16 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
Arslan TEKİN
Arslan TEKİN

30 Ağustos'u küçümseyen o kafa!

[email protected]
+
Aa
-
23 Temmuz 2019 Salı

Ak Parti'den seçilen Bursa Belediye Başkanı'nın 30 Ağustos Zaferi'ni küçümsemesine ne dersiniz! Bunların niyeti hakikaten kötü. Saplantıları Mustafa Kemal! Onun getirdiklerini, bazı radikal tedbirlerini tartışabilirsiniz ama Millî Mücadele'yi asla tartışamazsınız. 30 Ağustos'u küçümsemek, şuur altında daha fazlasının yattığını gösterir. Keşke Mustafa Kemal Anadolu'ya gönderilmesiydi. Keşke Amasya Tamimi yayınlanmasaydı. Keşke Erzurum, Sivas kongreleri yapılmasaydı... Keşke Sakarya Muharebesi, 30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Muharebesi kazanılmasaydı... Hazır düşman Polatlı'ya dayanmıştı, Ankara'yı da girseydi. Zihniyetleri budur!

Osmanlı yok! Padişah yok! Dolmabahçe Sarayı önünde düşmen gemilerini dizmiş. Elbette senin padişah da saltanatı sürsün diye, düşmanı orada istemez ama feraset ve cesaret gerekir. Koltukta otursunlar, gerisi "düşmanın" olsun! Taraflı, tarafsız o dönem hatıralarını okuyun, çıkan netice budur. (Özellikle zamanın süreli yayınlarının binlerce sayfasının elimden geçtiğini yine harlatırım.)

Adını anıp köşemi kirletmek istemediğim o başkan ve gibilerinin muhakkak aklında şu yer etmiştir: Cumhuriyet yıkılmalı ki, Yunan'ın, evet Yunan'ın intikamı alınabilsin!

İçlerini bu kadar kin bürümüş. Kadir Mısıroğlu "Yunan Mezalimi"ni yazdığı hâlde, "Keşke Yunan galip gelseydi" dememiş miydi! Millî Mücadele'nin Mustafa Kemal'in liderliğinde yürütülmesini bir türlü kabul edemiyor, "düşman"ı evlâ görüyor!

Mustafa Kemal'in, 30 Ağustos'un yolunu açan Sakarya Muharebesi'nin önemini anlattığı sözlerini bir daha bir daha vereceğim:

"13 Ey­lül 1921 gü­nü Sa­kar­ya Neh­ri'­nin şar­kın­da düş­man or­du­sun­dan eser kal­ma­dı. Bu sûret­le 23 Ağus­tos gü­nün­den 13 Eylül gününe ka­dar, bu­gün­ler de dâhil ol­mak üze­re, yir­mi iki gün ve yir­mi iki ge­ce bilâ-fâsıla de­vam eden, Sa­kar­ya Mel­ha­me-i Kübrâ­sı, ye­ni Türk dev­le­ti­nin ta­ri­hi­ne; ci­han ta­ri­hin­de en­der olan bü­yük bir mey­dan mu­ha­re­be­si misâli kay­det­ti." (Nutuk, 1927. s. 449)

Düşmana son darbenin tarihi 30 Ağustos 1922'dir.

Niyeti kötü belediye başkanı! Düşman, Bursa'dan, bu muharebeden sonra, 11 Eylül'de çıkarılmıştır.

M. Kemal Nutuk'ta 30 Ağustos için der ki:

"30 Ağus­tos­'ta icrâ et­ti­ği­miz mu­ha­re­be ne­ti­ce­sin­de (Bu­na Baş­ku­man­dan Mu­ha­re­be­si un­va­nı ve­ril­miş­tir) düş­man Ku­vâ-yı as­li­ye­si­ni [asıl kuvvetlerini] imhâ ve esir et­tik. Düş­man or­du­su baş­ku­man­dan­lı­ğı­nı ifâ eden Ge­ne­ral Tri­ko­pis  de,  üse­râ [esirler] meyânı­na [arasına] dâhil ol­du. De­mek ki, ta­sav­vur et­ti­ği­miz ne­ti­ce-i kat'iyye [kesin netice], beş gün­de alın­mış ol­du." (s. 485)

İlber Ortaylı'dan bir alıntıyı o kötü niyetli belediye başkanının kafasına sokmak için alacağım:

"30 Ağustos, Başkumandanlık Muharebesi'nin kazanıldığı, Yunan ordularının dağınık olarak ricata başladığı gündür. 30 Ağustos, Anadolu'dan asla çıkmayacağımızın belgesidir. Birçok ülkede böyle bir tarihî gün yoktur; böylesine değerli bir zafere sahip olanlar da her zaman kutlar."

Bugün 23 Temmuz. 100 yıl önce Erzurum Kongresi, Ardından 4 Eylül 1919'da da Sivas Kongresi toplanmıştır.

Amasya Tamimi... Erzurum ve Sivas kongreleri... Millî mutabakatla hedefe, adım adım varılmıştır.

Kafa o kafa. Ne yazsak idrâk edemezler!

 

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
Bu yeni bir din
Bu yeni bir din
A. Yağmur TUNALI
Bu yeni bir din
Çift başlı yılan Trabzonspor'da...
Çift başlı yılan Trabzonspor'da...
Arslan BULUT
Çift başlı yılan Trabzonspor'da...
Erdoğan'ın çizdiği Alevî-Bektaşî çerçevesi
Erdoğan'ın çizdiği Alevî-Bektaşî çerçevesi
Arslan TEKİN
Erdoğan'ın çizdiği Alevî-Bektaşî çerçevesi
İktidar 20 yılda 8,9 milyon işsiz yarattı
İktidar 20 yılda 8,9 milyon işsiz yarattı
Esfender KORKMAZ
İktidar 20 yılda 8,9 milyon işsiz yarattı
Festivaller, konserler ve yasaklar
Festivaller, konserler ve yasaklar
Fatma ÇELİK
Festivaller, konserler ve yasaklar
Çöküşün net fotoğrafı
Çöküşün net fotoğrafı
Orhan UĞUROĞLU
Çöküşün net fotoğrafı
Muhalif basını iktidarlaştırmaya çalışmayın
Muhalif basını iktidarlaştırmaya çalışmayın
Selcan TAŞÇI
Muhalif basını iktidarlaştırmaya çalışmayın
Yürekli bir doktor
Yürekli bir doktor
Vedat BAYRAM
Yürekli bir doktor
Enflasyon ve kurda en zor kış geliyor!
Enflasyon ve kurda en zor kış geliyor!
Evren Devrim ZELYUT
Enflasyon ve kurda en zor kış geliyor!