ADANA 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.
ADANA 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
DOSYA NO : 2023/500 Esas
KARAR NO : 2024/151

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/02/2024 tarihli ilamı ile CMK.231/8 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Muhammed ve Fatma oğlu, 15/06/2001 Halep doğumlu, mah./köy nüfusuna kayıtlı sanık CUMA YUSUF tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin 2023/500 Esas 2024/151 Karar sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının İHTARI ile kararın sanığa TEBLİĞİNDEN itibaren 7 GÜN İÇİNDE, mahkememize veya yargı sınırlarımız dışında ise, en yakın mahkemeye verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle, düzenlenecek tutanakla ve hakim tarafından onaylanmış suretiyle veya ilgili tutuklu ya da hükümlü ise ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne verilen dilekçe ya da beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle ADANA NÖBETİÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ talebinde bulunmaması halinde kararın kesinleşeceği ve infaza verileceğininihtarı ile karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 03/04/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02020397