30 Haziran 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
Arslan TEKİN
Arslan TEKİN

Yaftalamak çok kolay!

[email protected]
+
Aa
-
18 Kasım 2019 Pazartesi

Hemen her köşede günlük politikaları okurken, biz, 10 Kasım münasebetiyle girilmeyen bir alana girdik: Masonluk... Mesele İttihatçılar ve Masonluk ilişkisine geldi.  Yahya Kemal'in İttihatçılar hakkındaki değerlendirmesini vermiştim. İçlerinde Masonlar da dâhil her kesim vardı ve hepsi de birlik içindeydi, demeye getiriyordu. 

Mustafa Kemal ve Enver Paşa'nın en büyük muarızı Dr. Rıza Nur önce İttihatçıydı. 1909'da Sinop mebusu olarak Meclis-i Mebusan'a girdi. Ama İttihat ve Tarakki Fırkası'yla arası açıldı. Profesörlüğü elinden alındı. Askerî doktordu; rütbesi kolağalığına indirildi.

Tabiî İttihatçıların en büyük düşmanı kesildi. Çok tartışılan Hayat ve Hatıratım'da İttihatçılar ve Masonluk arasında bağ kurar, ağır sözler eder:

"Masonluk Türklerce dinsizlik ve küfür sayılmıştır. Ve bunlara karşı halkta umûmî nefret ve kin vardı. Abdülhamit zamanında hükümet de bunların aleyhinde idi. O vakit İstanbul'da birkaç loca var idiyse de ekseriyetle ecnebi, Rum, Yahudi ve Ermenilerden mürekkepti. Türk­lerden pek azdı. Bunlar da kendilerini pek gizli tutarlar­dı. Bu localar vaktiyle Beşinci Murat'ı da mason yap­mıştı. Namına hâlâ İstanbul'da bir loca vardır. Talât, Rahmi ve arkadaşları Selanik'te İtalyan mason locasına girmişlerdi. Bunun da rehberi Yahudi Karaso [Emenuel Karasu] idi. Mason­luğu cemiyet efradı arasında neşretmişlerdi. Manastır­daki cemiyet reisleri ise Melâmiliği neşretmişlerdi. Bu­nun da reisi Miralay Sadık'tı.

Meşrutiyet ilan olununca Rahmi, Talât ve arkadaşla­rından çoğu İstanbul'a gelince derhal İstanbul'da mason lo­caları açtılar. Birçok Türkleri localara kaydettiler. Bun­ların mühim bir kısmı da dönmeler idi. İttihat ve Terak­ki cemiyeti demek mason locası demek oldu. İttihatçılar locaları kendilerine kuvvet ve âlet yaptılar." (Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, C. 1, s. 259-260).

Dönemin Türkçülerinin Masonluk hakkında ne düşündüklerini yazacağımı belirtmiştim.

Masonlar ve ittihatçılar üzerine ayrıntılı çalışma yapan Orhan Koloğlu'nun şu tespiti önemli:

"Enver'e ek olarak, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin 1 numa­ralı üyesi Mehmet Tahir, Fethi (Okyar), Miralay Sadık, Kâzım Karabekir, İsmet (İnönü) gibi daha sayısız ilk dönem İttihatçısı­nı 'mason olmayanlar' arasında saymak mümkündür. Aslına ba­kılırsa, olan kadar olmayan hakkında da belgelere sahip bulun­madığımızdan bilgiler hep söylentilere dayalı kalıyor. Bu yüzden de masonluğu aşağılama ya da İttihatçıları yerme dönemi geldi­ğinde herkese kolaylıkla mason kulpu takılmıştır." (İttihatçılar ve Masonlar, 2012, s. s. 43-45).

Meselenin özü Koloğlu'nun yazdığı gibi. Kolaylıkla "Mason" yaftası yapıştırılıyor.

(Burada açıkça yazıyorum. Mason dernekleri kanunen kurulmuştur. Faaliyetlerine hiçbir engel yoktur. Söylemek istedikleri bir şey varsa köşem açık.)

İttihat ve Terakki içinde Türkçülüğün fikriyatını geliştirenler, Masonluk ve Sosyalist hareketlere karşı tavır almışlardır.

Selanik'te, Masonluk yanında Sosyalist hareketler de ve bir zemin bulmuştu. 1911'de, İttihat ve Terakki'nin Merkez-i Umumî üyesi Ziya Gökalp'ın teşvik ve desteğiyle Selanik'teki çıkmaya başlayan Genç Ka­lemler dergisi etrafında toplanan Türkçü yazarlar hem Masonluğu hem Sosyalistliği tenkit eden "Vatan, Yalnız Vatan" broşürünü çıkarmışlardır.

Vatan, Yalnız Vatan'dan hareketle söyleyeceklerimiz var.

 

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
Lut gölü İsveç'te miydi?
Lut gölü İsveç'te miydi?
Arslan BULUT
Lut gölü İsveç'te miydi?
Bizi kim NATO'ya mecbur etti?
Bizi kim NATO'ya mecbur etti?
Arslan TEKİN
Bizi kim NATO'ya mecbur etti?
İki risk; hiperenflasyon ve dış borç iflas riski
İki risk; hiperenflasyon ve dış borç iflas riski
Esfender KORKMAZ
İki risk; hiperenflasyon ve dış borç iflas riski
Birleşmiş Milletler KKTC'nin tanınmasına engeldir!
Birleşmiş Milletler KKTC'nin tanınmasına engeldir!
Hüseyin Macit
YUSUF
Birleşmiş Milletler KKTC'nin tanınmasına engeldir!
Biden ''direnme'' dedi Erdoğan direnmedi
Biden ''direnme'' dedi Erdoğan direnmedi
Orhan UĞUROĞLU
Biden ''direnme'' dedi Erdoğan direnmedi
Sözde söz…
Sözde söz…
Selcan TAŞÇI
Sözde söz…
Sanata adanmış bir ömür Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı
Sanata adanmış bir ömür Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı
Mehmet YARDIMCI
Sanata adanmış bir ömür Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı
Yöneticinin gözünden ateş çıkacak!
Yöneticinin gözünden ateş çıkacak!
Servet AVCI
Yöneticinin gözünden ateş çıkacak!
KKTC'de yine neler oluyor?
KKTC'de yine neler oluyor?
Yavuz Selim DEMİRAĞ
KKTC'de yine neler oluyor?