30 Kasım 2021 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
Arslan TEKİN
Arslan TEKİN

Beynelmileliyetçiliğe karşı

[email protected]
+
Aa
-
19 Kasım 2019 Salı

İttihatçılar ve Masonluk meselesinin kesinkes açığa kavuşturulmasını şundan önemli görüyorum: Millî Mücadeleciler çoklukla İttihat ve Terakkî Cemiyeti/Fırkası'nın bakıyesi... Millî Mücadele'yi de İttihatçılar başlattı desem yeridir. Buradan da Millî Harekât'a yüklenmek isteniyor. Bizzat İttihatçı yönetici Ziya Gökalp'ın desteğiyle çıkan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan gençler Masonluğa ve Sosyalist hareketlere tavır almışlardır. Bunun için "Vatan, Sadece Vatan" broşürünü çıkarmışlardır (1911). Ali Canip Yöntem'i okuyalım:

"İttihat ve Terakki Cemiyeti, meşrutiyetten önceki faaliye­tinde mason kulüplerinden çok faydalanmıştı. O zaman ve sonra masonluk şehirde pek yaygın bir halde idi. Öyle ki arkadaşlar içinde Ziya'dan (Gökalp), Ömer'den (Seyfettin), benden başka mason olmadık kimse kalmamıştı. Biz masonluğun insaniyetperverlik süsü altındaki kozmopolit temayülüne muhaliftik. Genç Kalemler dergisinden başka on paralık broşürler de neşretmeyi düşünmüştük. Onlardan biri olarak kaleme aldığımız 'Vatan, Yalnız Vatan' adlı broşür 'insanlık', 'beynelmileliyetçilik' zihni­yetine ve bu arada masonluğa şiddetle hücum ediyordu."

Broşürün en son 34. sayfasında "Bir ih­tar" başlıklı notta gayelerini açıklamışlardır:

"Masonluğun aleyhinde yalnız biz bulunmuyoruz! Bizden evvel de bazı gazeteler bu yolda yazılar yazdılar... Fakat onların hücumda aldıkları tavır, meslek ve mefkûrelerden ziyade şahısla­rı düşürmek için bu cidale giriştiklerini gösterdi. Tekrar karile­rimize [okuyucularımıza] söyleyelim ki, biz avam mantıkçısı değiliz! Biz gayeleri meçhul ve beynelmilel cemiyetlerin, vatan ve milliyet fikrine vu­racağı darbeyi defetmek, onların memleketimize hazırladığı felaketlerden ictinab etmek istiyoruz. Bu 'Beynelmilel' cemiyetle­rin muzır gayelerinin ne olduğunu bilmiyoruz. İhtimal ki bizim zannettiğimizden daha muzır ve mühliktir [helâk edicidir]! Biz, yalnız aşikâr ola­rak âleme gösterdikleri beynelmileliyet gayesini bütün mazarratlarıyla teşrih ve husule getirdikleri fırtınaları tetkik etmeye çalıştık. Ve 'Vatan fikrinin kuvvetini muhafaza için bu gibi mu­zır tezahürleri ezmeye daima çalışacağız."

Broşürde hususiyetle gençlere hitap ediliyor:

"Ey genç kari! (...) Emin ol ki Masonluğa, avamın mantığını okşayarak, eski ve cahilane fikirleri batıl taassupları takdir ve tetvîc ederek hücum etmeyeceğiz. Cahilâne hücum, cahillerin... Mutaassıbâne hücum mutaassıbların hakkıdır! Bizim silahımız fen ve felsefe olacaktır. Masonluğun 'Ma'badü'l-matbuiye'sin­den ziyade, siyasî neticesi olan beynelmileliyet fikrine, 'insani­yet' hülyasına itiraz edecek, bunların vatan için ne kadar müthiş ve mühlik rahneler [gedikler] olduğunu ispat edeceğiz.

Meselâ Beynelmileliyet (Enternasyonalizm) fikri biraz fazla mürit peyda edince vatan düşmanlığı (antipatriyotism) askerlik düşmanlığı (antimilitarizm) baş gösterir.

İçtimaî Türklüğün tekâmülüne hizmet eden milliyetperver gençlerin ruhuna Masonluktan uzak bir şey yoktur. Onlar "beynelmileliyet" fikrinin entrikalı 'insaniyet' hayâlinin itilâf kabul etmez muarızları, düşmanlarıdır. Onların 'insaniyet'i nasıl anladıklarını izah etmezden evvel şunu söyleyelim ki hiçbir hakikî Türk genci, tarihini bilen bugünkü ilim ve fen karşısında yabancı kalmayan bir Türk genci 'beynelmileliyet' fikrine kapılamaz.

İnsaniyet fikri... ahlâk karşısında bu muazzez hayfile itiraz etmeyiz. Ve arzu ederiz ki her memlekete, her iklime, her kıtaya göre değişen ahlâkın bazı kaideleri faziletler üzerinde birleşsin..."

Dediğim gibi, Masonların da söyleyecekleri varsa, köşem açık.

 

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
Öğretemediklerimiz
Öğretemediklerimiz
A. Yağmur TUNALI
Öğretemediklerimiz
Omurga eğriliği ve tedavisi üzerine...
Omurga eğriliği ve tedavisi üzerine...
Arslan BULUT
Omurga eğriliği ve tedavisi üzerine...
'Rektörümüz Öcalan!'
'Rektörümüz Öcalan!'
Arslan TEKİN
'Rektörümüz Öcalan!'
Dış güçler belli
Dış güçler belli
Esfender KORKMAZ
Dış güçler belli
Rakamsal veriden ötesi
Rakamsal veriden ötesi
Fatma ÇELİK
Rakamsal veriden ötesi
Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz yapar mı?
Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz yapar mı?
Orhan UĞUROĞLU
Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz yapar mı?
Tek adam sisteminin iflası!
Tek adam sisteminin iflası!
Özcan YENİÇERİ
Tek adam sisteminin iflası!
Cumhura karşı suç işleme özgürlüğü
Cumhura karşı suç işleme özgürlüğü
Selcan TAŞÇI
Cumhura karşı suç işleme özgürlüğü
Sebep ne?
Sebep ne?
Vedat BAYRAM
Sebep ne?
Kredi notu düşecek dolar yeni rekorlara gidecek!
Kredi notu düşecek dolar yeni rekorlara gidecek!
Evren Devrim ZELYUT
Kredi notu düşecek dolar yeni rekorlara gidecek!