TTB-HDP ittifakı için savcılığa başvuruldu

TTB-HDP ittifakı için savcılığa başvuruldu
Ankara Onkoloji Hastanesinde çalışan Dr. Üçer, Türk Tabipleri Birliği’ni PKK'lı oluşumlarla harekat etmesi sebebiyle, TTB Merkez Konseyi ve Yüksek Haysiyet Divanının görevden uzaklaştırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Türk Tabipleri 11 Ağustos 2016 tarihinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP), Devrimci Parti (DP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP) adlı siyasi partiler ile bir kısım sendika ve dernekle beraber Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği adlı bir oluşum kurmuştu.

Başvuruyla ilgili olarak bir açıklama yapan Tıp Doktoru ve Avukat Erkin Göçmen “TTB, HDP, HDK, SYKP, DBP, ESP, SEP, DP, EMEP, EHP, YSGP adlı siyasi partiler ve bir kısım dernek ve sendikayla birlikte  Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği adıyla tüzel kişiliği bulunmayan bir oluşum meydana getirmişlerdir. 

Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği adlı bu oluşum tarafından gerçekleştirilmesi amaçlanan eylemler ile  ulaşılmak istenen hedefler  bir siyasal faaliyetin konusudur.

Anayasamıza göre amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilmektedir. Biz bu nedenle savcılığa müracaat ettik” dedi.

Türk Tabipleri Birliğinin, tabipler arasında meslekî deontolojiyi ve dayanışmayı ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulduğunu vurgulayan Göçmen, TTB Kanununda, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacaklarının hüküm altına alındığını bildirdi.  

Göçmen, “Anayasal ve yasal düzenlemelere rağmen, TTB, Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği adlı oluşuma dahil olmak ve bu oluşumun siyasi amaçlarını da benimsemek suretiyle kuruluş kanununda gösterilen amaçlara ve Kanunda Merkez Konseyine verilen görevlere aykırı bir faaliyetin içine girmiştir.” dedi.

Dava hakkında konuşan Dr. Ali Rıza Üçer de TTB'nin birlikte hareket ettiği HDP, HDK, ESP gibi partilerin tamamının Anayasada gösterilen Devletin temel niteliklerine ve Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine aykırı siyasal amaçlar güden bölücü partiler olduğunu vurguladı. Üçer, “TTB, bütün Türk hekimlerini temsil etmektedir, bu bakımdan TTB'nin marjinal siyasi partilerle yapacağı sözde güçbirliği bu temsil görevine de aykırılık teşkil etmektedir” dedi.

Ali Rıza Üçer, TTB’nin Kuruluş Kanunu’ndaki amaçlarını gerçekleştirmeye ve görevlerini ifa etmeye yönelik işlem ve eylemlerinde her zaman siyasi parti ve gruplara eşit mesafede kalmak zorunda olduğunu söyledi. TTB'nin  "Kürt sorununa çözüm için mücadele etmek" gibi bir gayesi bulunmadığını ifade eden Üçer,  Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği bildirisinde gösterilen diğer siyasal amaçlar için de durumun benzer olduğunu vurguladı.  

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda, Türk Tabipleri Birliğinin merkez organlarının tümünün görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi istemiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılması ve Türk Tabipleri Merkez Organlarının tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmaları talep edildi.

 

 

 

Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş