24 Eylül 2021 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 27°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
Özcan YENİÇERİ
Özcan YENİÇERİ

Kullanıma uygun birey yaratan sistem!

[email protected]
+
Aa
-
25 Nisan 2008 Cuma

Modern dünyada etkin olan normlar, insanların ne yapması ya da yapmaması gerektiğini belirleyen kesin çizgileri gösterirdi. Bireyselleşmiş liberal dünyada ise hiçbir şeyin tanımı ve sınırı yoktur. Her şey bireyin keyfine bağlı hale gelmiştir. Normların geçerliliğini ve yaptırım gücünü yitirmiştir. Bu durum değer ve normların hiyerarşisinin bozulması ve değersel bir kargaşanın topluma egemen olmasını sağlamıştır. Başka bir anlatımla, kurallar geçerliğini yitirmiş ve herkes tarafından benimsenecek yeni kurallar da yaratılamamıştır. Bireyleri toplumun bütününe bağlayan bağlar bir bir kopmuştur. Herkes kendisi için kendisi tarafından ve kendisine göre bir dünya inşa etmeye koyulmuştur.
Küreselleşen dünya, herkesi kucaklayan değerlerden yoksun bir dünyadır. Küresel gelişmeler insanların geleneksel olarak yaşama, topluma ve dünyadaki yerine daha geniş bir anlam yükleyen, genel kabul görmüş, tüm simgeleri yok etmiştir.
İnsanların da ortak anlamı aramak diye bir sorunu kalmamıştır. Bireylere, kendilerini özdeşleştirebileceği küçük gruplar, onların değerleri ve simgeleri yeterli gelmektedir. Bütünden ayrılmak, parçada birleşmek temel davranış biçimidir. İşin daha da tehlikeli yanı; toplumsal yaşamını parçalanmasının adının ’özgürleşme’olarak nitelenir olmasıdır.
Aslında bireyler, normlarını, içinde yaşadıkları toplumun bütününden çok, yakın ilişki içinde oldukları aidiyet ve referans gruplarından sağlarlar. Bu aidiyet ve referans grupları vasıtasıyla bireyler milli kültürle ve toplumun diğer yanıyla bağlantı kurarlar. Son yıllarda aidiyet ve referans gruplarında da ciddi bir işlevsizlik söz konusu olmuştur.
Bireyin atomize edilerek yalnızlaştırılmasında aile bağlarının koparılmasının rolü çok büyük olmuştur. Aile bağları insanların kullaştırılmasını ve kullanılmasını engelleyen önemli faktördür. Ayrıca aile bağları, bireyi kullanmak isteyen grubun gücüne de büyük tehdit oluşturur. Tarikatlar, terörist gruplar ve hücreler aralarına yeni aldıkları üyeleri onların aile ve dostlarından ayırarak istedikleri gibi kullanırlar.
Böyle bir iklim kitle toplumunu ve kültürünü doğurur. Böylece birey milli kültürün ortak paydasından uzaklaşıp yüz yüze ilişkilerin egemen olduğu küçük birincil gruplara hapsedilebilir. Kitle iletişim araçları da bu sürece büyük bir katkı sağlar. Normlaşan sapkın simge ve stereo değerler büyük bir hızla yayılır. Sonuçta milli kültürle bağları koparmış ve kitle içinde kaybolmuş bireyler ortaya çıkar. İletişim araçları da görüntüleştirilmiş değer dışı normları devreye sokarak, toplumca benimsendiğini düşündükleri davranış biçimlerini pazarlarlar. Bu durum hangi normu izleyeceklerini bilemez hale gelen bireylerin sosyal yönden bütünleşmelerini giderek imkânsızlaştırır.
Köksüz, değersiz ve günübirlik yaşam sürdüren insan işte böyle bir sistemin kurbanıdır. Kendi evinde kendini yabancı hisseder. Milli, insani, tarihi ve ahlaki değerler onun için herhangi bir anlam ifade etmez. Başkalarına sığınarak var olmayı onur sorunu dahi yapmaz. Güncel tatmini sağlamak onun için her şeydir. Yarını ancak yeni tatminler için özler. Bu tür insan her anlamda kullanıma uygun bir insandır. Bu insan küresel sistemin kutsallaştırdığı insandır. Bu adamın türlü çeşit fonlarla ilişkisi vardır ama idealle ve Atatürk’le de bir işi yoktur.

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
Suriye'nin istikrarında İdlip'in rolü
Suriye'nin istikrarında İdlip'in rolü
Armağan KULOĞLU
Suriye'nin istikrarında İdlip'in rolü
Kobay bebekleri duydunuz mu?
Kobay bebekleri duydunuz mu?
Arslan BULUT
Kobay bebekleri duydunuz mu?
HDP'ye güzelleme... Denenmişi denemek
HDP'ye güzelleme... Denenmişi denemek
Arslan TEKİN
HDP'ye güzelleme... Denenmişi denemek
Eksi reel faiz, döviz riskini artırdı
Eksi reel faiz, döviz riskini artırdı
Esfender KORKMAZ
Eksi reel faiz, döviz riskini artırdı
Demediğini dedirtmeye çalışıyorlar...
Demediğini dedirtmeye çalışıyorlar...
Murat İDE
Demediğini dedirtmeye çalışıyorlar...
Yahşi Batı'nın başkanı Joe Biden'ı kınıyorum…
Yahşi Batı'nın başkanı Joe Biden'ı kınıyorum…
Orhan UĞUROĞLU
Yahşi Batı'nın başkanı Joe Biden'ı kınıyorum…
Cumhurbaşkanlığı sistemi ve ekonomik kriz!
Cumhurbaşkanlığı sistemi ve ekonomik kriz!
Özcan YENİÇERİ
Cumhurbaşkanlığı sistemi ve ekonomik kriz!
Yurtsuzluğa bak; ibretsizliği gör
Yurtsuzluğa bak; ibretsizliği gör
Selcan T. HAMŞİOĞLU
Yurtsuzluğa bak; ibretsizliği gör
Yanlış anlaşılmak...
Yanlış anlaşılmak...
Yavuz Selim DEMİRAĞ
Yanlış anlaşılmak...
Merkez dolar bombasının fitilini ateşledi!
Merkez dolar bombasının fitilini ateşledi!
Evren Devrim ZELYUT
Merkez dolar bombasının fitilini ateşledi!