Tunceli'deki teröristin ağzından!..

A+A-
Behiç KILIÇ

Eşkıyanın önemli çabalarından biri de, devletin baraj yatırımlarını sabote etmek, engellemek üzerinedir!.. PKK çetesi ve benzerleri, dağda bayırda yuvalandıkları mağaraların, barınakların baraj alanları içerisinde kalmasından endişeleniyorlar. Barajlar, ekonomik iyileştirmelerin yanı sıra, eşkıyanın barınma imkanlarını da aksatacak!.. Bu yüzden, terör çeteleri baraj inşaatlarına karşı strateji geliştiriyorlar!.. Bu çetelerin uzantısı halinde oluşturulmuş, terörle işbirliği içinde, maskeli sivil toplum kuruluşları var. Bu uzantılar, şehirlerde alanlara sürülüp gösteriler organize ediliyor, sanki doğayı koruyormuşcasına sloganlarla, barajlara karşı kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor... Belirttiğim gibi, asıl amaç terör karargahlarını korumak!..
Bunun böyle olduğunu zaten teröristlerin ağzından da öğreniyoruz!.. Eşkıya çetesinin yayın organlarında, PKK militanları ile yapılan konuşmalar yayınlanıyor!.. Tunceli kırsalında olduğu söylenilen Şiyar adlı bir çete sorumlusu ile yapılan görüşmede, ona ait şu açıklamayı okuyoruz..
“Munzur üzerinde yapılması planlanan barajları yaptırmama konusunda kesin kararlıyız!..”
Tunceli kırsalında, elde silah dolaşan eşkıyalar baraj yapımını nasıl önleyecek!?.
Bunu da anlıyoruz!.. Militanın açıklamalarından birkaç gün sonra, İstanbul’da, İzmir’de gösteriler başlıyor!.. Bir takım tipler ortalığa çıkıp, baraj projelerinin derhal durdurulmasını
istiyorlar!...


Silahı saklamak için...
Bölgenin sarp arazi yapısı, mağara kovukları teröriste avantajlar sağlıyor!.. Sonunda telef olup gitseler de, bu arazi yapısında barınma imkanı varlığını uzatıyor.. Barajlar, araziyi değiştirecek..
Bu yüzden Ilısu gibi Tunceli çevresine de baraj yapımına karşı çıkıyorlar... Türkiye zarar görüyor... Bunların AB’deki lobi faaliyeti yüzünden Ilısu Baraj inşaatının karşılaştığı kredi güçlükleri, gecikmeler biliniyor... Tunceli için de kampanya
başlatıldı!..
Bu çerçevede İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde gösteriler organize ediliyor, seçilmiş tipler, terör çetesi ağzı ile propaganda yapıp baraj inşaatlarının etnik temellerde (!) yapıldığı nutukları atıp engelleme istiyorlar.. Hatta propagandayı bir mezhep çatışmasına götürecek zemine sürüklemek istiyorlar!.. Tunceli’ye baraj yapmanın bir mezhebin kültürel varlığına saldırı olarak ele alınmasını istiyorlar!.
Bütün dert, baraj yapımını önleyip terör barınaklarını kurtarmak aslında!..


Teröristin rahatlığı...
Tunceli kırsalında teröristin varlığı, rahatça basın açıklaması yapabilmesi, işte bu barınaklarının verdiği imkanlar yüzünden... Terörist, o mağara kovuklarına da güvenip postu oralara serebiliyor... Barındığı sürece de, ağzına geleni söyleyebiliyor..!
Yani kendisinde güç vehmediyor!..
Mesela, “iktidarın” tutumu ve “açılım” meselesi için şöyle diyor, “Nisan ve Mayıs’la birlikte gelişen süreç (seçimi kast ediyor) bunları tamamıyla boşa çıkardı. O açıdan yeni bir plan, bir hesap yapmak zorunda kaldılar. ABD’nin de bazı dayatmaları oldu. Kendilerinin gelecekle ilgili enerji projeleri vardı. Yine artık bu sorunun çözümlenmesi için bir kanaat oluşmuştu... Hasan Cemal’in bu gelişmelerin hepsinden bağımsız gidip görüşmeler gerçekleştirmesi çok akla yatkın gözükmüyor. Hasan Cemal’in belli bir çevrenin elçisi olarak gittiğini düşünüyoruz.” (İlginç değerlendirme!)
Bunları söyleyen teröristin 1997’den beri Tunceli dağlarında olduğu belirtiliyor... Şiyar adlı bu kişinin şu anlattıklarına bakınız!..  “2009 yılına önemli bir çalışma temelinde girdik. Bunun ilk ayağını yerel seçimler oluşturuyordu. Seçimde çıkacak sonuca göre bir yaklaşım belirlenecekti. Bunu önderliğimiz ve örgütümüz değerlendirme konusu yaptı. Devlet, seçimlerden başarılı çıktıkları takdirde özgürlük hareketinin yaratmış olduğu sonuçları zayıflatarak hareketimizi bir çırpıda bitirmeyi düşünüyordu. Bu hesapları tutmadı tabii. Özellikle önderliğimizin yoğun çabaları bu süreci boşa çıkardı...”
Yani ne olmuş?!.. PKK çetesi bölgede seçim çalışması yapmış!.. PKK ağzından bunu öğreniyoruz!.. Böylece seçilen kişi malum!.. Orada oturması doğru mu?!..

Yazarın Diğer Yazıları