5 Ağustos 2021 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 34°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
İrfan ÜLKÜ
İrfan ÜLKÜ

Bizans İmparatorluğu ve Ermeni tehciri

[email protected]
+
Aa
-
18 Ekim 2007 Perşembe

Ermeni tasarısının ABD Temsilciler Meclisinde onaylanması yine aynı ve birbirinin ikizi tartışmaları gündeme getirdi. Ankara malûm  “Konuyu tarihçilere bırakalım”  tezini tekrarlamaktan öte birşey yapmıyor. Konuyu tarihçilere bıraktığımızda, yalnız 1915 olayları, Anadolu ve Kafkas coğrafyasında çok şaşırtıcı tarihi gerçeklerle karşılaşırız.
Bu konuda yazılmış en önemli araştırmalardan biri de Prof. Ali Sevim’in Türk Tarih Kurumu yayınları arasında çıkmış Selçuklu-Ermeni İlişkileri adlı kitabıdır. Sevim, burada tarihteki ilk Türk-Ermeni ilişkisinin Selçuklu devleti döneminde başladığını, Arap, Pars, Bizans, Süryani ve Ermeni vakayinameleriyle kaynaklarından yararlanarak ortaya çıkarmıştır. Sevim, şunları yazıyor:
 “Selçuklular’ın Anadolu’yu fethinden önce, Ermeniler, Bizans İmparatorluğuna(vasal) tabi olarak Doğu Karadeniz, Gürcistan ve Armenia ile verilen Vaspurkyan adı verilen Van Gölü havzasında, iki büyük aile kolunun yönetiminde, kaynaklarda ’krallık’ adıyla zikredilen küçük siyasal teşekküller halinde yaşamlarını sürdürmekteydiler.
Bizans İmparatorları, özellikle İkinci Basil, mezhep ayrılığı dışında, bağımsız bir devlet olmak amacıyla, Doğu’daki Müslüman emirliklerle iş birliğine girerek, zaman zaman ciddi isyanlara kalkışan Ermeniler’e karşı askeri harekatlara girişmişler, neticede Vaspurkyan ile Armenia’daki Ermeni krallıklarını ilhak ettikten başka halkını da Orta Anadolu ve Kilikya’ya (Çukurova-Adana) sürmüşlerdir.”
Prof. Sevim bütün bu bilgileri çeşitli tarihsel kaynakları göstererek kanıtlamaktadır.  “Yani bugün Anadolu’nun çeşitli yörelerine dağılan ve 1915 isyanından önceki konumlarında Ermeniler, Bizans İmparatorluğu tarafından göçe zorlanarak(tehcir) Anadolu’ya dağıtılmışlardır.”
Sevim, bunun tarihteki en büyük Ermeni tehciri olduğunu yazmaktadır.
 “Söz konusu techir sebebiyle Selçuklular’ın Anadolu’da fetih ve yurt tutma faaliyetlerine başladıkları zamanlarda, Doğu Anadolu’da artık herhangi bir Ermeni siyasal kuruluşu mevcut değildi.”
Ali Sevim’e göre, Ermeniler Anadolu’yu fetheden Selçuklu ordusunu kurtarıcı olarak karşılamışlar, Bizans’ın Ortododoksluk mezhebine geçmeleri için yaptıkları baskıdan da kurtulmuşlardır:
 “Ermeni krallık ve prenslikleri Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve ardından Anadolu Selçuklu Devlet dönemlerinde Müslim ve gayrimüslim olarak öteki Selçuklu vasalları gibi iç yönetimlerde tamamen bağımsız olarak siyasal yaşamları’nı sürdürmüşlerdir.
Ermeniler, Türkiye Selçukluları döneminde bağımsız Devlet kurmak için Selçuklu yönetiminin herhangi bir biçimde zaafa uğradığı ve dolayısıyla buhran, anarşi içinde bulunduğu sıralarda, aralarında kin ve düşmanlığın mevcut olmasına rağmen Bizans’la daha sonra Haçlılar ve Moğollarla işbirliğine başlayarak, tâbi bulundukları Türkiye Selçukluları devletine karşı çoğu kez başarısızlıkla sonuçlanan isyan hareketlerinde bulunmuştur.”
Ermeni tarihçilerinin iddialarının aksine, Anadolu’daki Ermeni azınlığı Bizans tehciriyle başlamış ve Ermeniler de tıpkı Kürtler gibi Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’na karşı zayıflık anlarında sürekli isyan etmişlerdir. Ancak Osmanlı yönetiminin Ermeni tehciri tarihte ilk değil; ondan önce Bizanslılar bunu ilk kez ve çok geniş kapsamlı biçimde gerçekleştirmişlerdir.
Bizans ve Osmanlı tehcir operasyonlarının temel gerekçesi ise aynıdır: Ermenilerin tâbi bulundukları devletlerin ulusal güvenliğini tehdit etmeleri ve istilacı dış güçlerle işbirliği yapmaları!

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
''43 Grupo''yu gördünüz mü?
''43 Grupo''yu gördünüz mü?
Arslan BULUT
''43 Grupo''yu gördünüz mü?
Yangın dehşetini bir de yaşayandan dinleyin!
Yangın dehşetini bir de yaşayandan dinleyin!
Arslan TEKİN
Yangın dehşetini bir de yaşayandan dinleyin!
Sanayisizleşme
Sanayisizleşme
Esfender KORKMAZ
Sanayisizleşme
'Ateş' ve 'BM' terörüne dikkat!!!
'Ateş' ve 'BM' terörüne dikkat!!!
Hüseyin Macit YUSUF
'Ateş' ve 'BM' terörüne dikkat!!!
Kara kader; facialar mı AKP mi?
Kara kader; facialar mı AKP mi?
Orhan UĞUROĞLU
Kara kader; facialar mı AKP mi?
Darbe darbe söyle bana kim yapacak seni acaba!
Darbe darbe söyle bana kim yapacak seni acaba!
Selcan T. HAMŞİOĞLU
Darbe darbe söyle bana kim yapacak seni acaba!
Geleneksel kültürümüzde saz
Geleneksel kültürümüzde saz
Mehmet YARDIMCI
Geleneksel kültürümüzde saz
Tam da küresel güç olacakken!
Tam da küresel güç olacakken!
Servet AVCI
Tam da küresel güç olacakken!