23 Eylül 2021 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 27°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
Durmuş HOCAOĞLU
Durmuş HOCAOĞLU

Ne Oldu da İslâmcılar Bu Kadar Dejenere Oldu?

[email protected]
+
Aa
-
24 Şubat 2008 Pazar

Aradan iki gün geçti; hâfıza tâzelemek için tekrar soralım: Hepsi iyi de, o zaman, acaba, niçin ve hangi zorlayıcı sâik, ‘İslâmcı’ aydınları işbu, çoğu dönme, şunun-bunun işbirlikçisi, Türk’ten başka herkesin dostu, yerine göre Kürtçü, yerine göre Ermenici, Bartocu, Pontusçu, şucu-bucu, ’liberal’den başka herbir şeye benzeyen koftiden ’liberal aydın’makulesi - evet, ’kofti’den hem de; aralarında John Locke mu var? - ile bir ittifak, hattâ bir koalisyon te’sîsine sevketmiş olabilir? Neydi İslâm’ı yere-göğe koymayan, ‘mü’mîn, mu’tekid, muvahhid, musallî’, Muhammed Mustafâ - selât ve selâm O’na olsun - âşığı, O’nun ism-i şerîfi geçtiğinde gözleri dolan, diline rekâket gelen, iki gözü iki çeşme - biraz da abartılı; ’salya-sümük’gibi meselâ - sulu zırtlak ağlayan ’kardeşlerimiz’in, çok ciddî bir kesimi - hattâ en mûteber olanları da diyebiliriz - “Allah-Kitap-Peygamber-Kıble tanımaz”, dinsiz-îmansız bu herîf-i nâşerîfler ile ortak noktası?...
Soralım; zîra, soru mühimdir; hani Karl Jaspers der ya, “sorunun olmadığı yerde cevap da yoktur”  diye ve ekler: “Felsefe yaparken, sonuna kadar sürdürdüğümüz soru sorma, cevap almanın aşılması halinde varlığın sessizliğine (huzuruna) ulaşırız.” [Felsefeye Giriş., Türkçesi: Mehmet Akalın., Dergâh Yayınları., İkinci Baskı., İstanbul., Şubat 1981., s.62]. Sonunda huzur mu bulacağız yoksa daha beter bir âsab bozukluğuna mı dûçar olacağız, te’mînat veremem; ama, yine de vâsıl olacağımız netîce nasıl olursa olsun hakîkate vâsıl olmanın bir mutluluğu olsa gerek ve zannımca Jaspers’in asıl demek istediği de bu.

O hâlde devam edelim: Hangi sebep, acaba, İslâmcılık dâvâsı güdenlerin çifte şahsiyet ile mâlûl olmasına sebebiyet verdi: Daha dün Batı ve hâssaten Avrupa hakkında yazdıkları ağır - bir kısmı haklı bir kısmı haksız ve yanlış da olsa yine de bir yerde haysiyetli bir tavazzû idi bu - yazıların mürekkebi kurumadan, utanç verici, yüz kızartıcı bir şekilde Batıcılar’dan daha hızlı batıcı, Avrupacılar’dan daha hızlı Avrupacı kesildiler; ne oldu da Haçlı Rûhu’nun hâlâ yakıcı bir kor gibi küllerin altında sımsıcak yattığı, Churchill’in tâbiriyle “Hristiyan ahlâkının menbâı ve Hristiyan îmânının çeşmesi” olan Avrupa’nın, birden bire hakların ve özgürlüklerin garantörü, sulh ve sükûn ve selâmet ve adâlet diyârı, insanlığın son durağı, tarihin sonu, kendi memleketlerinde ne isteyip de elde edememişse hepsinin bilâ-bedel, efendilerince avuçlarına teslîm edileceği bir nevi’ “arz-ı mev’ud” olduğunu keşfediverdiler de yüzleri kızarmadan, edep-hayâ etmeden, âr ü nâmûs şîşesini taşa çalarak AB lobiciliğine soyundular? Ne sebep oldu da Avrupa’ya göç eden Türkleri Medîne’ye hicret eden Muhâcirîn ile mukayese ederken - ne hayâsızlık -, dolayısıyla, erkeklerin erkeklerle evlendiği, “oğlan gibi kızların, kız gibi oğlanların diyârı”  çürümüş-kokuşmuş Avrupa’yı Medîne’nin seviyesine terfî ettirmek alçaklığına düştüler ve kezâ, hiç mi vicdan diye birşeyleri kalmadı da bunun mâkûsunun da, Avrupalılar’ın Ensâr seviyesine ref’i demek olacağını îmâ ettiler; yoksa beyinleri çektiydi de düşünemez mi oldular?

Kara donlu, kara dilli, kara dinli Avrupalıların atını itini nallayıp karikatürlerle başlattıkları küfür kervanına, Katolikliğin başı olacak Papa nâm deyyûs-u ekber, İki Cihan Pâdişâhı, “Efendimiz”, şefâatçimiz, başımızın tâcı, gözümüzün nûru, dizimizin feri, Süleyman Çelebî’nin Mevlîd’de “Bîle yazdım âdım ile âdını” mısrâıyla indallahdaki mevkıini edebî-estetik formatta âbileştirdiği  Muhammed Mustafâ’yı ism-i şerîfini lâğım kuburu ağzına alıp, alenen, en denî hakaretlerle, hem de iki resmî sıfatıyla birden, tam destek verirken, kendilerine hâlâ İslâmcı diyen bu sefîl gürûh ne yapıyordu; “Vatikan’da öperiken götünü kart papanın” diyen şu küfürbaz Neyzen’in dediğinden gayri?
Sâhi ne sebep oldu?
Ne sebep  oldu da, “Heybeliada Ruhban Okulu’nu açalım mı” dendiğinde, başlarını açmadan seğirterek, “elbet de; açalım, açalım”; “Patrikhâne’nin ekümeniklik iddiasını tanıyalım mı” dendiğinde,“geç bile kaldık; tanıyalım, tanıyalım” der oldular ve daha bin türlü kepâzeliğe bulaştılar?
Hayır! Bunlar böyle değillerdi; en azından bu kadar değillerdi.
Öleyse, sâhiden ne sebep oldu?
Her ne olduysa oldu - buna sonra değineceğim - ama sonuç, İslâmcılık denen o asâletli hareketin çirkefe bulaşması oldu.
Benim bu adamlara gayz ve öfkem, hiçbir şeye benzemiyor; bu öfkeyle yazıyorum işbu İslâmcı bozuntusu kozmopolitanlar hakkında.

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
''Basın bülteniyle bilim'' ve Cadılar Bayramı!
''Basın bülteniyle bilim'' ve Cadılar Bayramı!
Arslan BULUT
''Basın bülteniyle bilim'' ve Cadılar Bayramı!
HDP ile ne görüşülecek?!
HDP ile ne görüşülecek?!
Arslan TEKİN
HDP ile ne görüşülecek?!
İktidar bankaları da zora sokuyor
İktidar bankaları da zora sokuyor
Esfender KORKMAZ
İktidar bankaları da zora sokuyor
Rum ve İngiliz'in oyununa düşmeyin
Rum ve İngiliz'in oyununa düşmeyin
Hüseyin Macit YUSUF
Rum ve İngiliz'in oyununa düşmeyin
Yolsuzluk var ama ne yapalım?
Yolsuzluk var ama ne yapalım?
Orhan UĞUROĞLU
Yolsuzluk var ama ne yapalım?
HDP'yle olursa sorun da PKK'yla olursa değil mi!
HDP'yle olursa sorun da PKK'yla olursa değil mi!
Selcan T. HAMŞİOĞLU
HDP'yle olursa sorun da PKK'yla olursa değil mi!