları sorduğu!”  için takmıştı da,  “TBMM’yi meşgul ediyor, halbuki bir oturumun maliyeti bu!”  diye sırf, seni beni düşündüğü için hassasiyet göstermişti!.
Her neyse koca  “Kemal abi” hesap hatası yapacak değil ya, işte bu yüzden TBMM’nin bir oturumunda 3 milyon(yeni)lira harcandığını keşfetmiş durumdayız!.. (Bu hesaba göre yılda en az dokuz ay çalışan Meclisimizin; haftada beş gün açık olduğu, en az üş gün oturum yaptığı dikkate alınırsa, ilavelerle Bu durumda TBMM’nin yıllık oturum maliyeti en az 450 trilyonu bulabilir...)
Sonuç, mangır ahaliden çıktığına göre, meselenin enine boyuna  “tadını” çıkarmak da en tabii hakkı!.. O halde Meclis TV seyri bir yoldur mesela!..
Bak bak ister ağla, ister ağlanacak halimize gül!..


Son oturum..
Vatandaş olarak “bize ait işlerin”  ne kadar ciddiye alındığının, nasıl ciddi bir ortamda görüşüldüğünün de ispatı işte o ekran!..
İşte mayın meselesi...
Boş koltukların daha çok olduğu genel kurul salonu “oradakiler de meseleyi sonuçlandırmayı değil, liderin beklediğini elde etmenin derdinde!”
En  “ciddi”  konuşmayı -uyarıyı- kim yapıyor, Kamer Genç... İktidar kanadının TBMM içtüzüğünü takmadığını, salonu kafasına göre kullandığını anlatıyor, tutanaklara sözleri geçiyor;
“...Yani burada getirilen bu öneri, bir defa Meclis Başkanlığının çok hatalı bir davranışıdır.
Yani o kadar bu İç Tüzük ihlal ediliyor ki arkadaşlar. Bu İç Tüzük niye yazılmış? Yani Meclis Başkanının, Başkanlık Divanının bunları bilmesi lazım. İç Tüzük’ü ne olur bir Allah rızası için alıp okusunlar ya!”
İktidar dışındaki bütün partililer aynen Kamer Genç gibi ısrarcılar, yani TBMM iç tüzüğü, oturumu yöneten AKP’li Eyyüp Cenap Gülpınar adlı vekil tarafından dikkate alınmıyor..
Yani ne oluyor?.. Olan şu, onlarca yıldır, bundan önceki iktidarlar TBMM hazirunu dönemlerinde ne olduysa o oluyor, iktidarın gücü muhalefeti ancak konu mankeni olarak kabul ediyor, parmak hesabı ile iktidar kuralları hakim kılınmak isteniyor!..
Ama aslında olan şu...
TBMM’deki iktidar gücü, devlet nizamı kabul edilebilecek bir belirlemeyi, yani iç tüzük temelini dikkate almamakta direniyor!.. Bunun böyle olduğunu bütün muhalefet vekilleri ısrarla anlatıyor, iktidar sözcüsünün de temelde aynı kanıda olduğu fakat  “parti talebi gereği”  kendi doğrusunda ısrar edip iç tüzüğü geçersiz kılmaya çabaladığı net olarak görülüyor..
Ama, yanlış ayan beyan ortada!..
Yanlış bu kadar açıkken, yanlışı kim düzeltmeli?.. Oturumu yöneten Başkan.. Ama orada oturan kişi de aslında iktidarın vekili ve öyle olunca değerlendirmesi de parti terazisi ölçüsünde..
Adam, durmuş oturmuş bir adem kişi görünümünde...
Politikacı.. Muhalefetin ısrarlarını saattlerce dinlemiş, hipotezleri almış anlatılanlar kanuna kitaba uygun ve sağlam ama.. O şöyle değerlendiriyor.. Tutanaklardan devam edelim...
BAŞKAN-  Tamam.
Sayın milletvekilleri, artık bir karar verme durumundayım, isterseniz dinlersiniz beni efendim.
AK PARTİ Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verdiği önergenin usulüne uygun olduğu yönündeki tutumumda değişiklik olmamıştır, bunu söyleyeyim size. AK PARTİ Grubu önerisinin işleme alınması yönündeki tutumumun İç Tüzük’e uygun olduğunu “kabul edenler”  ve  “etmeyenler”  diye şey yapacağım. (CHP ve MHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları ve gürültüler)
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Neyi oyluyorsunuz?
OKTAY VURAL (İzmir) - Oylayamazsınız.
BAŞKAN - Oylarım efendim.
TAYFUR SÜNER (Antalya) - Milletin iradesine ipotek koyamazsınız.
BAŞKAN - Oylarım.
ATİLA EMEK (Antalya) - İç Tüzük’e aykırı oylama yapamazsınız.
Muhalefet haklı ya, başkanlık kürsüsünü sarıyor, Başkan ara veriyor, ardından olan şu...
Yeni oturum başka bir başkanla başlıyor, o da kararı okuyor;
“Saygıdeğer milletvekilleri, AK PARTİ Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verdiği önergesi geri çekilmiştir. Bu konuda yapılacak herhangi bir işlem kalmamıştır...”
Seyredin tavsiye ederim... Para cebinizdendir unutmayın!..

Yazarın Diğer Yazıları