ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.ÇATALCAİCRA DAİRESİ

2019/758 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/758 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Çatalca İlçesi, 129 Ada, 39 Parsel, Nakkaş Mahallesi Tozalak Çiftliği mevkiinde bulunan taşınmaz tarla vasfında, 20.690,42 m2 yüz ölçümlü ve4/205 Hissesi, Nakkaş Mahallesi yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaza Koşu Yolu Caddesinden gidilerek ulaşılabilmektedir. Kadastral yola cephesi yoktur. Nakkaş Mahalle merkezine kuş uçumu yaklaşık 5340 metre, Kuzey Marmara Otoyoluna kuş uçumu yaklaşık 2900 metre mesafededir. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina, yapı, çit, ağaç vs. tespit edilmemiştir. Söz konusu taşınmazın mevcut durumda kuru tarla vasfında olduğu ve tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Etrafındaki taşınmazlar da benzer karakterde olup, tarla olarak kullanılmaktadırlar. Hafif meyilli bir yüzeye sahip olan taşınmaz, Topografik açıdan mekanize tarıma uygundur. Taşınmaz üzerinde yörenin hakim zıiraat dalları olan buğday, arpa, yulaf, kavun, karpuz, mısır, ayçiçeği vs. yetiştirilmesi mümkündür.
İmar Durumu:Dosyada mevcut Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12/09/2022 tarih ve E-86297676-754-36067 sayılı yazısında; Çatalca İlçesi Nakkaş Mahallesi 129 Ada 39 Parsel sayılı taşınmazın; 15.06.2009 tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olduğu ve söz konusu parselinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından imar durumunun tanzim edilemediği ve Belediye arşivinde söz konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir yapı ruhsatına rastlanmadığı belirtilmektedir.
Yüzölçümü : 20.690,42 m2 Hisse : 4/205
Kıymeti : 72.668,79 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:01
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:01

25/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01917524