13 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
Durmuş HOCAOĞLU
Durmuş HOCAOĞLU

Laisizm/Laikçilik ve "Kültür Savaşı"

[email protected]
+
Aa
-
8 Şubat 2008 Cuma

Şüphesiz bütün laiklerin laikliği bir  “savaş” olarak telakkî ettiği söylenemez; fakat laiklik, Regis Debray’ın agresif tanımıyla  “iktidarı Tanrı’nın elinden almak”  olarak ifâde edildiği üzere - dinin bir dünyevî otorite olarak radikal bir şekilde reddi demek olduğundan, netîce îtibariyle her ân için bir teyakkuz durumunda olmayı da ilzâm eder, bilhassa dinin sâdece şahsî bir mes’ele olduğu yönündeki iddia ve telkinleri reddeden mühim bir kitlenin bulunduğu bir cemiyette bu teyakkuz hâli daha da bir gerginlik kazanmaktadır ki bu da, laikliğin tabiatında mündemiç (içkin, immanent) bir savaş kültürünün bulunması demektir. Bu savaşın da, tabiatiyle her savaş gibi muhtelif türleri vardır: Fiilî sıcak savaş, yâni düpedüz harp gibi. Bilhassa laikliği hemen herşeyin - ülke bölünmesi de dâhil herşeyin - önüne koyan laisistler için işbu savaş hâli, Kant’ın bir tâbirini kullanacak olursak,  “her ân patlamasa bile her ân patlayacak gibi duran” tipik bir  “birinci dereceden kırmızı alarm” durumuna tekabül eder. Ancak bu savaşın başka türleri de vardır ki bunlar da bir  “soğuk savaş”  karakterindedir; laiklik karşıtı fikir ve yaşayış tarzlarını sürekli baskı altında tutmağa, anti-laikleri mümkün olduğu nisbette cemiyet içinde etisizleştirmeye, cemiyetin ana arterlerinden uzak, periferilerinde tutmağa  mâtûf bir soğuk savaş ve bu soğuk savaş türlerini de umûmî bir nitelendirme olarak  “Kültür Savaşı”  adı altında toparlayabiliriz.
İşte bu noktada karşımıza  “Kültür Savaşı”  çıkmaktadır.
Nedir Kültür Savaşı?
Bu mevzûda, bugün ve Pazar günü, teknik bir terim olarak 1862-1871 arasında Prusya Krallığı Başbakanlığı, 1871-1890 arasında da bu göreve ilâveten İmparatorluk Şansölyeliği görevlerinde bulunan Otto Von Bismarck’ın, Şansölyeliği döneminde Almanya’da başlatmış olduğu ve 1871-1887 arasında süren siyâsî bir tatbîkata verdiği resmî isim olan Kültür Savaşı (Kulturkampf) hakkında Yeniçağ’da kaleme almış olduğum eski bir yazımı [ “Kültür Savaşı ve Kültürel Gecik(tir)me”., Yeniçağ., 14.05.2004, Cuma] aktaracağım.
Bismarck’ın Düşünceler ve Hâtıralar’da [M.E.B. Yayınları., C: II., 1991, s.180-206] bizzat anlattığı bu siyâsetindeki asıl maksadı kavrayabilmek için, Hristiyan dünyasında mezhepler (Batılıların tâbiriyle “dinler” )  ve hassaten Protestanizm ile Katolisizm arasındaki ihtilâflar ve çatışmalardan Kilise-Devlet, Klerikaller-Emperyaller çatışmalarına ve Batı’nın uzun yüzyıllarını alan  Sekülerite/Sekülerizm ve Laisite / Laisizm hareketlerine kadar bir hayli şeyin hulâsa edilmesi gerekir; bu kadarını okuyucudan talep etmeyeceğim. Ancak, yine de birçok şeye temas etmeden geçmeyi göze alarak çok muhtasar bir özet yapacak olursak, Kulturkampf’ın en önemli sonucunun, Alman toplumu içerisinde belirli bir yekûnu ve ağırlığı bulunan Katolik câmianın devlet gücü kullanılarak ve zora başvurularak etkisinin azaltılması ve hattâ büyük ölçüde etkisizleştirilmesi ve ikincileştirilmesi olduğunu söylemeliyiz.
İki Kılıç Doktrini’ne (Unam Sanctam) îman etmiş bulunan Katolik bir büyük kitle ve fazladan olarak, Papa’ya bağlı Alman Katolik Kilisesi yanında, siyâseten örgütlenmiş Katoliklerin güçlü bir partileri de [Katolik Zentrum (Merkez) Partisi] vardı. Kuvvetli bir imparatorluk te’sis etmek isteyen Bismarck için bu vazıyyet, devletin Papalık’ın nüfuz alanından kurtulamamasından ve büyük devlet idealinin akamete uğramasından başka bir sonuç vermeyecekti. Bu maksatla, bu problemi çözmek için dışarıda Papalık ile giriştiği siyâsî mücâdelenin yanında içeride de Katolik vatandaşlara baskı uygulayarak onları etkisizleştirmeye çalışan Bismarck her ikisinde de hayli önemli muvaffakıyyetler elde etti.

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
Kemalistlere soruyorum
Kemalistlere soruyorum
Ahmet GÜRSOY
Kemalistlere soruyorum
''Bu kadar insana ihtiyacımız yok!''
''Bu kadar insana ihtiyacımız yok!''
Arslan BULUT
''Bu kadar insana ihtiyacımız yok!''
'Çin dünyayı ele mi geçiriyor?'
'Çin dünyayı ele mi geçiriyor?'
Arslan TEKİN
'Çin dünyayı ele mi geçiriyor?'
Suriye'de istihbarat tezgâhı!!!
Suriye'de istihbarat tezgâhı!!!
Mehmet FARAÇ
Suriye'de istihbarat tezgâhı!!!
Şeriat düzeni bir gecede gelmez
Şeriat düzeni bir gecede gelmez
Murat AĞIREL
Şeriat düzeni bir gecede gelmez
Al - Sat - Rant…
Al - Sat - Rant…
Orhan UĞUROĞLU
Al - Sat - Rant…
Sahipsiz SGK emeklileri
Sahipsiz SGK emeklileri
Remzi ÖZDEMİR
Sahipsiz SGK emeklileri
Biz bu haltı niye yedik?
Biz bu haltı niye yedik?
Selcan TAŞÇI
Biz bu haltı niye yedik?
Eğitimi sınav merkezli olmaktan kurtarmalıyız
Eğitimi sınav merkezli olmaktan kurtarmalıyız
Yaşar ÖZAY
Eğitimi sınav merkezli olmaktan kurtarmalıyız
Bizon koşusu sürüyor!
Bizon koşusu sürüyor!
Servet AVCI
Bizon koşusu sürüyor!